CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.43.12 
24.43.12 
Zinc, neprelucrat
27.43.13 
24.43.13 
Staniu, neprelucrat
27.43.21 
25.99.29 
Alte articole din metale comune n.c.a.
27.43.22 
24.43.21 
Plăci, foi, benzi și folie din plumb; pulbere și fulgi din plumb
27.43.23 
25.99.29 
Alte articole din metale comune n.c.a.
27.43.24 
24.43.22 
Praf, pulberi și fulgi din zinc
27.43.25 
24.43.23 
Bare, tije, profile și sârmă din zinc; plăci, foi, benzi și folii din zinc
27.43.26 
25.99.29 
Alte articole din metale comune n.c.a.
27.43.27 
24.43.24 
Bare, tije, profile și sârmă din staniu
27.43.28 
25.99.29 
Alte articole din metale comune n.c.a.
27.43.29 
25.99.29 
Alte articole din metale comune n.c.a.
27.43.31 
38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
27.43.32 
38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
27.43.99 
24.43.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plumbului, a zincului și a staniului
27.44.11 
24.44.11 
Mată de cupru; cupru de cimentare
27.44.12 
24.44.12 
Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică
27.44.13 
24.44.13 
Cupru rafinat și aliaje de cupru, neprelucrate; aliaje de bază din cupru
27.44.21 
24.44.21 
Pulberi și fulgi de cupru
27.44.22 
24.44.22 
Bare, tije și profile din cupru
27.44.23 
24.44.23 
Fire din cupru
27.44.24 
24.44.24 
Plăci, foi și benzi din cupru, cu grosimi > 0,15 mm
27.44.25 
24.44.25 
Folie din cupru, cu o grosime ≤ 0,15 mm
27.44.26 
24.44.26 
Tuburi, țevi și armături pentru tuburi și țevi, din cupru
27.44.31 
38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
27.44.32 
38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
27.44.99 
24.44.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuprului
27.45.11 
24.45.12 
Mate de nichel, produși sinterizați din oxid de nichel și alte produse intermediare rezultate din metalurgia nichelului
27.45.12 
24.45.11 
Nichel, neprelucrat
27.45.21 
24.45.21 
Pulberi și fulgi de nichel
27.45.22 
24.45.22 
Bare, tije, profile și fire din nichel
27.45.23 
24.45.23 
Plăci, foi, benzi și folii din nichel
27.45.24 
24.45.24 
Tuburi, țevi și armături pentru tuburi și țevi, din nichel
27.45.30 
24.45.30 
Alte metale neferoase și articole produse din acestea; materiale metalo-ceramice; cenușă și reziduuri conținând metale sau compuși metalici
38.11.58 
Code: 38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
38.32.29 
Code: 38.32.29 
Alte materiale secundare brute metalice
27.45.41 
38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
27.45.42 
38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
27.45.99 
24.45.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor metale neferoase
27.51.11 
24.51.11 
Servicii de turnătorie pentru fontă maleabilă
27.51.12 
24.51.12 
Servicii de turnătorie pentru fontă cu grafit sferoidal

Page 38/104  
Top