CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.81.90 
33.19.10 
Servicii de reparare a altor echipamente
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a.
26.81.99 
23.91.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor abrazive
26.82.11 
23.99.11 
Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest și de carbonat de magneziu; articole din azbest sau din astfel de amestecuri; materiale de fricțiune pentru frâne, ambreiaje și altele asemănătoare, nemontate
26.82.12 
23.99.12 
Articole din asfalt sau materiale asemănătoare
26.82.13 
23.99.13 
Amestecuri bituminoase bazate pe materiale de piatră naturală sau artificială cu liant de bitum, asfalt natural sau substanțe asemănătoare
26.82.14 
23.99.14 
Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau alte tipuri de cărbune sub formă de semifabricate
26.82.15 
23.99.15 
Corindon artificial
26.82.16 
23.99.19 
Produse minerale nemetalice n.c.a.
26.82.99 
23.99.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse minerale nemetalice n.c.a.
27.10.11 
24.10.11 
Fontă brută și fontă silicioasă-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri și alte forme primare
24.10.13 
Code: 24.10.13 
Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier și a altor produse feroase spongioase, în lingouri, granule sau alte forme similare, fierul având o puritate minimă de 99,94 % în greutate în lingouri, granule sau alte forme similare
27.10.12 
24.10.14 
Granule și pudre, de fontă de turnătorie, fontă silicioasă-oglindă sau oțel
27.10.13 
24.10.14 
Granule și pudre, de fontă de turnătorie, fontă silicioasă-oglindă sau oțel
38.11.58 
Code: 38.11.58 
Deșeuri de metal nepericuloase
27.10.20 
24.10.12 
Feroaliaje
27.10.31 
24.10.21 
Oțeluri nealiate în lingouri și alte forme primare și produse semifinisate din oțeluri nealiate
27.10.32 
24.10.22 
Oțeluri inoxidabile în lingouri și alte forme primare și produse semifinisate din oțeluri inoxidabile
27.10.33 
24.10.23 
Alte oțeluri aliate în lingouri și alte forme primare și produse semifinisate din alte oțeluri aliate
27.10.41 
24.10.33 
Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm
24.10.34 
Code: 24.10.34 
Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime < 600 mm
24.10.42 
Code: 24.10.42 
Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm
27.10.42 
24.10.63 
Bare și tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din oțeluri inoxidabile
27.10.43 
24.10.64 
Alte bare și tije de oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele și tijele torsionate după laminare
24.10.72 
Code: 24.10.72 
Profilate deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilate la cald sau extrudate, din oțeluri inoxidabile
27.10.50 
24.10.35 
Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm
24.10.55 
Code: 24.10.55 
Produse laminate plate din oțeluri rapide, cu o lățime < 600 mm
24.10.65 
Code: 24.10.65 
Bare și tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate
24.10.66 
Code: 24.10.66 
Alte bare și tije din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele și tijele torsionate după laminare
27.10.60 
24.10.31 
Produse laminate plate din oțel nealiat, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm
24.10.32 
Code: 24.10.32 
Produse laminate plate din oțel nealiat, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime < 600 mm
24.10.35 
Code: 24.10.35 
Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm
24.10.36 
Code: 24.10.36 
Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime < 600 mm (cu excepția produselor din oțel siliciu produse în turnătoriile electrice, denumite „magnetice”)
24.10.51 
Code: 24.10.51 
Produse laminate plate din oțeluri nealiate, cu o lățime ≥ 600 mm, placate sau acoperite
24.10.53 
Code: 24.10.53 
Produse laminate plate din oțeluri denumite „magnetice”, cu o lățime ≥ 600 mm
24.10.54 
Code: 24.10.54 
Produse laminate plate din oțeluri denumite „magnetice”, cu o lățime < 600 mm
24.32.10 
Code: 24.32.10 
Produse plate din oțel laminate la rece, fără acoperire, cu o lățime < 600 mm
24.32.20 
Code: 24.32.20 
Produse plate din oțel laminate la rece, protejate, placate sau acoperite, cu o lățime < 600 mm
27.10.71 
24.10.41 
Produse laminate plate din oțeluri nealiate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece, de o lățime ≥ 600 mm
24.10.43 
Code: 24.10.43 
Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece, de o lățime ≥ 600 mm

Page 35/104  
Top