CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.13.13 
23.13.13 
Articole din sticlă de tipul celor utilizate la masă sau bucătărie, pentru toaletă, la birou, decorațiuni interioare sau altele asemănătoare
26.13.14 
23.13.14 
Flacoane din sticlă pentru recipiente vidate sau pentru alte recipiente vidate
26.13.91 
23.13.91 
Servicii de finisare pentru pahare pentru băut și alte articole din sticlă de tipul celor utilizate la masă sau bucătărie
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei cu goluri
26.13.92 
23.13.92 
Servicii de finisare pentru containere din sticlă
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei cu goluri
26.14.11 
23.14.11 
Așchii, semitort, fire și fibre tăiate, din fibră de sticlă
26.14.12 
23.14.12 
„Voal”, rețele, covorașe, saltele, plăci și alte articole din fibre de sticlă, cu excepția țesăturilor
26.14.99 
23.14.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor de sticlă
26.15.11 
23.19.11 
Sticlă în masă, în sfere (cu excepția microsferelor), în bastoane sau tuburi, neprelucrată
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Deșeuri de sticlă
26.15.12 
23.19.12 
Blocuri pentru pavaje, cărămizi, țigle și alte articole din sticlă presată sau turnată; sticlă asamblată în vitralii și altele asemănătoare; sticlă numită „multicelulară” sau „spumoasă” în blocuri, plăci sau în forme similare
26.15.21 
23.19.21 
Învelișuri din sticlă, deschise, și părți ale acestora, pentru lămpi electrice, pentru tuburi cu raze catodice și alte articole asemănătoare
26.15.22 
23.19.22 
Sticlă pentru ceasuri de masă sau perete, pentru ceasuri de mână sau pentru ochelari, neprelucrată optic; sfere goale și segmente ale acestora, pentru prelucrarea acestor tipuri de sticlă
26.15.23 
23.19.23 
Sticlărie de laborator, de igienă sau de farmacie; fiole din sticlă
26.15.24 
23.19.24 
Piese din sticlă pentru lustre și pentru ornamente de iluminat, anunțuri luminoase, firme luminoase și altele asemănătoare
26.15.25 
23.19.25 
Izolatori electrici din sticlă
26.15.26 
23.19.26 
Articole din sticlă n.c.a.
26.15.91 
33.20.70 
Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a.
26.15.92 
33.19.10 
Servicii de reparare a altor echipamente
26.15.93 
23.19.91 
Servicii de finisare pentru alte tipuri de sticlă, inclusiv articole tehnice din sticlă
23.19.99 
Code: 23.19.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de sticlă procesată, inclusiv articolele tehnice din sticlă
26.21.11 
23.41.11 
Veselă, articole de bucătărie, alte articole gospodărești și pentru toaletă, din porțelan
26.21.12 
23.41.12 
Veselă, articole pentru bucătărie, alte articole gospodărești și pentru toaletă, altele decât cele din porțelan
26.21.13 
23.41.13 
Statuete și alte articole ornamentale din ceramică
26.21.99 
23.41.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor gospodărești și ornamentale din ceramică
26.22.10 
23.42.10 
Articole fixe din ceramică pentru uz sanitar
26.22.99 
23.42.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor fixe din ceramică pentru uz sanitar
26.23.10 
23.43.10 
Izolatori electrici din ceramică; armături izolatoare din ceramică pentru mașini și echipamente electrice
26.23.90 
33.20.50 
Servicii de instalare a echipamentului electric
26.23.99 
23.43.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a izolatorilor și armăturilor izolatoare din ceramică
26.24.11 
23.44.11 
Articole ceramice de laborator, de uz chimic sau tehnic, din porțelan
26.24.12 
23.44.12 
Articole ceramice de laborator, de uz chimic sau tehnic, altele decât cele din porțelan
26.24.99 
23.44.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse ceramice de uz tehnic
26.25.11 
23.49.11 
Articole din ceramică pentru agricultură și pentru transportul sau ambalarea mărfurilor
26.25.12 
23.49.12 
Alte articole din ceramică nefolosite în construcții n.c.a.
26.25.99 
23.49.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din ceramică
26.26.11 
23.20.11 
Cărămizi, blocuri, țigle și alte produse ceramice din amestecuri de pulberi fosile cu conținut de silice sau din pământ
26.26.12 
23.20.12 
Cărămizi, blocuri, țigle și alte produse asemănătoare din ceramică refractară pentru construcții, altele decât cele din amestecuri de pulberi fosile cu conținut de silice sau din pământ
26.26.13 
23.20.13 
Cimenturi refractare, mortaruri, betoane și compoziții similare n.c.a.

Page 33/104  
Top