CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.52.17 
20.42.17 
Loțiuni și alte preparate pentru păr n.c.a.
24.52.18 
20.42.18 
Preparate pentru igiena bucală sau dentară (inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare), fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare)
24.52.19 
20.42.19 
Preparate pentru bărbierit; deodorante și antitranspirante personale; preparate pentru baie; alte preparate cosmetice, de parfumerie sau de toaletă n.c.a.
24.52.99 
20.42.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a parfumurilor și a preparatelor de toaletă
24.61.11 
20.51.11 
Pudre propulsoare și explozibili preparați
24.61.12 
20.51.12 
Fitiluri de siguranță; fitiluri de detonare; capse de detonare; aprinzătoare; detonatoare electrice
24.61.13 
20.51.13 
Articole pentru focuri de artificii
24.61.14 
20.51.14 
Rachete de semnalizare, rachete de ploaie, rachete semnalizatoare pe timp de ceață și alte articole pirotehnice, excluzând articolele pentru focuri de artificii
24.61.99 
20.51.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a explozivilor
24.62.10 
20.52.10 
Cleiuri
20.59.60 
Code: 20.59.60 
Gelatine și derivați de gelatină, inclusiv albumine din lapte
24.62.99 
20.52.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cleiurilor
24.63.10 
20.53.10 
Uleiuri esențiale
24.63.99 
20.53.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor esențiale
24.64.11 
20.59.11 
Plăci și filme fotografice, filme cu developare imediată, sensibilizate, neexpuse; hârtie fotografică
24.64.12 
20.59.12 
Emulsii sensibilizatoare pentru utilizări fotografice; preparate chimice pentru utilizări fotografice n.c.a.
24.64.99 
20.59.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice n.c.a.
24.65.10 
26.20.22 
Dispozitive de stocare solide nevolatile
26.80.11 
Code: 26.80.11 
Suporturi magnetice, neînregistrate, cu excepția cartelelor prevăzute cu bandă magnetică
26.80.12 
Code: 26.80.12 
Suporturi optice, neînregistrate
26.80.13 
Code: 26.80.13 
Alte suporturi pentru înregistrare, inclusiv matrițele și formele galvanizate pentru fabricarea discurilor
26.80.14 
Code: 26.80.14 
Cartele prevăzute cu bandă magnetică
24.65.99 
26.80.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor magnetice și optice
24.66.10 
20.59.20 
Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; amestecuri necomestibile de grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale
24.66.20 
20.59.30 
Cerneală pentru scris sau desen și alte tipuri de cerneală
24.66.31 
20.59.41 
Preparate lubrifiante
24.66.32 
20.59.42 
Preparate antidetonante; aditivi pentru uleiuri minerale și produse similare
24.66.33 
20.59.43 
Lichide de frână hidraulice; preparate antigel și fluide pentru degivrare
24.66.41 
20.59.51 
Peptone, alte substanțe proteice și derivații acestora, n.c.a.; pulbere de piele
24.66.42 
20.59.52 
Pastă de modelaj; ceară dentară și alte preparate utilizate în stomatologie pe bază de ipsos sau ghips; preparate și încărcături pentru extinctoare; medii de cultură preparate pentru dezvoltarea microorganismelor; reactivi de diagnostic sau de laborator n.c.a.
24.66.43 
20.59.53 
Elemente chimice sub formă de discuri și compuși dopați în vederea utilizării lor în electronică
24.66.44 
20.59.54 
Cărbune activ
24.66.45 
20.59.55 
Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și produse similare
24.66.46 
20.59.56 
Preparate decapante; flux de sudură sau de lipire; preparate denumite „acceleratori de vulcanizare”; plastifianți și stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice; preparate catalitice n.c.a.; alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, n.c.a.
24.66.47 
20.59.57 
Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice
24.66.48 
20.59.59 
Diverse alte produse chimice n.c.a.
38.12.29 
Code: 38.12.29 
Alte deșeuri periculoase
24.66.49 
38.12.23 
Alte deșeuri medicale periculoase
38.12.24 
Code: 38.12.24 
Deșeuri chimice periculoase
38.12.29 
Code: 38.12.29 
Alte deșeuri periculoase

Page 30/104  
Top