CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
23.30.90 
20.13.14 
Elemente combustibile (cartușe) neiradiate, pentru reactoare nucleare
24.46.99 
Code: 24.46.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a combustibilului nuclear procesat
38.22.11 
Code: 38.22.11 
Servicii de tratare a deșeurilor nucleare
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Servicii de evacuare a deșeurilor nucleare
24.11.11 
20.11.11 
Hidrogen, argon, gaze rare, azot și oxigen
24.11.12 
20.11.12 
Dioxid de carbon și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor
24.11.13 
20.11.13 
Aer lichefiat sau comprimat
24.11.99 
20.11.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a gazelor industriale
24.12.11 
20.12.11 
Oxid și peroxid de zinc; oxizi de titaniu
24.12.12 
20.12.12 
Oxizi și hidroxizi de crom, mangan, plumb și cupru
24.12.13 
20.12.19 
Alți oxizi, hidroxizi și peroxizi metalici
24.12.21 
20.12.21 
Substanțe colorante organice sintetice și preparate bazate pe acestea; produse sintetice organice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori; lacuri colorate și preparate bazate pe acestea
24.12.22 
20.12.22 
Extracte tanante de origine vegetală; tanini și sărurile acestora, eteri, esteri și alți derivați; substanțe colorante de origine vegetală sau animală
24.12.23 
20.12.23 
Substanțe tanante organice sintetice; substanțe tanante anorganice; preparate tanante; preparate enzimatice pentru pretăbăcire
24.12.24 
20.12.24 
Substanțe colorante n.c.a.; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori
24.12.99 
20.12.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a coloranților și a pigmenților
24.13.11 
20.13.21 
Metaloizi
24.13.12 
20.13.22 
Derivați halogenați, oxihalogenați sau sulfurați ai nemetalelor
24.13.13 
20.13.23 
Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, scandiu și ytriu; mercur
24.13.14 
20.13.24 
Acid clorhidric; oleum; pentaoxid de difosfor; alți acizi anorganici; silicon și bioxid de sulf
24.13.15 
20.13.25 
Oxizi, hidroxizi și peroxizi; hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice
24.13.21 
20.13.31 
Halogenați metalici
24.13.22 
20.13.32 
Hipocloriți, clorați și perclorați
24.13.31 
20.13.41 
Sulfuri, sulfiți și sulfați
24.13.32 
20.13.42 
Fosfinați, fosfonați, fosfați, polifosfați și nitrați (cu excepția potasiului)
24.13.33 
20.13.43 
Carbonați
24.13.41 
20.13.51 
Săruri ale acizilor oxometalici și peroxometalici; metale prețioase sub formă coloidală
24.13.42 
20.13.52 
Compuși anorganici n.c.a., inclusiv apă distilată; amalgame, altele decât amalgame ale metalelor prețioase
24.13.51 
20.13.61 
Izotopi n.c.a. și compuși ai acestora (inclusiv apa grea)
24.13.52 
20.13.62 
Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe; fulminați, cianați și tiocianați; silicați; borați; perborați; alte săruri ale acizilor anorganici sau ale peroxoacizilor
24.13.53 
20.13.63 
Peroxid de hidrogen
24.13.54 
20.13.64 
Fosfuri, carburi, hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri
24.13.55 
20.13.65 
Compuși ai metalelor din pământuri rare, de ytriu sau de scandiu
24.13.56 
20.13.66 
Sulf, cu excepția sulfului sublimat, precipitat sau coloidal
24.13.57 
20.13.67 
Pirite de fier prăjite
24.13.58 
20.13.68 
Cuarț piezo-electric; alte pietre prețioase sau semiprețioase sintetice sau reconstituite, neprelucrate
24.13.99 
20.13.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice anorganice
24.14.11 
20.14.11 
Hidrocarburi aciclice
24.14.12 
20.14.12 
Hidrocarburi ciclice
24.14.13 
20.14.13 
Derivați clorurați ai hidrocarburilor aciclice

Page 26/104  
Top