CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
90.02.11 
38.12.11 
Servicii de colectare a deșeurilor medicale periculoase și a altor biodeșeuri periculoase
38.12.12 
Code: 38.12.12 
Servicii de colectare a altor deșeuri industriale periculoase
38.12.13 
Code: 38.12.13 
Servicii de colectare a deșeurilor municipale periculoase
38.12.30 
Code: 38.12.30 
Servicii de transport al deșeurilor periculoase
90.02.12 
38.11.39 
Alte deșeuri nereciclabile nepericuloase
38.21.23 
Code: 38.21.23 
Servicii de incinerare a deșeurilor nepericuloase
90.02.13 
38.11.39 
Alte deșeuri nereciclabile nepericuloase
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Deșeuri de sticlă
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Alte deșeuri reciclabile nepericuloase, n.c.a.
38.21.10 
Code: 38.21.10 
Servicii de tratare a deșeurilor nepericuloase pentru evacuarea finală
38.21.21 
Code: 38.21.21 
Servicii de îngropare a deșeurilor sanitare
38.21.22 
Code: 38.21.22 
Alte servicii de îngropare a deșeurilor
38.21.29 
Code: 38.21.29 
Servicii de evacuare a altor deșeuri nepericuloase
90.02.14 
38.11.51 
Deșeuri de sticlă
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Alte deșeuri reciclabile nepericuloase, n.c.a.
38.12.23 
Code: 38.12.23 
Alte deșeuri medicale periculoase
38.12.26 
Code: 38.12.26 
Deșeuri de metal periculoase
38.12.29 
Code: 38.12.29 
Alte deșeuri periculoase
38.22.19 
Code: 38.22.19 
Servicii de tratare a altor deșeuri periculoase
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Servicii de evacuare a deșeurilor nucleare
38.22.29 
Code: 38.22.29 
Servicii de evacuare a altor deșeuri periculoase
90.02.20 
38.11.31 
Deșeuri nereciclabile nepericuloase municipale
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Deșeuri de sticlă
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Alte deșeuri reciclabile nepericuloase, n.c.a.
90.03.11 
39.00.11 
Servicii de decontaminare și asanare a solului și apei freatice
90.03.12 
39.00.12 
Servicii de decontaminare și asanare a apei de suprafață
90.03.13 
38.11.21 
Servicii de colectare a deșeurilor nepericuloase nereciclabile, municipale
39.00.13 
Code: 39.00.13 
Servicii de decontaminare și asanare a aerului
39.00.14 
Code: 39.00.14 
Servicii de decontaminare a clădirilor
39.00.21 
Code: 39.00.21 
Servicii de confinare, control și monitorizare a terenurilor și alte servicii de decontaminare a terenurilor
39.00.22 
Code: 39.00.22 
Alte servicii de decontaminare
39.00.23 
Code: 39.00.23 
Alte servicii specializate de control al poluării
81.29.12 
Code: 81.29.12 
Servicii de măturat și îndepărtat zăpada
81.29.13 
Code: 81.29.13 
Alte servicii de igienizare
91.11.10 
94.11.10 
Servicii prestate de asociații de întreprinderi și patronale
91.12.10 
94.12.10 
Servicii prestate de organizații profesionale
91.20.10 
94.20.10 
Servicii prestate de sindicate
91.31.10 
94.91.10 
Servicii prestate de organizații religioase
91.32.10 
94.92.10 
Servicii prestate de organizații politice
91.33.11 
94.99.11 
Servicii prestate de organizații pentru drepturile omului

Page 100/104  
Top