CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
22.22.11 
Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
25.22.11 
Worki i torby (w tym stożki), z polimerów etylenu
22.22.12 
Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
25.22.12 
Worki i torby (w tym stożki), z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
22.22.13 
Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
25.22.13 
Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
22.22.14 
Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
25.22.14 
Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
22.22.19 
Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
25.22.15 
Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
25.22.99 
Usługi przemysłowe związane z opakowaniami z tworzyw sztucznych
22.23.11 
Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
21.24.11 
Tapety papierowe i podobne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien
25.23.11 
Code: 25.23.11 
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w postaci płytek
22.23.12 
Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
25.23.12 
Wanny, umywalki, miski i pokrywy ustępowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne z tworzyw sztucznych
22.23.13 
Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
25.23.13 
Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych
22.23.14 
Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
25.23.14 
Drzwi, okna i ościeżnice oraz progi drzwiowe; okiennice, rolety i artykuły podobne oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22.23.15 
Linoleum i pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
36.63.40 
Linoleum
22.23.19 
Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.23.15 
Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej nie sklasyfikowane
22.23.20 
Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
25.23.20 
Prefabrykowane budynki z tworzyw sztucznych
22.23.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.23.99 
Usługi przemysłowe związane z wyrobami z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.29.10 
Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
25.24.10 
Odzież i dodatki do odzieży (w tym rękawiczki), z tworzyw sztucznych
22.29.21 
Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm
25.24.21 
Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości nie przekraczającej 20 cm
22.29.22 
Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
25.24.22 
Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości powyżej 20 cm
22.29.23 
Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
25.24.23 
Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, inne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
22.29.24 
Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
25.24.24 
Części, gdzie indziej nie sklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice firmowe itp., z tworzyw sztucznych
22.29.25 
Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
25.24.27 
Materiały biurowe lub szkolne z tworzyw sztucznych
22.29.26 
Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
25.24.28 
Wyposażenie mebli, nadwozi lub tym podobne, z tworzyw sztucznych; statuetki i inne artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucznych; pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych
22.29.29 
Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
19.30.40 
Części obuwia
25.24.28 
Code: 25.24.28 
Wyposażenie mebli, nadwozi lub tym podobne, z tworzyw sztucznych; statuetki i inne artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucznych; pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych
36.63.32 
Code: 36.63.32 
Części, szkielety i akcesoria parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, siodełek przenośnych, ich pejczów, biczów itp.
36.63.61 
Code: 36.63.61 
Zapalniczki do papierosów i inne zapalniczki; fajki do tytoniu, cygarniczki do papierosów i do cygar oraz ich części; klocki do produkcji fajek
36.63.71 
Code: 36.63.71 
Artykuły festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, w tym akcesoria do sztuk magicznych i żartów
36.63.73 
Code: 36.63.73 
Grzebienie, wsuwki do włosów itp.; szpilki do włosów, szpilki do lokówek; rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice; puszki i poduszki do pudru
22.29.91 
Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.24.90 
Usługi w zakresie produkcji części z tworzyw sztucznych
22.29.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.24.90 
Usługi w zakresie produkcji części z tworzyw sztucznych
23.11.11 
Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej
26.11.11 
Szkło lane, walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, lecz nie poddane innej obróbce
23.11.12 
Szkło typu „float” i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej
26.11.12 
Szkło flotowane i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej
23.11.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
26.11.99 
Usługi przemysłowe związane ze szkłem płaskim
23.12.11 
Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie oprawione ani nie obramowane
26.12.11 
Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, ryte, wiercone, emaliowane lub poddane innej obróbce, lecz nie oprawione w ramy, ani nie wmontowane w podłoże
23.12.12 
Szkło bezpieczne
26.12.12 
Szkło bezpieczne
23.12.13 
Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
26.12.13 
Lustra; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
23.12.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
26.12.90 
Usługi w zakresie wykańczania szkła płaskiego
23.13.11 
Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
26.13.11 
Butelki, słoje, fiolki i inne pojemniki, ze szkła, z wyjątkiem ampułek; korki, pokrywy i inne zamknięcia, ze szkła
23.13.12 
Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych
26.13.12 
Kieliszki i szklanki, inne niż szklano-ceramiczne
23.13.13 
Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
26.13.13 
Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz i podobnych celów

Page 29/104  
Top