CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.40.99 
Usługi przemysłowe związane z akumulatorami, ogniwami i bateriami galwanicznymi
27.20.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
31.50.11 
Nierozbieralne wkłady reflektorów
27.40.11 
Wkłady do reflektorów, nierozbieralne
31.50.12 
Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyjątkiem lamp ultrafioletowych oraz lampowych promienników podczerwieni
27.40.12 
Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
31.50.13 
Żarówki o mocy nie przekraczającej 200 W i na napięcie powyżej 100 V, gdzie indziej nie sklasyfikowane
27.40.13 
Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane
31.50.14 
Żarówki gdzie indziej nie sklasyfikowane
27.40.14 
Żarówki gdzie indziej niesklasyfikowane
31.50.15 
Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe lub lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
27.40.15 
Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
31.50.21 
Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z suchych baterii, akumulatorów, prądnic
27.40.21 
Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.50.22 
Lampy stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
27.40.22 
Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.50.23 
Lampy nieelektryczne i oprawy oświetleniowe
27.40.23 
Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.50.24 
Podświetlane znaki, podświetlane tablice z nazwami itp.
27.40.24 
Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.50.25 
Żyrandole i inne oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach
27.40.25 
Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.50.31 
Żarówki i kostki błyskowe fotograficzne itp.
27.40.31 
Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe i tym podobne wyroby do celów fotograficznych
31.50.32 
Choinkowe zestawy oświetleniowe
27.40.32 
Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek
31.50.33 
Reflektory poszukiwawcze i reflektory punktowe
27.40.33 
Reflektory poszukiwawcze i punktowe
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.50.34 
Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
27.40.39 
Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.50.41 
Części żarówek lub lamp wyładowczych
27.40.41 
Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych
31.50.42 
Części lamp i opraw oświetleniowych
27.40.42 
Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych
31.50.99 
Usługi przemysłowe związane z sprzętem oświetleniowym i lampami elektrycznymi
27.40.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
31.61.10 
Przewody instalacji zapłonowej i inne okablowanie stosowane w pojazdach, samolotach i statkach
29.31.10 
Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających
31.61.21 
Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.21 
Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.61.22 
Silniki rozrusznikowe oraz urządzenie pełniące podwójną funkcję rozruszników i prądnic; pozostałe prądnice oraz inne urządzenie
29.31.22 
Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
31.61.23 
Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny, elektryczne wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające oszronieniu i zamgleniu szyb, do pojazdów silnikowych i motocykli
27.40.39 
Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
31.61.24 
Części pozostałego wyposażenia elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, do silników i pojazdów silnikowych i motocykli
29.31.30 
Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych
31.61.90 
Usługi instalowania wyposażenia elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, do silników, pojazdów silnikowych i motocykli
33.20.50 
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych
31.61.99 
Usługi przemysłowe związane z wyposażeniem elektrycznym do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowanym
29.31.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
31.62.11 
Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej, z wyjątkiem urządzeń stosowanych do rowerów i pojazdów silnikowych
26.30.50 
Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne temu podobne
27.90.20 
Code: 27.90.20 
Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej
27.90.70 
Code: 27.90.70 
Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
31.62.12 
Magnesy trwałe; sprzęgła elektromagnetyczne, sprzęgła i hamulce; magnetyczne głowice podnoszące; ich części
23.44.12 
Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej

Page 53/104  
Top