CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.24.25 
Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
28.29.23 
Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
29.24.31 
Wirówki gdzie indziej nie sklasyfikowane
28.29.41 
Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.24.32 
Kalandry i inne maszyny do walcowania, z wyjątkiem do metali lub szkła
28.29.42 
Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła
29.24.33 
Automaty sprzedające towary
28.29.43 
Automaty sprzedające
29.24.40 
Maszyny gdzie indziej nie sklasyfikowane, do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury
28.29.60 
Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
29.24.51 
Części wytwornic gazu lub wodnego
28.29.81 
Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego
29.24.52 
Części wirówek; części maszyn i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
28.29.82 
Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
29.24.53 
Części kalandrów i innych maszyn do walcowania; części urządzeń do rozpylania, odważniki do wag
28.29.83 
Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
29.24.54 
Części maszyn nie zawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane
28.29.84 
Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.24.60 
Maszyny do zmywania naczyń, typu przemysłowego
28.29.50 
Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
29.24.70 
Części maszyn do zmywania naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub zawijania
28.29.85 
Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
29.24.91 
Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
33.20.29 
Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.24.92 
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowanych
33.12.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
29.24.99 
Usługi przemysłowe związane z pozostałymi maszynami ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanymi
28.29.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.31.10 
Ciągniki kierowane przez pieszego
28.30.10 
Ciągniki kierowane przez pieszego
29.31.21 
Ciągniki o mocy silnika nie przekraczającej 37 W
28.30.21 
Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW
29.31.22 
Ciągniki o mocy silnika powyżej 37 kW, lecz nie przekraczającej 59 kW
28.30.22 
Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW
29.31.23 
Ciągniki o mocy silnika powyżej 59 kW
28.30.23 
Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
29.31.24 
Ciągniki używane oraz pozostałe
28.30.23 
Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
29.31.90 
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy ciągników rolniczych
33.12.21 
Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
95.22.10 
Code: 95.22.10 
Usługi naprawy i konserwacji urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
29.31.99 
Usługi przemysłowe związane z ciągnikami rolniczymi
28.30.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
29.32.11 
Pługi i brony talerzowe
28.30.31 
Pługi
28.30.32 
Code: 28.30.32 
Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
29.32.12 
Brony (z wyjątkiem bron talerzowych), spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i motyki
28.30.32 
Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
29.32.13 
Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
28.30.33 
Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
29.32.14 
Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów sztucznych
28.30.34 
Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
29.32.15 
Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, gdzie indziej nie sklasyfikowane; wały do trawników lub terenów sportowych
28.30.39 
Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
29.32.20 
Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
28.30.40 
Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
29.32.31 
Kosiarki (w tym przyrządy tnące do montowania na ciągnikach), gdzie indziej nie sklasyfikowane
28.30.51 
Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.32 
Maszyny do wytwarzania siana
28.30.52 
Maszyny do zbioru siana
29.32.33 
Prasy do belowania słomy lub paszy, w tym prasy zbierające
28.30.53 
Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
29.32.34 
Maszyny do zbioru omłotu plonów, gdzie indziej nie sklasyfikowane
28.30.54 
Maszyny do zbioru roślin okopowych
28.30.59 
Code: 28.30.59 
Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.40 
Maszyny do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków, dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
28.30.60 
Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
29.32.50 
Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy dla celów rolniczych
28.30.70 
Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych

Page 45/104  
Top