CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
Pozostałe obrotowe pompy wyporowe do cieczy
28.13.13 
Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy
29.12.24 
Pozostałe odśrodkowe pompy do cieczy; inne pompy; podnośniki do cieczy
28.13.14 
Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy
29.12.31 
Pompy próżniowe
28.13.21 
Pompy próżniowe
29.12.32 
Pompy powietrzne ręczne lub nożne
28.13.22 
Pompy powietrzne ręczne lub nożne
29.12.33 
Sprężarki do urządzeń chłodniczych
28.13.23 
Sprężarki do urządzeń chłodniczych
29.12.34 
Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania
28.13.24 
Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
29.12.35 
Turbosprężarki
28.13.25 
Turbosprężarki
29.12.36 
Sprężarki wyporowe tłokowe
28.13.26 
Sprężarki wyporowe-tłokowe
29.12.37 
Sprężarki wyporowe rotacyjne, jednowałowe lub wielowałowe
28.13.27 
Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe
29.12.38 
Sprężarki stosowane w lotnictwie cywilnym i pozostałe sprężarki
28.13.28 
Pozostałe sprężarki
29.12.41 
Części silników hydraulicznych i pneumatycznych
28.12.20 
Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
29.12.42 
Części pomp; części podnośników cieczy
28.13.31 
Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy
29.12.43 
Części pomp powietrznych lub próżniowych, sprężarek powietrza lub innych gazów, wentylatorów i wyciągów
28.13.32 
Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów
29.12.91 
Usługi instalowania pomp i sprężarek
33.20.29 
Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.12.92 
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy pomp i sprężarek
28.12.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów
29.12.99 
Usługi przemysłowe związane z pompami i sprężarkami
28.13.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
29.13.11 
Zawory redukujące ciśnienie, sterujące, kontrolne i bezpieczeństwa
28.12.14 
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa
29.13.12 
Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń; zawory do grzejników centralnego ogrzewania
28.14.12 
Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania
29.13.13 
Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubach kulistych i pozostałe zawory
28.14.13 
Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory
29.13.20 
Części kranów i zaworów oraz podobne artykuły
28.14.20 
Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
29.13.91 
Usługi instalowania kranów, kurków, zaworów i podobnej armatury do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., z metalu
33.20.29 
Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.13.92 
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji kranów, kurków, zaworów i podobnej armatury do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi i tym podobnych, z metalu
33.12.12 
Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
29.13.99 
Usługi przemysłowe związane z kranami i zaworami
28.14.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
29.14.10 
Łożyska kulkowe lub wałeczkowe
28.15.10 
Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
29.14.21 
Łańcuchy przegubowe, z żelaza lub stali
28.15.21 
Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali
29.14.22 
Wały napędowe (w tym wały krzywkowe i wykorbione) i korby
28.15.22 
Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby
29.14.23 
Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
28.15.23 
Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
29.14.24 
Koła zębate i przekładnie zębate; śruby z nakrętką kulkową i wałeczkową; skrzynie biegów i inne układy zmieniające prędkość
28.15.24 
Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość
29.14.25 
Koła zamachowe i koła pasowe, w tym wielokrążki
28.15.25 
Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
29.14.26 
Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, w tym przeguby uniwersalne
28.15.26 
Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne
29.14.31 
Kulki, igiełki i wałeczki; części łożysk kulkowych lub wałeczkowych
28.15.31 
Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych
29.14.32 
Części łańcuchów przegubowych, z żelaza lub stali
28.15.32 
Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali
29.14.33 
Części łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej nie sklasyfikowane
28.15.39 
Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.14.90 
Usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
33.12.13 
Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.14.99 
Usługi przemysłowe związane z łożyskami, kołami zębatymi, przekładniami zębatymi i elementami napędowymi
28.15.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
29.21.11 
Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itp.
28.21.11 
Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

Page 43/104  
Top