CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
Pozostałe usługi, gdzie indziej nie sklasyfikowane
96.09.19 
Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane
95.00.10 
Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników
97.00.10 
Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
96.00.10 
Nie rozróżniane dobra wytwarzane przez prywatne gospodarstwa domowe na ich własny użytek
98.10.10 
Różnorodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne
97.00.10 
Nie rozróżniane usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na ich własny użytek
98.20.10 
Różnorodne usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne
99.00.10 
Usługi świadczone przez organizacje i jednostki eksterytorialne
99.00.10 
Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

Page 104/104  
Top