CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
92.62.12 
Usługi w zakresie organizacji imprez sportowych
93.12.10 
Usługi związane z działalnością klubów sportowych
92.62.13 
Pozostałe usługi związane z imprezami sportowymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane
79.90.32 
Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.19.12 
Code: 93.19.12 
Usługi świadczone przez sportowców
93.19.13 
Code: 93.19.13 
Usługi wspomagające działalność związaną ze sportem i rekreacją
93.19.19 
Code: 93.19.19 
Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane
92.71.10 
Usługi w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych
92.00.11 
Usługi związane z grami losowymi stołowymi
92.00.12 
Code: 92.00.12 
Usługi związane z udostępnianiem automatów do gier losowych
92.00.13 
Code: 92.00.13 
Usługi związane z loterią i grami liczbowymi
92.00.14 
Code: 92.00.14 
Usługi związane z grami losowymi w trybie on-line
92.00.19 
Code: 92.00.19 
Pozostałe usługi związane z grami losowymi
92.00.21 
Code: 92.00.21 
Usługi związane z zakładami wzajemnymi w trybie on-line
92.00.29 
Code: 92.00.29 
Pozostałe usługi związane z zakładami wzajemnymi
92.72.11 
Usługi parków rekreacyjnych i plaż
93.29.11 
Usługi związane z działalnością parków rekreacyjnych i plaż
92.72.12 
Usługi rekreacyjne różne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
78.10.12 
Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.29.22 
Code: 93.29.22 
Usługi związane z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych
93.01.11 
Usługi przyjmowania prania do pralni
96.01.19 
Pozostałe usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich
93.01.12 
Usługi w zakresie prania wyrobów włókienniczych w pralkach samoobsługowych na monety
96.01.11 
Usługi prania samoobsługowego w urządzeniach na monety
93.01.13 
Pozostałe usługi w zakresie prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.01.12 
Usługi czyszczenia chemicznego wszelkiego rodzaju odzieży, włączając odzież futrzaną
96.01.19 
Code: 96.01.19 
Pozostałe usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich
93.01.14 
Usługi czyszczenia chemicznego
96.01.12 
Usługi czyszczenia chemicznego wszelkiego rodzaju odzieży, włączając odzież futrzaną
93.01.15 
Usługi prasowania
96.01.13 
Usługi prasowania
93.01.16 
Usługi farbowania i barwienia
96.01.14 
Usługi farbowania i barwienia
93.02.10 
Włosy ludzkie, nieobrobione; odpady włosów ludzkich
96.02.20 
Ludzkie włosy, nieobrobione
93.02.21 
Usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt
96.02.11 
Usługi fryzjerskie damskie
93.02.22 
Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców
96.02.12 
Usługi fryzjerskie męskie
93.02.23 
Zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie wykonywania manicure i pedicure
96.02.13 
Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
96.02.19 
Code: 96.02.19 
Usługi kosmetyczne pozostałe
93.03.11 
Usługi w zakresie pochówku lub kremacji zwłok
96.03.11 
Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacją grobów
93.03.12 
Usługi przedsiębiorstw pogrzebowych
96.03.12 
Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub kremacji
93.04.10 
Usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej
93.13.10 
Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
96.04.10 
Code: 96.04.10 
Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
93.05.11 
Usługi w zakresie opiekowania się zwierzętami domowymi
96.09.11 
Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi
93.05.12 
Pozostałe usługi, gdzie indziej nie sklasyfikowane
85.51.10 
Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
96.09.12 
Code: 96.09.12 
Usługi towarzyskie
96.09.13 
Code: 96.09.13 
Usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane

Page 103/104  
Top