CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
28.13.13 
Andre rotasjonspumper
29.12.24 
28.13.14 
Andre sentrifugalpumper for væsker, andre pumper
29.12.31 
28.13.21 
Vakuumpumper
29.12.32 
28.13.22 
Luftpumper for hånd- eller fotkraft
29.12.33 
28.13.23 
Kjølekompressorer
29.12.34 
28.13.24 
Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell
29.12.35 
28.13.25 
Turbokompressorer
29.12.36 
28.13.26 
Stempelkompressorer
29.12.37 
28.13.27 
Roterende kompressorer med én eller flere aksler
29.12.38 
28.13.28 
Andre kompressorer
29.12.41 
28.12.20 
Deler til hydraulisk og pneumatisk utstyr
29.12.42 
28.13.31 
Deler til pumper, deler til væskeelevatorer
29.12.43 
28.13.32 
Deler til luft- eller vakuumpumper, luft- eller gasskompressorer, vifter og ventilasjons- og resirkulasjonshetter
29.12.91 
33.20.29 
Installasjon av andre maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
29.12.92 
28.12.99 
Deler av produksjonen av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr som utføres av underleverandører
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Reparasjon og vedlikehold av hydraulisk og pneumatisk utstyr, andre pumper, kompressorer, kraner og ventiler
29.12.99 
28.13.99 
Deler av produksjonen av andre pumper og kompressorer som utføres av underleverandører
29.13.11 
28.12.14 
Hydrauliske og pneumatiske ventiler
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Reduksjons-, kontroll-, avlastnings- og sikkerhetsventiler
29.13.12 
28.14.12 
Kraner og ventiler for sanitærarmatur og lignende, ventiler for sentralvarmeradiatorer
29.13.13 
28.14.13 
Prosessreguleringsventiler, sluseventiler, seteventiler og andre ventiler
29.13.20 
28.14.20 
Deler til kraner og ventiler og lignende artikler
29.13.91 
33.20.29 
Installasjon av andre maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
29.13.92 
33.12.12 
Reparasjon og vedlikehold av hydraulisk og pneumatisk utstyr, andre pumper, kompressorer, kraner og ventiler
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
29.13.99 
28.14.99 
Deler av produksjonen av andre kraner og ventiler som utføres av underleverandører
29.14.10 
28.15.10 
Kule- eller rullelagre
29.14.21 
28.15.21 
Ledd-boltkjeder av jern eller stål
29.14.22 
28.15.22 
Drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver
29.14.23 
28.15.23 
Lagerhus og glidelagre
29.14.24 
28.15.24 
Faste gir og utvekslinger, kuleskruer og kulespindler, regulerbare gir og andre hastighetsvariatorer
29.14.25 
28.15.25 
Svinghjul og reimskiver, herunder blokker
29.14.26 
28.15.26 
Friksjonskoplinger og andre akselkoplinger, herunder universalledd
29.14.31 
28.15.31 
Kuler, nåler og ruller, deler til kule- eller rullelagre
29.14.32 
28.15.32 
Deler til leddboltkjeder av jern eller stål
29.14.33 
28.15.39 
Deler til lagre og innretninger for kraftoverføring ikke nevnt annet sted
29.14.90 
33.12.13 
Reparasjon og vedlikehold av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Installasjon av andre maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
29.14.99 
28.15.99 
Deler av produksjonen av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring som utføres av underleverandører
29.21.11 
28.21.11 
Brennere til fyrsteder, mekaniske stokere og fyrrister, mekaniske askefjernere og lignende

Page 43/104  
Top