CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
19.10.22 
15.11.32 
Lær av storfe, uten hår, ikke av hele huder
19.10.23 
15.11.33 
Lær av dyr av hestefamilien, uten hår
19.10.31 
15.11.41 
Lær av sauer eller lam, uten ull
19.10.32 
15.11.42 
Lær av geiter eller kje, uten hår
19.10.33 
15.11.43 
Lær av svin
19.10.41 
15.11.51 
Lær av andre dyr, uten hår
19.10.42 
15.11.52 
Kunstlær på basis av lær eller lærfibrer
19.10.50 
38.11.57 
Avfall av lær
19.10.99 
15.11.99 
Deler av produksjonen av garvet og beredt lær samt beredte og fargede pelsskinn som utføres av underleverandører
19.20.11 
15.12.11 
Salmakerarbeider for alle slags dyr, uansett materiale
19.20.12 
15.12.12 
Reiseeffekter av lær, kunstlær, plastlær, tekstilstoffer, vulkaniserte fibrer eller papp, reiseetuier til toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko eller klær
19.20.13 
15.12.13 
Urarmbånd (unntatt av metall) og deler av disse
19.20.14 
15.12.19 
Andre varer av lær eller kunstlær (herunder til bruk i maskiner, apparater eller mekaniske redskaper eller annen teknisk bruk), ikke nevnt annet sted
19.20.99 
15.12.99 
Deler av produksjonen av salmakerartikler, reiseeffekter og lignende som utføres av underleverandører
19.30.11 
15.20.11 
Vanntett skotøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, unntatt skotøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall
19.30.12 
15.20.12 
Skotøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, unntatt vanntett skotøy og sportsskotøy
19.30.13 
15.20.13 
Skotøy med overdel av lær, unntatt sportsskotøy, skotøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall og diverse spesialskotøy
19.30.14 
15.20.14 
Skotøy med overdel av tekstilmateriale, unntatt sportsskotøy
19.30.21 
32.30.12 
Skistøvler
19.30.22 
15.20.21 
Tennissko, basketballsko, gymnastikksko, treningssko og lignende
19.30.23 
15.20.29 
Annet sportsskotøy, unntatt skistøvler og skøyter
19.30.31 
15.20.31 
Skotøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall
19.30.32 
15.20.13 
Skotøy med overdel av lær, unntatt sportsskotøy, skotøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall og diverse spesialskotøy
15.20.32 
Code: 15.20.32 
Skotøy med trebunn, diverse spesialskotøy og annet skotøy ikke nevnt annet sted
19.30.40 
15.20.40 
Deler av skotøy av lær, løse innersåler, hælputer og lignende artikler, gamasjer, leggbeskyttere og lignende artikler, samt tilhørende deler
16.29.14 
Code: 16.29.14 
Trerammer til malerier, fotografier, speil eller lignende gjenstander og andre varer av tre
22.19.73 
Code: 22.19.73 
Andre varer av vulkanisert bløtgummi ikke nevnt annet sted, hardgummi i alle former og varer av hardgummi, gulvbelegg og matter av vulkanisert skumgummi
22.29.29 
Code: 22.29.29 
Plastprodukter ellers
19.30.99 
15.20.99 
Deler av produksjonen av skotøy som utføres av underleverandører
20.10.10 
16.10.10 
Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, over 6 mm tykt, uimpregnerte jernbane- og sporveissviller av tre
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Deler av produksjonen av saget og høvlet trelast som utføres av underleverandører
20.10.21 
16.10.21 
Trelast, fortløpende profilert langs kanter eller flater (herunder parkettstaver, ikke sammensatte, samt ramme- og møbellister)
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Deler av produksjonen av saget og høvlet trelast som utføres av underleverandører
20.10.22 
16.10.22 
Treull, tremel
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Deler av produksjonen av saget og høvlet trelast som utføres av underleverandører
20.10.23 
16.10.23 
Tre i form av fliser eller spon
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Deler av produksjonen av saget og høvlet trelast som utføres av underleverandører
20.10.31 
16.10.31 
Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, behandlet med maling, beis, kreosot eller andre impregneringsmidler
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Deler av produksjonen av saget og høvlet trelast som utføres av underleverandører
20.10.32 
16.10.32 
Jernbane- eller sporveissviller av tre, impregnerte

Page 19/104  
Top