CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
91.33.11 
94.99.12 
Aktiviteter i miljøorganisasjoner
94.99.14 
Code: 94.99.14 
Tjenester som ytes av velforeninger, nærmiljøtjenester m.v.
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Tjenester i form av økonomisk støtte fra medlemsorganisasjoner
91.33.12 
94.99.13 
Vern av særlige befolkningsgrupper
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Tjenester i form av økonomisk støtte fra medlemsorganisasjoner
91.33.13 
94.99.15 
Tjenester som ytes av ungdomsorganisasjoner
91.33.14 
94.99.16 
Tjenester som ytes av fritids- og kulturorganisasjoner
94.99.17 
Code: 94.99.17 
Tjenester som ytes av andre velforeninger og sosiale organisasjoner
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Tjenester som ytes av andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Tjenester i form av økonomisk støtte fra medlemsorganisasjoner
92.11 
59.11.24 
Film og annet videoinnhold til nedlasting
92.11.11 
59.11.21 
Film, video og fjernsynsprogrammer, i original
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kinematografisk film
92.11.12 
59.11.21 
Film, video og fjernsynsprogrammer, i original
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kinematografisk film
92.11.20 
58.29.29 
Annen brukerprogramvare, i pakker
59.11.21 
Code: 59.11.21 
Film, video og fjernsynsprogrammer, i original
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Film og annet videoinnhold på CD, DVD, bånd eller andre fysiske medier
92.11.31 
59.11.11 
Produksjon av film
59.11.12 
Code: 59.11.12 
Produksjon av reklamefilm og -video
92.11.32 
59.12.11 
Audiovisuell redigering
59.12.12 
Code: 59.12.12 
Overføring og kopiering av mastere
59.12.13 
Code: 59.12.13 
Fargekorreksjon og digital restaurering
59.12.14 
Code: 59.12.14 
Visuelle effekter
59.12.15 
Code: 59.12.15 
Animasjon
59.12.16 
Code: 59.12.16 
Titler, ettertekster og undertekster
59.12.17 
Code: 59.12.17 
Lydredigering og lyddesign
59.12.19 
Code: 59.12.19 
Annet etterarbeid tilknyttet produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
59.20.11 
Code: 59.20.11 
Produksjon av lydopptak
92.12.10 
59.13.11 
Lisenstjenester for filmrettigheter og tilhørende inntekter
59.13.12 
Code: 59.13.12 
Annen distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
92.13.11 
59.14.10 
Filmframvisning
92.13.12 
59.14.10 
Filmframvisning
92.20.11 
59.20.11 
Produksjon av lydopptak
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Liveopptak
59.20.21 
Code: 59.20.21 
Produksjon av radioprogrammer
59.20.22 
Code: 59.20.22 
Radioprogrammer i original
60.10.11 
Code: 60.10.11 
Planlegging og sending av radioprogrammer
60.10.12 
Code: 60.10.12 
Radiosendinger i original
60.10.20 
Code: 60.10.20 
Programmer til radiokanaler

Page 101/104  
Top