CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
65.12.10 
Diensten van andere geldscheppende financiële instellingen
64.19.22 
Kredietverstrekking door geldscheppende instellingen aan particulieren
64.19.23 
Code: 64.19.23 
Verstrekking van woninghypotheken door geldscheppende instellingen
64.19.24 
Code: 64.19.24 
Verstrekking van hypotheken andere dan woninghypotheken, door geldscheppende instellingen
64.19.25 
Code: 64.19.25 
Commerciële kredietverstrekking andere dan hypotheken, door geldscheppende instellingen
64.19.26 
Code: 64.19.26 
Kredietkaartdiensten door geldscheppende instellingen
64.19.29 
Code: 64.19.29 
Andere kredietverstrekking door geldscheppende instellingen
64.19.30 
Code: 64.19.30 
Andere geldscheppende financiële instellingen, n.e.g.
65.21.10 
Diensten op het gebied van financiële leasing
64.91.10 
Financiële lease
65.22.10 
Overige diensten op het gebied van kredietverstrekking
64.92.11 
Kredietverstrekking aan financiële intermediairs, andere dan door geldscheppende instellingen
64.92.12 
Code: 64.92.12 
Kredietverstrekking aan particulieren, andere dan door geldscheppende instellingen
64.92.13 
Code: 64.92.13 
Verstrekking van woninghypotheken, andere dan door geldscheppende instellingen
64.92.14 
Code: 64.92.14 
Verstrekking van hypotheken andere dan woninghypotheken, andere dan door geldscheppende instellingen
64.92.15 
Code: 64.92.15 
Commerciële kredietverstrekking andere dan hypotheken, andere dan door geldscheppende instellingen
64.92.16 
Code: 64.92.16 
Kredietkaartdiensten, andere dan door geldscheppende instellingen
64.92.19 
Code: 64.92.19 
Andere kredietverstrekking, andere dan door geldscheppende instellingen, n.e.g.
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Financiële diensten, met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
65.23.10 
Overige diensten van financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen, n.e.g.
64.20.10 
Holdings
64.30.10 
Code: 64.30.10 
Beleggingstrusts en -fondsen en andere financiële instrumenten
64.99.11 
Code: 64.99.11 
Beleggingsbankieren
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Financiële diensten, met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
66.01.11 
Diensten op het gebied van levensverzekeringen
65.11.10 
Levensverzekeringen
66.01.12 
Herverzekering in verband met levensverzekeringen
65.20.11 
Herverzekering van levensverzekeringen
66.02.11 
Diensten van pensioenfondsen
65.30.11 
Individuele pensioenregelingen
65.30.12 
Code: 65.30.12 
Collectieve pensioenregelingen
66.02.12 
Herverzekering in verband met pensioenfondsen
65.20.50 
Herverzekering in verband met pensioenfondsen
66.03.11 
Diensten op het gebied van ongevallenverzekeringen
65.12.11 
Ongevallenverzekeringen
66.03.12 
Diensten op het gebied van ziekteverzekeringen
65.12.12 
Ziekteverzekeringen
66.03.13 
Diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
65.12.12 
Ziekteverzekeringen
66.03.21 
Diensten op het gebied van motorvoertuigenverzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid
65.12.21 
Motorrijtuigenverzekeringen: wettelijke aansprakelijkheid
65.20.21 
Code: 65.20.21 
Herverzekering van motorrijtuigenverzekeringen: wettelijke aansprakelijkheid
66.03.22 
Overige diensten op het gebied van motorvoertuigenverzekeringen
65.12.29 
Andere motorrijtuigenverzekeringen
65.20.22 
Code: 65.20.22 
Herverzekering van andere motorrijtuigenverzekeringen
66.03.31 
Diensten op het gebied van verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en vervoersprestaties
65.12.31 
Verzekeringen voor rollend spoorwegmaterieel
65.12.32 
Code: 65.12.32 
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor luchtvaartuigen
65.12.33 
Code: 65.12.33 
Andere verzekeringen voor luchtvaartuigen
65.12.34 
Code: 65.12.34 
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor schepen
65.12.35 
Code: 65.12.35 
Andere verzekeringen voor schepen
65.20.23 
Code: 65.20.23 
Herverzekering van verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
66.03.32 
Diensten op het gebied van vrachtverzekeringen
65.12.36 
Vrachtverzekeringen
65.20.24 
Code: 65.20.24 
Herverzekering van vrachtverzekeringen

Page 86/104  
Top