CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
37.10.10 
Secundaire grondstoffen, van metaal
38.32.29 
Andere secundaire grondstoffen, metaal
37.10.20 
Sloop van schepen
38.31.11 
Sloop van schepen
37.20.10 
Secundaire grondstoffen, niet van metaal
38.31.12 
Sloop van wrakken, andere dan van schepen en drijvend materieel
38.32.12 
Code: 38.32.12 
Terugwinning van gesorteerde materialen, andere dan metaal
38.32.31 
Code: 38.32.31 
Secundaire grondstoffen, glas
38.32.32 
Code: 38.32.32 
Secundaire grondstoffen, papier en karton
38.32.33 
Code: 38.32.33 
Secundaire grondstoffen, kunststof
38.32.34 
Code: 38.32.34 
Secundaire grondstoffen, rubber
38.32.35 
Code: 38.32.35 
Secundaire grondstoffen, textiel
38.32.39 
Code: 38.32.39 
Andere secundaire grondstoffen, andere dan metaal
40.11.10 
Elektrische energie
35.11.10 
Elektriciteit
40.11.20 
Gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen (patronen) van kernreactoren
38.12.21 
Gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen (patronen) van kernreactoren
40.12.10 
Transmissie van elektriciteit
35.12.10 
Transmissie van elektriciteit
40.13.11 
Distributie van elektriciteit
35.13.10 
Distributie van elektriciteit
40.13.12 
Handel in elektriciteit
35.14.10 
Handel in elektriciteit
40.21.10 
Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas
35.21.10 
Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas
40.22.11 
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
35.22.10 
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
40.22.12 
Handel in gas via leidingen
35.23.10 
Handel in gas via leidingen
40.30.10 
Transport en distributie van stoom en warm water (inclusief energie in koude vorm)
35.30.11 
Stoom en warm water
35.30.12 
Code: 35.30.12 
Distributie van stoom en warm water via leidingen
35.30.21 
Code: 35.30.21 
IJs, ijs voor koeling (d.w.z. niet als levensmiddel) daaronder begrepen
35.30.22 
Code: 35.30.22 
Distributie van gekoelde lucht en gekoeld water
41.00.11 
Drinkbaar water
36.00.11 
Drinkwater
41.00.12 
Niet-drinkbaar water
36.00.12 
Niet-drinkbaar water
41.00.20 
Distributie van water
36.00.20 
Behandeling van water; distributie van water via leidingen
36.00.30 
Code: 36.00.30 
Handel in water via leidingen
45.11.11 
Sloopwerkzaamheden
43.11.10 
Slopen
45.11.12 
Inrichten en ruimen van bouwterreinen
43.12.11 
Grondwerk en bouwrijp maken van terreinen; opruimingswerk
45.11.21 
Graven van sleuven en geulen
43.12.11 
Grondwerk en bouwrijp maken van terreinen; opruimingswerk
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Graafwerkzaamheden en grondverzet
45.11.22 
Afgraven van vervuilde grond
43.12.12 
Graafwerkzaamheden en grondverzet
45.11.23 
Landherinrichting
43.12.12 
Graafwerkzaamheden en grondverzet
45.11.24 
Overige graafwerkzaamheden en grondverzet
43.12.12 
Graafwerkzaamheden en grondverzet
45.11.30 
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw
43.12.11 
Grondwerk en bouwrijp maken van terreinen; opruimingswerk
45.12.10 
Proefboren
43.13.10 
Proefboren
45.21.11 
Algemene bouwkundige werken: een- en tweegezinswoningen
41.00.10 
Woningen
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Woningbouw (nieuwbouw, uitbouw, verbouwing en renovatie)
45.21.12 
Algemene bouwkundige werken: meergezinswoningen
41.00.10 
Woningen
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Woningbouw (nieuwbouw, uitbouw, verbouwing en renovatie)
45.21.13 
Algemene bouwkundige werken: opslagplaatsen en fabrieksgebouwen
41.00.20 
Niet voor bewoning bestemde gebouwen

Page 66/104  
Top