CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
34.10.11 
Zuigermotoren met vonkontsteking, voor voertuigen, met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm³
29.10.11 
Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor voertuigen, met een cilinderinhoud van ≤ 1 000 cc
30.91.31 
Code: 30.91.31 
Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor motorfietsen, met een cilinderinhoud van ≤ 1 000 cc
34.10.12 
Zuigermotoren met vonkontsteking, voor voertuigen, met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm³
29.10.12 
Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor voertuigen, met een cilinderinhoud van > 1 000 cc
30.91.32 
Code: 30.91.32 
Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor motorfietsen, met een cilinderinhoud van > 1 000 cc
34.10.13 
Zuigermotoren met zelfontsteking, voor voertuigen
29.10.13 
Zuigermotoren met zelfontsteking, voor voertuigen
34.10.21 
Automobielen met zuigermotor met vonkontsteking, met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm³, nieuw
29.10.21 
Auto’s met een motor met vonkontsteking, met een cilinderinhoud van ≤ 1 500 cm3, nieuw
34.10.22 
Automobielen met zuigermotor met vonkontsteking, met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 cm³, nieuw
29.10.22 
Auto’s met een motor met vonkontsteking, met een cilinderinhoud van > 1 500 cm3, nieuw
34.10.23 
Automobielen met zuigermotor met zelfontsteking (diesel of semi-dieselmotor), nieuw
29.10.23 
Auto’s met een zuigermotor met zelfontsteking (diesel of semidieselmotor), nieuw
34.10.24 
Andere automobielen voor het vervoer van personen, n.e.g.
29.10.24 
Andere auto’s voor het vervoer van personen
34.10.30 
Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen
29.10.30 
Bussen voor het vervoer van tien of meer personen
34.10.41 
Automobielen voor goederenvervoer, met een motor met zelfontsteking (diesel of semi-diesel), nieuw
29.10.41 
Auto’s voor goederenvervoer, met een motor met zelfontsteking (diesel of semidiesel), nieuw
34.10.42 
Automobielen voor goederenvervoer, met een motor met vonkontsteking; andere, nieuw
29.10.42 
Auto’s voor goederenvervoer, met een motor met vonkontsteking; andere auto’s voor goederenvervoer, nieuw
34.10.44 
Trekkers (wegtractors) voor opleggers
29.10.43 
Trekkers (wegtractors) voor opleggers
34.10.45 
Chassis met motor, voor motorvoertuigen
29.10.44 
Chassis met motor, voor auto’s
34.10.51 
Dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein
28.92.29 
Dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de winning van delfstoffen en voor de bouwnijverheid
34.10.52 
Kraanauto's
29.10.51 
Kraanauto’s
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, n.e.g.
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Installatie van andere goederen, n.e.g.
34.10.53 
Voertuigen ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, op golfvelden en dergelijke, met motor
29.10.52 
Voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, speciale voertuigen voor het vervoer van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen, met motor
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, n.e.g.
34.10.54 
Automobielen voor bijzondere doeleinden, n.e.g.
29.10.59 
Auto’s voor bijzondere doeleinden, n.e.g.
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, n.e.g.
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Installatie van andere goederen, n.e.g.
34.10.91 
Installatie van onderdelen van motorvoertuigen tijdens het fabricageproces
29.10.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van auto’s
29.32.92 
Code: 29.32.92 
Montage van delen en toebehoren van automobielen, n.e.g.
34.10.92 
Montage van complete delen van motorvoertuigen tijdens het fabricageproces
29.10.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van auto’s
29.32.91 
Code: 29.32.91 
Uitbestede montage van complete delen van auto’s
34.20.10 
Carrosserieën voor motorvoertuigen
29.20.10 
Carrosserieën voor auto’s
34.20.21 
Containers en dergelijke laadkisten, ingericht voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel
29.20.21 
Containers en dergelijke laadkisten, ingericht voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel
34.20.22 
Aanhangers en opleggers van het caravan-type, die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen
29.20.22 
Aanhangers en opleggers van het caravantype, die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen
34.20.23 
Andere aanhangwagens en opleggers
29.20.23 
Andere aanhangwagens en opleggers
34.20.30 
Delen van aanhangwagens en opleggers; delen van andere voertuigen zonder eigen beweegkracht
29.20.30 
Delen van aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen zonder eigen beweegkracht
34.20.70 
Opknappen, assemblage, uitrusting van motorvoertuigen en diensten in verband met de carrosserie van motorvoertuigen
29.20.40 
Opknappen, assemblage, uitrusting van motorvoertuigen en diensten in verband met de carrosserie van motorvoertuigen
29.20.99 
Code: 29.20.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van carrosserieën voor auto’s, aanhangwagens en opleggers
34.20.80 
Uitrusting van caravans en campers
29.20.50 
Uitrusting van caravans en campers
34.20.90 
Reparatie en onderhoud van containers
33.11.12 
Reparatie en onderhoud van reservoirs, kuipen en bergingsmiddelen, van metaal
34.30.11 
Delen van zuigermotoren met vonkontsteking, met uitzondering van die van vliegtuigmotoren
28.11.41 
Delen van zuigermotoren met vonkontsteking, met uitzondering van delen van luchtvaartuigmotoren
34.30.12 
Delen voor andere motoren, n.e.g.
28.11.42 
Delen van andere motoren, n.e.g.
34.30.20 
Andere delen en toebehoren, n.e.g., van motorvoertuigen
29.32.20 
Veiligheidsgordels, airbags en delen en toebehoren van carrosserieën

Page 59/104  
Top