CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.71.15 
Ventilatoren en damp- en wasemafzuigkappen, voor huishoudelijk gebruik
28.25.20 
Ventilatoren, andere dan tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren
29.71.21 
Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor
27.51.21 
Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor
29.71.22 
Scheerapparaten, epileerapparaten en tondeuses, met ingebouwde elektromotor
27.51.22 
Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde elektromotor
29.71.23 
Elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van handen; elektrische strijkijzers
27.51.23 
Elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van de handen; elektrische strijkijzers
29.71.24 
Andere elektrothermische toestellen
27.51.24 
Andere elektrothermische toestellen
29.71.25 
Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars
27.51.25 
Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars
29.71.26 
Elektrische toestellen voor de verwarming van woonruimten of voor bodemverwarming
27.51.26 
Elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik
29.71.27 
Microgolfovens
27.51.27 
Microgolfovens
29.71.28 
Andere ovens, fornuizen, komforen en grilleerapparaten
27.51.28 
Andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleerapparaten
29.71.29 
Verwarmingselementen
27.51.29 
Verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden)
29.71.30 
Delen van elektrische huishoudapparaten
27.51.30 
Delen van elektrische huishoudapparaten
29.71.90 
Installatie, reparatie en onderhoud van de elektrische apparaten van klasse 29.71, indien deze voor professioneel gebruik zijn bestemd
33.12.19 
Reparatie en onderhoud van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Reparatie en onderhoud van andere elektrische apparatuur voor professioneel gebruik
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Installatie van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
29.71.99 
Industriële diensten in verband met elektrische huishoudapparaten
27.51.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
29.72.11 
Kooktoestellen en bordenwarmers voor huishoudelijk gebruik, van ijzer, staal of koper, niet-elektrisch
27.52.11 
Kook- of braadtoestellen en bordenwarmers, voor huishoudelijk gebruik, van ijzer, van staal of van koper, niet elektrisch
29.72.12 
Andere toestellen voor huishoudelijk gebruik, voor gas of voor gas en andere brandstof, voor vloeibare brandstof of voor vaste brandstof
27.52.12 
Andere toestellen voor huishoudelijk gebruik, voor gas of voor gas en andere brandstof, voor vloeibare brandstof of voor vaste brandstof
29.72.13 
Luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, n.e.g., van ijzer of van staal, niet met elektrische warmtebron
27.52.13 
Luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, n.e.g., van ijzer of van staal, niet elektrisch
29.72.14 
Geisers en andere heetwatertoestellen, niet-elektrisch
27.52.14 
Geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch
29.72.20 
Delen van kachels, kookketels, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische huishoudapparaten
27.52.20 
Delen van kachels, keukenfornuizen, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische huishoudapparaten
29.72.99 
Industriële diensten in verband met niet-elektrische huishoudapparaten
27.52.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
30.01.11 
Automatische schrijfmachines en tekstverwerkende machines
28.23.11 
Schrijfmachines en tekstverwerkende machines
30.01.12 
Andere schrijfmachines
28.23.11 
Schrijfmachines en tekstverwerkende machines
30.01.13 
Rekenmachines, boekhoudmachines, kasregisters en dergelijke machines, met rekenmechanisme
28.23.12 
Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties
28.23.13 
Code: 28.23.13 
Boekhoudmachines, kasregisters, frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme
30.01.14 
Delen en toebehoren van schrijfmachines en rekenmachines
28.23.24 
Delen en toebehoren van schrijfmachines en rekenmachines
30.01.21 
Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of voor contactdruk, alsmede thermokopieerapparaten
26.20.16 
Invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Eenheden die twee of meer van de volgende functies uitvoeren: afdrukken, scannen, kopiëren, faxen
28.23.21 
Code: 28.23.21 
Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of voor contactdruk, alsmede thermokopieerapparaten
30.01.22 
Machines en toestellen voor offsetdruk, gevoed met vellen, voor kantoorgebruik
28.23.22 
Machines en toestellen voor offsetdruk, gevoed met vellen, voor kantoorgebruik
30.01.23 
Andere kantoormachines
26.20.12 
Betaalterminals, gelduitgifteautomaten en dergelijke machines die kunnen worden verbonden met een gegevensverwerkende machine of met een netwerk
26.20.16 
Code: 26.20.16 
Invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Andere kantoormachines
30.01.24 
Delen en toebehoren van andere kantoormachines
28.23.25 
Delen en toebehoren van andere kantoormachines
30.01.25 
Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten
28.23.26 
Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten
30.01.90 
Installatie van kantoormachines
33.20.21 
Installatie van kantoor- en boekhoudmachines
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Installatie van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
30.01.99 
Industriële diensten in verband met kantoormachines, alsmede delen daarvan
28.23.91 
Diensten in verband met de vervaardiging van kantoor- en boekhoudmachines (met uitzondering van computers en randapparatuur)
28.23.99 
Code: 28.23.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kantoormachines en -toestellen (met uitzondering van computers en randapparatuur)
30.02 
Computers en andere informatieverwerkende machines
33.13.19 
Reparatie en onderhoud van andere elektronische apparatuur voor professioneel gebruik

Page 50/104  
Top