CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet-elektrisch (exclusief bakkersovens)
28.21.12 
Ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet-elektrisch (met uitzondering van bakkersovens)
29.21.13 
Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik; toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve of diëlektrische verwarming
28.21.13 
Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik; toestellen voor inductieve of diëlektrische verwarming
29.21.14 
Delen van branders en ovens
28.21.14 
Delen van branders en ovens
29.21.91 
Installatie van ovens en branders
33.20.29 
Installatie van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
29.21.92 
Onderhoud en reparatie van ovens en branders
33.12.14 
Reparatie en onderhoud van ovens en branders
29.21.99 
Industriële diensten in verband met ovens en branders
28.21.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ovens en branders
29.22.11 
Takels, n.e.g.
28.22.11 
Takels, n.e.g.
29.22.12 
Lieren voor mijnschachten; lieren speciaal ontworpen voor ondergrondse mijnbouw; andere lieren; kaapstanders
28.22.12 
Lieren voor mijnschachten; lieren speciaal ontworpen voor ondergrondse mijnbouw; andere lieren; kaapstanders
29.22.13 
Dommekrachten en vijzels
28.22.13 
Dommekrachten en vijzels
29.22.14 
Dirkkranen; hijskranen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan
28.22.14 
Dirkkranen; hijskranen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan
29.22.15 
Vorkheftrucks; andere transportwagentjes; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes
28.22.15 
Vorkheftrucks; andere transportwagentjes; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes
29.22.16 
Personen- en goederenliften; roltrappen en -paden
28.22.16 
Personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen; roltrappen en rolpaden
29.22.17 
Pneumatische en andere continu-werkende transportinrichtingen voor goederen
28.22.17 
Pneumatische en andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen
29.22.18 
Andere hijs-, hef- en transportwerktuigen
28.22.18 
Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen en andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen
29.22.19 
Delen van hijs-, hef- en transportwerktuigen
28.22.19 
Delen van hef- en hijsmachines en -toestellen en van machines en toestellen voor het hanteren van goederen
29.22.20 
Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen voor hijskranen, excavateurs (emmergravers) en dergelijke
28.22.20 
Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen, voor hijskranen, excavateurs (emmergravers) en dergelijke
29.22.91 
Installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen (andere dan liften en roltrappen en -paden)
33.20.29 
Installatie van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
29.22.92 
Reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen
33.12.15 
Reparatie en onderhoud van hef- en hijsmachines en -toestellen en van machines en toestellen voor het hanteren van goederen
29.22.99 
Industriële diensten in verband met hijs-, hef- en transportwerktuigen
28.22.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van hef- en hijsmachines en -toestellen en van machines en toestellen voor het hanteren van goederen
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Andere bouwinstallatie, n.e.g.
29.23.11 
Warmtewisselaars en toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen
28.25.11 
Warmtewisselaars en apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen
29.23.12 
Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten
28.25.12 
Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten
29.23.13 
Machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek en warmtepompen, andere dan voor huishoudelijk gebruik
28.25.13 
Machines, apparaten en toestellen voor de koel- en vriestechniek en warmtepompen, andere dan die voor huishoudelijk gebruik
29.23.14 
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, n.e.g.
28.25.14 
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, n.e.g.
29.23.20 
Ventilatoren, andere dan tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren
28.25.20 
Ventilatoren, andere dan tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren
29.23.30 
Delen van machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek, alsmede van warmtepompen
28.25.30 
Delen van machines, apparaten en toestellen voor de koel- en vriestechniek en van warmtepompen
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Delen van machines en toestellen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt voor de vervaardiging van halfgeleidermateriaal of schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen of platte beeldschermen
29.23.91 
Installatie van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
33.20.29 
Installatie van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
29.23.92 
Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
33.12.18 
Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor de koeltechniek en voor klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
29.23.99 
Industriële diensten in verband met machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
28.25.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en voor klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
29.24.11 
Generatoren voor watergas of voor luchtgas; acetyleenontwikkelaars en dergelijke; distilleer- en rectificeertoestellen
28.29.11 
Generatoren voor watergas of voor luchtgas; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren; distilleertoestellen en rectificeertoestellen
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde of voor andere medische specialismen, n.e.g.
29.24.12 
Toestellen voor filtreren of zuiveren van vloeistoffen
28.29.12 
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen
29.24.13 
Smeerolie- en brandstoffilters en luchtfilters voor explosie- of voor verbrandingsmotoren
28.29.13 
Smeerolie-, brandstof- en luchtfilters, voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
29.24.21 
Machines en toestellen voor het reinigen, vullen en verpakken van flessen en andere bergingsmiddelen
28.29.21 
Machines en toestellen voor het reinigen, vullen en verpakken van flessen en andere bergingsmiddelen
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde of voor andere medische specialismen, n.e.g.
29.24.22 
Personenweegtoestellen en huishoudweegschalen; toestellen voor het continu-wegen van goederen op transportbanden; toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van bergingsmiddelen
28.29.31 
Weegtoestellen en weeginrichtingen voor industrieel gebruik; toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden; toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van bergingsmiddelen
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Personenweegtoestellen en huishoudweegschalen
29.24.23 
Weegtoestellen en -inrichtingen, n.e.g.
28.29.39 
Andere weeg- en meettoestellen en -inrichtingen
29.24.24 
Blusapparaten, spuitpistolen, zand- en stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen, andere dan die voor de landbouw of de tuinbouw
28.29.22 
Blusapparaten, spuitpistolen, zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen, andere dan die voor de land- of tuinbouw

Page 44/104  
Top