CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
17.10.20 
Natuurlijke textielvezels, klaar om te worden gesponnen
13.10.26 
Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), bewerkt, doch niet gesponnen
13.10.29 
Code: 13.10.29 
Andere plantaardige textielvezels, bewerkt, doch niet gesponnen
17.10.30 
Synthetische of kunstmatige stapelvezels, bewerkt met het oog op het spinnen
13.10.31 
Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
13.10.32 
Code: 13.10.32 
Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
17.10.41 
Garens van zijde, niet voor verkoop in het klein
13.10.40 
Garens van zijde of van afval van zijde
17.10.42 
Garens van wol, niet voor verkoop in het klein
13.10.50 
Garens van wol, al dan niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; garens van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)
17.10.43 
Garens van katoen, niet voor verkoop in het klein
13.10.61 
Garens van katoen, andere dan naaigarens
17.10.44 
Garens van vlas
13.10.71 
Garens van vlas
17.10.45 
Naaigarens
13.10.40 
Garens van zijde of van afval van zijde
13.10.50 
Code: 13.10.50 
Garens van wol, al dan niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; garens van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)
13.10.61 
Code: 13.10.61 
Garens van katoen, andere dan naaigarens
13.10.62 
Code: 13.10.62 
Naaigarens van katoen
13.10.71 
Code: 13.10.71 
Garens van vlas
17.10.46 
Garens van jute of van andere bastvezels; garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens
13.10.72 
Garens van jute of van andere bastvezels; garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens
17.10.51 
Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, niet voor verkoop in het klein
13.10.81 
Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, getwijnd of gekabeld (andere dan naaigarens en garens met een hoge sterktegraad van polyamiden, van polyesters of van viscoserayon), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; synthetische of kunstmatige filamentgarens, andere dan naaigarens, opgemaakt voor de verkoop in het klein
17.10.52 
Garens van synthetische stapelvezels, niet voor verkoop in het klein
13.10.82 
Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten stapelvezels
13.10.83 
Code: 13.10.83 
Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels
17.10.53 
Garens van synthetische stapelvezels met wol gemengd, niet voor verkoop in het klein
13.10.83 
Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels
17.10.54 
Garens van kunstmatige stapelvezels, niet voor verkoop in het klein
13.10.84 
Garens, andere dan naaigarens, van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
17.10.55 
Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten of stapelvezels
13.10.81 
Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, getwijnd of gekabeld (andere dan naaigarens en garens met een hoge sterktegraad van polyamiden, van polyesters of van viscoserayon), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; synthetische of kunstmatige filamentgarens, andere dan naaigarens, opgemaakt voor de verkoop in het klein
13.10.82 
Code: 13.10.82 
Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten stapelvezels
13.10.83 
Code: 13.10.83 
Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels
13.10.84 
Code: 13.10.84 
Garens, andere dan naaigarens, van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
13.10.85 
Code: 13.10.85 
Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten en stapelvezels
17.10.61 
Afval van zijde, niet gekaard en niet gekamd
38.11.56 
Textielafval
17.10.62 
Afval van wol of van fijn of van grof haar
38.11.56 
Textielafval
17.10.63 
Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar
13.10.91 
Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar
17.10.64 
Afval van garen van katoen
38.11.56 
Textielafval
17.10.65 
Rafelingen en ander afval van katoen
13.10.92 
Rafelingen en ander afval van katoen
17.10.90 
Bereiden van natuurlijke textielvezels
13.10.93 
Diensten in verband met het bereiden van natuurlijke textielvezels
13.10.99 
Code: 13.10.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van textielgarens
17.20.10 
Weefsels (andere dan speciale weefsels) van natuurlijke vezels andere dan katoen
13.20.11 
Weefsels van zijde of van afval van zijde
13.20.12 
Code: 13.20.12 
Weefsels van gekaarde of gekamde wol, van gekaard of gekamd fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)
13.20.13 
Code: 13.20.13 
Weefsels van vlas
13.20.14 
Code: 13.20.14 
Weefsels van jute of van andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)
13.20.19 
Code: 13.20.19 
Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergaren
17.20.20 
Weefsels (andere dan speciale weefsels) van katoen
13.20.20 
Weefsels van katoen
17.20.31 
Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens
13.20.31 
Weefsels van synthetische of van kunstmatige filamentgarens
17.20.32 
Weefsels van synthetische stapelvezels
13.20.32 
Weefsels van synthetische stapelvezels
17.20.33 
Weefsels van kunstmatige stapelvezels
13.20.33 
Weefsels van kunstmatige stapelvezels

Page 15/104  
Top