CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.43.99 
Industriële diensten in verband met margarine en andere vetten voor menselijke consumptie
10.42.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
15.51.11 
Bewerkte vloeibare melk
10.51.11 
Verwerkte vloeibare melk
15.51.12 
Melk en room met een vetgehalte van meer dan 6 %, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
10.51.12 
Melk en room met > 6 % vet, niet ingedikt of gezoet
15.51.20 
Melk en room in vaste vorm
10.51.21 
Mageremelkpoeder
10.51.22 
Code: 10.51.22 
Vollemelkpoeder
15.51.30 
Boter en zuivelpasta's
10.51.30 
Boter en zuivelpasta’s
15.51.40 
Kaas en wrongel
10.51.40 
Kaas en wrongel
15.51.51 
Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, andere dan in vaste vorm
10.51.51 
Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, andere dan in vaste vorm
15.51.52 
Yoghurt en andere gegiste of aangezuurde melk of room
10.51.52 
Yoghurt en andere gegiste of aangezuurde melk of room
15.51.53 
Caseïne
10.51.53 
Caseïne
15.51.54 
Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
10.51.54 
Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
15.51.55 
Wei
10.51.55 
Wei
10.51.56 
Code: 10.51.56 
Zuivelproducten, n.e.g.
15.51.99 
Industriële diensten in verband met zuivelproducten
10.51.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kaas en andere zuivelproducten
15.52.10 
Consumptie-ijs
10.52.10 
Consumptie-ijs
15.52.99 
Industriële diensten in verband met consumptie-ijs
10.52.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van consumptie-ijs
15.61.10 
Gedopte rijst
10.61.11 
Gedopte rijst
15.61.21 
Meel van tarwe of van mengkoren
10.61.21 
Meel van tarwe of van mengkoren
15.61.22 
Meel van granen, n.e.g.
10.61.22 
Meel van andere granen
15.61.23 
Ander plantaardig meel en gries
10.61.23 
Meel en gries van groenten
15.61.24 
Mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren
10.61.24 
Mengsels voor de bereiding van bakkerijproducten
15.61.31 
Gries en griesmeel van tarwe
10.61.31 
Gries en griesmeel van tarwe
15.61.32 
Gries, griesmeel en pellets van granen, n.e.g.
10.61.32 
Gries, griesmeel en pellets van granen, n.e.g.
15.61.33 
Graanproducten voor het ontbijt (breakfast cereals) en andere graanproducten
10.61.33 
Ontbijtgranen en andere graanproducten
15.61.40 
Halfwitte of volwitte rijst
10.61.12 
Halfwitte en volwitte rijst; breukrijst
15.61.50 
Zemelen en andere resten van het bewerken van granen
10.61.40 
Zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen
15.61.99 
Industriële diensten in verband met maalderijproducten
10.61.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van maalderijproducten
15.62.10 
Maïsolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
10.62.14 
Maïsolie
15.62.21 
Glucose en glucosestroop; fructose en fructosestroop; invertsuiker; suiker en suikerstroop, n.e.g.; kunsthoning; karamel
10.62.13 
Glucose en glucosestroop; fructose en fructosestroop; invertsuiker; suiker en suikerstropen, n.e.g.
10.89.19 
Code: 10.89.19 
Andere voedingsmiddelen, n.e.g.
15.62.22 
Zetmeel; inuline; tarwegluten; dextrine en ander gewijzigd zetmeel
10.62.11 
Zetmeel; inuline; tarwegluten; dextrine en ander gewijzigd zetmeel
15.62.23 
Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in vlokken, korrels, parels en dergelijke
10.62.12 
Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke
15.62.30 
Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijk afval
10.62.20 
Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen
15.62.99 
Industriële diensten in verband met zetmeel en zetmeelproducten
10.62.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
15.71.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
15.71.20 
Luzernemeel en luzerne in pellets
10.91.20 
Luzernemeel en luzerne in pellets
15.71.99 
Industriële diensten in verband met bereide veevoeders
10.91.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide veevoeders
15.72.10 
Bereide voeders voor huisdieren
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
15.72.99 
Industriële diensten in verband met bereide voeders voor huisdieren
10.92.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide voeders voor huisdieren
15.81.11 
Vers brood
10.71.11 
Vers brood

Page 12/104  
Top