CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
Overige diensten, n.e.g.
96.09.19 
Andere diensten, n.e.g.
95.00.10 
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
97.00.10 
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
96.00.10 
Niet-gedifferentieerde door particuliere huishoudens voor eigen gebruik geproduceerde goederen
98.10.10 
Niet-gedifferentieerde goederen, door particuliere huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd
97.00.10 
Niet-gedifferentieerde door particuliere huishoudens voor eigen gebruik geproduceerde diensten
98.20.10 
Niet-gedifferentieerde diensten, door particuliere huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd
99.00.10 
Diensten van extraterritoriale organisaties en instellingen
99.00.10 
Extraterritoriale organisaties en lichamen

Page 104/104  
Top