CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.52.17 
Lotions en andere haarverzorgingsmiddelen, n.e.g.
20.42.17 
Haarlotions en andere haarverzorgingsmiddelen, n.e.g.
24.52.18 
Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging (kleefpoeders en -pasta's voor kunstgebitten daaronder begrepen), garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde)
20.42.18 
Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging (kleefpoeders en -pasta’s voor kunstgebitten daaronder begrepen); floszijde
24.52.19 
Scheermiddelen; deodorantia voor lichaamsverzorging; badpreparaten; andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, n.e.g.
20.42.19 
Scheermiddelen, deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen; badpreparaten; andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, n.e.g.
24.52.99 
Industriële diensten in verband met parfums en cosmetische artikelen
20.42.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van parfums en toiletartikelen
24.61.11 
Buskruit en bereide springstoffen
20.51.11 
Buskruit en bereide springstoffen
24.61.12 
Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen
20.51.12 
Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen
24.61.13 
Vuurwerk
20.51.13 
Vuurwerk
24.61.14 
Lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten, en andere pyrotechnische artikelen (exclusief vuurwerk)
20.51.14 
Lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen (met uitzondering van vuurwerk)
24.61.99 
Industriële diensten in verband met kruit en springstoffen
20.51.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kruit en springstoffen
24.62.10 
Lijm en gelatine
20.52.10 
Lijm
20.59.60 
Code: 20.59.60 
Gelatine en derivaten daarvan, lactoalbumine daaronder begrepen
24.62.99 
Industriële diensten in verband met lijm en gelatine
20.52.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van lijm
24.63.10 
Etherische oliën; mengsels van reukstoffen
20.53.10 
Etherische oliën
24.63.99 
Industriële diensten in verband met etherische oliën
20.53.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van etherische oliën
24.64.11 
Fotografische platen en film, film voor direct-klaar-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht; fotografisch papier
20.59.11 
Fotografische platen en film, film voor directklaarfotografie, lichtgevoelig, onbelicht; fotografisch papier
24.64.12 
Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken voor fotografisch gebruik; chemische preparaten voor fotografisch gebruik, n.e.g.
20.59.12 
Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken voor fotografisch gebruik; chemische preparaten voor fotografisch gebruik, n.e.g.
24.64.99 
Industriële diensten in verband met fotochemische producten
20.59.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
24.65.10 
Dragers, geprepareerd voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, doch waarop niet is opgenomen (exclusief cinematografische film)
26.20.22 
Niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders
26.80.11 
Code: 26.80.11 
Magnetische dragers waarop niet is opgenomen, met uitzondering van kaarten met een magnetische strip
26.80.12 
Code: 26.80.12 
Optische dragers waarop niet is opgenomen
26.80.13 
Code: 26.80.13 
Andere dragers voor het opnemen, matrijzen en zogenaamde „masters” voor compactdiscs daaronder begrepen
26.80.14 
Code: 26.80.14 
Kaarten met een magnetische strip
24.65.99 
Industriële diensten in verband met informatiedragers waarop niet is opgenomen
26.80.99 
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van magnetische en optische dragers
24.66.10 
Chemisch gewijzigde dierlijke of plantaardige vetten en oliën; mengsels van dierlijke of plantaardige vetten en oliën, niet geschikt voor menselijke consumptie
20.59.20 
Chemisch gewijzigde dierlijke of plantaardige vetten en oliën; mengsels van dierlijke of plantaardige vetten of oliën, niet geschikt voor menselijke consumptie
24.66.20 
Schrijfinkt, tekeninkt en andere
20.59.30 
Schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten
24.66.31 
Smeermiddelen
20.59.41 
Smeermiddelen
24.66.32 
Antiklopmiddelen; dopes voor minerale olie en dergelijke producten
20.59.42 
Antiklopmiddelen; additieven voor minerale oliën en dergelijke producten
24.66.33 
Remvloeistoffen; antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten
20.59.43 
Remvloeistoffen; antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten
24.66.41 
Peptonen en andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, n.e.g.; poeder van huiden
20.59.51 
Peptonen en andere proteïnestoffen, alsmede derivaten daarvan, n.e.g.; poeder van huiden
24.66.42 
Modelleerpasta's; tandtechnische waspreparaten en andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrande gips; preparaten en patronen voor brandblusapparaten; bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen; reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, n.e.g.
20.59.52 
Modelleerpasta’s; tandtechnische waspreparaten en andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrande gips; preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen; reageermiddelen voor diagnose of laboratoriumgebruik, n.e.g.
24.66.43 
Chemische elementen in de vorm van schijven en chemische verbindingen gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden
20.59.53 
Chemische elementen in de vorm van schijven; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden
24.66.44 
Actieve kool
20.59.54 
Actieve kool
24.66.45 
Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen en dergelijke producten
20.59.55 
Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen en dergelijke producten
24.66.46 
Beitspreparaten; vloeimiddelen; bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers en stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling voor rubber of kunststof; katalytische preparaten, n.e.g.; alkylbenzenen en alkylnaftalenen van gemengde samenstelling, n.e.g.
20.59.56 
Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen; bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers en stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof; katalytische preparaten, n.e.g.; alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling
24.66.47 
Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten
20.59.57 
Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten
24.66.48 
Diverse andere chemische producten, n.e.g.
20.59.59 
Diverse andere chemische producten, n.e.g.
38.12.29 
Code: 38.12.29 
Ander gevaarlijk afval
24.66.49 
Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen
38.12.23 
Ander gevaarlijk medisch afval
38.12.24 
Code: 38.12.24 
Gevaarlijk chemisch afval
38.12.29 
Code: 38.12.29 
Ander gevaarlijk afval

Page 30/104  
Top