CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ekonomika Ewropea, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.11.18 
10.11.15 
Laħam taż-żwiemel jew ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ
10.11.35 
Code: 10.11.35 
Laħam taż-żwiemel u ekwini oħrajn, iffriżat
15.11.19 
10.11.20 
Ġewwieni li jittiekel ta’ l-annimali ta’ l-ifrat, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew iffriżat
15.11.21 
10.11.41 
Suf miġbud, żejtni, inkluż suf miġbud maħsul bħala geżża
15.11.24 
10.11.42 
Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ipproċessati ta’ annimali ta’ l-ifrat jew ekwini
15.11.25 
10.11.43 
Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ipproċessati oħrajn ta’ annimali ta’ l-ifrat jew ekwini
15.11.26 
10.11.44 
Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tan-nagħaġ jew l-ħrief
15.11.27 
10.11.45 
Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tal-mogħoż u l-gidjien
15.11.30 
10.11.50 
Xaħmijiet ta’ l-annimali ta’ l-ifrat, nagħaġ, mogħoż jew ħnieżer
15.11.40 
10.11.60 
Ġewwieni nej, mhux tajjeb għall-ikel
15.11.99 
10.11.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ laħam ipproċessat u ppriservat
15.12.11 
10.12.10 
Laħam tat-tjur, frisk jew imkessaħ
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Ġewwieni li jittiekel tat-tjur
15.12.12 
10.12.20 
Laħam tat-tjur, iffriżat
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Ġewwieni li jittiekel tat-tjur
15.12.13 
10.11.39 
Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew iffriżat
15.12.14 
10.12.30 
Xaħam tat-tjur
15.12.20 
10.12.50 
Rix u ġlud tat-tjur bir-rix
15.12.99 
10.12.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ laħam tat-tjur ipproċessat u ppriservat
15.13.11 
10.13.11 
Laħam tal-majjal, qatgħat, imnixxfin jew affumikati (bejken jew perżut)
10.13.12 
Code: 10.13.12 
Laħam ta’ l-annimali ta’ l-ifrat, immellaħ, imnixxef jew affumikat
10.13.13 
Code: 10.13.13 
Laħam jew ġewwieni tal-laħam li jittiekel ieħor, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat (barra mill-laħam tal-majjal jew ta’ l-ifrat); dqiq jew dqiq oħxon mill-laħam jew il-ġewwieni tal-laħam
15.13.12 
10.13.14 
Zalzett u prodotti simili tal-laħam, ġewwieni jew demm
10.13.15 
Code: 10.13.15 
Laħam, gewwieni tal-laħam jew demm ippreparati u ppriservati oħrajn, barra mill-platti ppreparati ta’ laħam u ġewwieni
10.85.11 
Code: 10.85.11 
Ikliet u platti ppreparati magħmula mil-laħam, il-ġewwieni tal-laħam jew id-demm
10.89.14 
Code: 10.89.14 
Estratti u meraq tal-laħam, il-ħut u l-invertebrati akwatiċi
15.13.13 
10.13.16 
Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-laħam mhux tajbin għal konsum mill-bniedem; greaves (fdalijiet li jibqgħu meta jinħall ix-xaħam)
15.13.90 
10.13.91 
Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam
15.13.99 
10.13.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-laħam u laħam tat-tjur
15.20.11 
10.20.11 
Flettijiet tal-ħut u laħam tal-ħut ieħor (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), frisk jew imkessaħ
10.20.12 
Code: 10.20.12 
Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, friski jew imkessħa
15.20.12 
10.20.13 
Ħut, iffriżat
10.20.14 
Code: 10.20.14 
Ħut, iffriżat
10.20.15 
Code: 10.20.15 
Laħam tal-ħut, (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), iffriżat
10.20.16 
Code: 10.20.16 
Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, iffriżati
15.20.13 
10.20.21 
Flettijiet tal-ħut, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, iżda mhux affumikati
10.20.22 
Code: 10.20.22 
Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, affumikati, immellħa jew fis-salmura; dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem
10.20.23 
Code: 10.20.23 
Ħut, imnixxef, kemm jekk immellaħ u kemm jekk le, jew fis-salmura
10.20.24 
Code: 10.20.24 
Ħut, inklużi l-flettijiet tal-ħut, affumikati

Page 9/104  
Top