CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ekonomika Ewropea, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
41.00.10 
Binjiet residenzjali
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Binjiet mhux residenzjali
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Motorways, toroq ewlenin, toroq u mogħdijiet oħrajn għall-vetturi jew il-mixi u runways ta’ l-ajruporti
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Ferroviji u ferroviji ta’ taħt l-art
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Pontijiet u mini
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Linji ta’ pajpijiet fit-tul għall-fluwidi
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Linji ta’ pajpijiet lokali għall-fluwidi
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Sistemi ta’ irrigazzjoni (kanali) u kostruzzjoni ta’ mejnijiet u linji ta’ l-ilma; impjanti tat-trattament ta’ l-ilma, impjanti għar-rimi tad-dranaġġ u stazzjonijiet ta’ l-ippumpjar
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Linji ta’ l-enerġija elettrika u linji ta’ komunikazzjoni fit-tul
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Linji ta’ l-enerġija elettrika u linji ta’ komunikazzjoni lokali
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Impjanti ta’ l-enerġija
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kostruzzjonijiet kostali u portijiet, digi, locks u strutturi idromekkaniċi relatati
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Kostruzzjonijiet għax-xogħol fil-minjieri u l-manifattura
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Kostruzzjonijiet għall-isports u l-passatemp
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Kostruzzjonijiet ta’ inġinerija ċivili oħrajn m.k.b.
70.12.11 
68.10.11 
Bini residenzjali u servizzi assoċjati ta’ bejgħ jew xiri ta’ art
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Servizzi ta’ bejgħ jew xiri ta’ proprjetajiet time share
70.12.12 
68.10.13 
Servizzi ta’ bejgħ jew xiri ta’ art residenzjali vakanti
70.12.13 
68.10.14 
Bini mhux residenzjali u servizzi assoċjati ta’ bejgħ jew xiri ta’ art
70.12.14 
68.10.15 
Servizzi ta’ bejgħ jew xiri ta’ art mhux residenzjali vakanti
70.20.11 
68.20.11 
Servizzi ta’ kiri u ġestjoni ta’ beni immobbli residenzjali mikrija jew tal-persuna stess
70.20.12 
68.20.12 
Servizzi ta’ kiri u ġestjoni ta’ beni immobbli mhux residenzjali mikrija jew tal-persuna stess
70.31.11 
68.31.11 
Servizzi dwar bini residenzjali u bejgħ ta’ l-art assoċjat fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt barra mis-sjieda ta’ proprjetajiet time share
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Servizzi proprjetajiet time share fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt
70.31.12 
68.31.13 
Servizzi ta’ bejgh ta’ art residenzjali vakanti fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt
70.31.13 
68.31.14 
Servizzi dwar bini mhux residenzjali u bejgh ta’ art assoċjata fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt
70.31.14 
68.31.15 
Servizzi ta’ bejgh ta’ art mhux residenzjali vakanti fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt
70.31.15 
68.31.16 
Servizzi ta’ valutazzjoni ta’ beni immobbli fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt
70.32.11 
68.32.11 
Servizzi ta’ ġestjoni ta’ bini residenzjali fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt barra mis-sjieda ta’ proprjetajiet time share
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Servizzi ta’ ġestjoni ta’ proprjetajiet time share fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt
70.32.12 
68.32.13 
Servizzi ta’ ġestjoni ta’ proprjet mhux residenzjali fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt
70.32.13 
81.10.10 
Servizzi kombinati ta’ faċilitajiet u appoġġ
71.10.10 
77.11.10 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ karrozzi u vetturi bil-mutur zgħar
71.21.11 
77.12.11 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ vetturi għat-trasport tal-merkanzija bix-xufier
71.21.12 
77.39.11 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ vetturi tal-ferrovija
71.21.13 
77.39.12 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ kontejners
71.21.14 
77.39.13 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ muturi, karavannijiet u campers
71.21.15 
77.12.19 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ tagħmir ieħor għat-trasport bl-art mingħajr xufier
71.22.10 
77.34.10 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ apparat għat-trasport ta’ l-ilma
71.23.10 
77.35.10 
Servizzi ta’ kiri u twillija ta’ apparat għat-trasport bl-ajru

Page 88/104  
Top