CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ekonomika Ewropea, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
65.12.10 
64.19.22 
Servizzi ta’ għoti ta’ kreditu lill-konsumaturi minn istituzzjonijiet monetarji
64.19.23 
Code: 64.19.23 
Servizzi ta’ għoti ta’ kreditu għal self fuq id-djar (mortgage) minn istituzzjonijiet monetarji
64.19.24 
Code: 64.19.24 
Servizzi ta’ għoti ta’ kreditu għal self mhux fuq id-djar (mortgage) minn istituzzjonijiet monetarji
64.19.25 
Code: 64.19.25 
Servizzi ta’ għoti ta’ kreditu kummerċjali għal self mhux fuq id-djar (mortgage) minn istituzzjonijiet monetarji
64.19.26 
Code: 64.19.26 
Servizzi ta’ karti tal-kreditu minn istituzzjonijiet monetarji
64.19.29 
Code: 64.19.29 
Servizzi oħrajn ta’ għoti ta’ kredtu lill-konsumaturi minn istituzzjonijiet monetarji
64.19.30 
Code: 64.19.30 
Servizzi oħrajn ta’ intermedjazzjoni monetarja m.k.b.
65.21.10 
64.91.10 
Servizzi finanzjarji għat-twillija
65.22.10 
64.92.11 
Servizzi ta’ għoti ta’ kredtu li mhux minn istituzzjonijiet monetarji bejn industriji differenti
64.92.12 
Code: 64.92.12 
Servizzi ta’ għoti ta’ kredtu lill-konsumaturi li mhux minn istituzzjonijiet monetarji
64.92.13 
Code: 64.92.13 
Servizzi ta’ għoti ta’ kredtu għal self fuq id-djar li mhux minn istituzzjonijiet monetarji
64.92.14 
Code: 64.92.14 
Servizzi ta’ għoti ta’ kredtu għal self mhux fuq id-djar li mhux minn istituzzjonijiet monetarji
64.92.15 
Code: 64.92.15 
Servizzi kummerċjali ta’ għoti ta’ kredtu għal self mhux fuq il-proprjetà (non mortgage) li mhux minn istituzzjonijiet monetarji
64.92.16 
Code: 64.92.16 
Servizzi ta’ karti tal-kreditu li mhux minn istituzzjonijiet monetarji
64.92.19 
Code: 64.92.19 
Servizzi oħrajn ta’ għoti ta’ kredtu li mhux minn istituzzjonijiet monetarji m.k.b.
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Servizzi finanzjarji, barra fondi ta’ l-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet, m.k.b.
65.23.10 
64.20.10 
Servizzi ta’ holding companies
64.30.10 
Code: 64.30.10 
Servizzi ta’ trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili
64.99.11 
Code: 64.99.11 
Servizzi bankarji għall-investiment
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Servizzi finanzjarji, barra fondi ta’ l-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet, m.k.b.
66.01.11 
65.11.10 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja u kapitaliżazzjoni
66.01.12 
65.20.11 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid fuq il-ħajja
66.02.11 
65.30.11 
Servizzi ta’ fondi tal-penzjonijiet individwali
65.30.12 
Code: 65.30.12 
Servizzi ta’ fondi tal-penzjonijiet bħala grupp
66.02.12 
65.20.50 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid relatati ma’ fondi tal-penzjoni
66.03.11 
65.12.11 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni kontra l-aċċidenti
66.03.12 
65.12.12 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja
66.03.13 
65.12.12 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja
66.03.21 
65.12.21 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur, responsabbiltà lejn terzi persuni
65.20.21 
Code: 65.20.21 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid tal-vetturi bil-mutur, responsabbiltà lejn terzi persuni
66.03.22 
65.12.29 
Servizzi oħrajn ta’ assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur
65.20.22 
Code: 65.20.22 
Servizzi oħrajn ta’ assigurazzjoni mill-ġdid tal-vetturi bil-mutur
66.03.31 
65.12.31 
Serrvizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ magni u vaguni tal-ferrovija
65.12.32 
Code: 65.12.32 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tar-responsabbiltà ta’ l-ajruplani
65.12.33 
Code: 65.12.33 
Servizzi oħrajn ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-ajruplani
65.12.34 
Code: 65.12.34 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-bastimenti
65.12.35 
Code: 65.12.35 
Servizzi oħrajn ta’ l-assigurazzjoni tal-bastimenti
65.20.23 
Code: 65.20.23 
Servizzi ta’ assigurazzjoni mill-ġdid ta’ trasport marittimi bl-ajru u b’xi mod ieħor
66.03.32 
65.12.36 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-merkanzija waqt it-trasport
65.20.24 
Code: 65.20.24 
Servizzi ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid tal-merkanzija waqt it-trasport

Page 86/104  
Top