CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ekonomika Ewropea, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
19.10.22 
15.11.32 
Ġilda, ta’ l-annimali ta’ l-ifrat, mingħajr pil, mhux sħiħa
19.10.23 
15.11.33 
Ġilda, ta’ l-annimali ta’ ekwini, mingħajr pil
19.10.31 
15.11.41 
Ġlud mhux maħduma tan-nagħaġ jew ħrief, mingħajr suf
19.10.32 
15.11.42 
Ġlud tal-mogħoż jew tal-gidi, mingħajr suf
19.10.33 
15.11.43 
Ġilda tal-ħnieżer
19.10.41 
15.11.51 
Ġilda ta’ annimali oħrajn, mingħajr pil
19.10.42 
15.11.52 
Kompożizzjoni b’bażi tal-ġilda jew fibri tal-ġilda
19.10.50 
38.11.57 
Skart tal-ġlud
19.10.99 
15.11.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ ġilda kkunzata jew irfinuta; fer ikkunzat u miżbugħ
19.20.11 
15.12.11 
Oġġetti tas-sarraġ u arneż għal kwalunkwe annimal, ta’ kull materjal
19.20.12 
15.12.12 
Bagalji, handbags u simili, tal-ġilda, kompożizzjoni tal-ġilda, folji (sheeting) tal-plastik, materjali tat-tessuti, fibri jew paperboard vulkanizzati; settijiet tat-twaletta personali għall-ivvjaġġar, il-ħjata jew it-tindif taż-żraben jew il-ħwejjeġ
19.20.13 
15.12.13 
Ċineg ta’ l-arloġġi (barra tal-metall), u arloġġi forma ta’ brazzuletta u partijiet minnhom
19.20.14 
15.12.19 
Oġġetti oħrajn tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda (inklużi oġġetti użati fil-makkinarju jew apparat mekkaniku jew għal użu tekniku ieħor) m.k.b.
19.20.99 
15.12.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ oġġetti tas-sarraġ u arneż, handbags u simili
19.30.11 
15.20.11 
Xedd tas-saqajn li ma jidħolx ilma fih, bil-pettijiet u l-partijiet ta’ fuq tal-lastku jew tal-plastik, li mhux xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba
19.30.12 
15.20.12 
Xedd tas-saqajn bil-pettijiet u l-partijiet ta’ fuq tal-lastku jew tal-plastik, li mhux xedd tas-saqajn li ma jidħolx ilma fih jew xedd tas-saqajn għall-isports
19.30.13 
15.20.13 
Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta’ fuq tal-ġilda, li mhux xedd tas-saqajn għall-isports, xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba u xedd tas-saqajn mixellanju speċjali
19.30.14 
15.20.14 
Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta’ fuq tat-tessuti, li mhux xedd tas-saqajn għall-isports
19.30.21 
32.30.12 
Xedd tas-saqajn għal ma’ l-iskis ta’ fuq is-silġ
19.30.22 
15.20.21 
Żraben tat-tennis, żraben tal-baskitbol, żraben tal-ġinnastika, żraben għat-trejning u simili
19.30.23 
15.20.29 
Xedd tas-saqajn ieħor għall-isports, minbarra xedd tas-saqajn għall-borra/skijing u stivali għall-iskejting
19.30.31 
15.20.31 
Xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba
19.30.32 
15.20.13 
Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta’ fuq tal-ġilda, li mhux xedd tas-saqajn għall-isports, xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba u xedd tas-saqajn mixellanju speċjali
15.20.32 
Code: 15.20.32 
Xedd tas-saqajn ta’ l-injam, xedd tas-saqajn speċjali mixellanju u xedd tas-saqajn ieħor m.k.b.
19.30.40 
15.20.40 
Partijiet tax-xedd tas-saqajn tal-ġilda; suletti li jistgħu jinbidlu, kuxxunetti għall-għarqub u oġġetti simili, getti u oġġetti simili, u partijiet minnhom
16.29.14 
Code: 16.29.14 
Gwarniċi ta’ l-injam għall-pittura, ritratti, merjat u oġġetti simili u oġġetti oħrajn ta’ l-injam
22.19.73 
Code: 22.19.73 
Oġġetti oħrajn tal-lastku vulkanizzat m.k.b.; lastku iebes fil-forom kollha u oġġertti magħmula minnu; kisi ta’ l-art u twapet tal-lastku vulkanizzat ċellulari
22.29.29 
Code: 22.29.29 
Oġġetti oħrajn tal-plastik
19.30.99 
15.20.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tax-xedd tas-saqajn
20.10.10 
16.10.10 
Injam, issegat jew iċċippjat skond it-tul, maqtugħ jew imqaxxar, ta’ ħxuna > 6 mm; travi tal-linji tat-tram jew tal-ferrovija magħmula minn injam mhux mimli
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ l-injam, isserrat u inċanat
20.10.21 
16.10.21 
Injam iffurmat b’mod kontinwu matul xi wieħed mix-xfar jew faċċati tiegħu (inklużi strippi u freġji għall-artijiet tal-parkett, mhux armati, u bsaten u gwarniċi)
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ l-injam, isserrat u inċanat
20.10.22 
16.10.22 
Suf ta’ l-injam; trab ta’ l-injam
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ l-injam, isserrat u inċanat
20.10.23 
16.10.23 
Injam bħala ċipps jew frak
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ l-injam, isserrat u inċanat
20.10.31 
16.10.31 
Injam mhux irfunut, ittrattat biż-żebgħa, l-kulur, il-krijożot jew xi priservattivi oħrajn
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ l-injam, isserrat u inċanat
20.10.32 
16.10.32 
Travi ta’ l-injam tal-linji tal-ferrovija jew it-tramm (cross-ties), mimlija

Page 19/104  
Top