CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ekonomika Ewropea, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.43.99 
10.42.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ marġerina u xaħmijiet li jittieklu simili
15.51.11 
10.51.11 
Ħalib likwidu pproċessat
15.51.12 
10.51.12 
Ħalib u krema b’> minn 6 % ta’ xaħam, mhux ikkonċentrati jew biz-zokkor miżjud
15.51.20 
10.51.21 
Trab tal-ħalib xkumat
10.51.22 
Code: 10.51.22 
Trab tal-ħalib intier
15.51.30 
10.51.30 
Butir u pejsts magħmula mill-ħalib
15.51.40 
10.51.40 
Ġobon u ġobon moxx
15.51.51 
10.51.51 
Ħalib u krema, kkonċentrati jew biz-zokkor miżjud jew b’sustanzi ta’ ħlewwa oħrajn, li mhux fi stat solidu
15.51.52 
10.51.52 
Jogurt u ħalib jew krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati
15.51.53 
10.51.53 
Kaseina
15.51.54 
10.51.54 
Lattożju u xropp tal-lattożju
15.51.55 
10.51.55 
Xorrox
10.51.56 
Code: 10.51.56 
Prodotti tal-ħalib m.k.b.
15.51.99 
10.51.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-ħalib u l-ġobon
15.52.10 
10.52.10 
Ġelat u silġ ieħor li jittiekel
15.52.99 
10.52.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ġelat
15.61.10 
10.61.11 
Ross imfesdaq
15.61.21 
10.61.21 
Dqiq tal-qamħ jew meslin
15.61.22 
10.61.22 
Dqiq ieħor taċ-ċereali
15.61.23 
10.61.23 
Dqiq u dqiq oħxon mill-ħaxix
15.61.24 
10.61.24 
Taħlitiet għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnar
15.61.31 
10.61.31 
Xgħir u barli mitħun oħxon u dqiq oħxon tal-qamħ
15.61.32 
10.61.32 
Xgħir u barli mitħun oħxon, dqiq oħxon u pellets m.k.b.
15.61.33 
10.61.33 
Ċereali tal-kolazzjon u prodotti oħrajn taċ-ċereali
15.61.40 
10.61.12 
Ross, mitħun parzjalment jew kompletament jew imfarrak
15.61.50 
10.61.40 
Nuħħala, sharps u fdalijiet oħrajn mill-ipproċesar taċ-ċereali
15.61.99 
10.61.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-mitħna tal-qmuħ
15.62.10 
10.62.14 
Żejt tal-qamħirrun
15.62.21 
10.62.13 
Glukows u xropp tal-glukows; fructose u xropp tal-fructose; zokkor invert; zokkor u xroppijiet taz-zokkor m.k.b.
10.89.19 
Code: 10.89.19 
Prodotti ta’ l-ikel diversi m.k.b.
15.62.22 
10.62.11 
Lamtu; inulina; glutina tal-qamħ; destrina u lamtu modifikat ieħor
15.62.23 
10.62.12 
Tapjoka u sostituti magħmula mill-lamtu f’forma ta’ laqx, frak u simili
15.62.30 
10.62.20 
Fdalijiet tal-manifattura tal-lamtu u fdalijiet simili
15.62.99 
10.62.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-lamtu u tal-prodotti tal-lamtu
15.71.10 
10.91.10 
Għalf ippreparat għall-annimali mrobbijin, barra mid-dqiq oħxon u pellets tax-xnien
15.71.20 
10.91.20 
Dqiq oħxon u pellets tax-xnien (alfalfa)
15.71.99 
10.91.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ l-għalf ippreparat għall-annimali
15.72.10 
10.92.10 
Ikel ippreparat għall-pets
15.72.99 
10.92.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ l-ikel ippreparat għall-pets
15.81.11 
10.71.11 
Ħobż frisk

Page 12/104  
Top