CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ekonomika Ewropea, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.20.14 
10.20.25 
Ħut, ippreparat jew ippriservat b’xi mod ieħor; minbarra platti tal-ħut ippreparati
10.20.26 
Code: 10.20.26 
Kavjar u sostituti tal-kavjar
10.85.12 
Code: 10.85.12 
Ikliet u platti ppreparati magħmula mill-ħut, il-krustaċji u l-molluski
15.20.15 
10.20.31 
Krustaċji, iffriżati
10.20.32 
Code: 10.20.32 
Molluski, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikati
10.20.33 
Code: 10.20.33 
Invertebrati akwatiċi oħrajn, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikati
15.20.16 
10.20.34 
Krustaċji, ippreparati jew ippriservati b’xi mod ieħor; molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippriservati b’xi mod ieħor
15.20.17 
10.20.41 
Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akwatiċi oħra, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem
15.20.18 
10.20.42 
Prodotti oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem, tal-ħut tal-krustaċji, tal-molluski jew invertebrati akwatiċi oħra
15.20.90 
10.20.91 
Affumikazzjoni u servizzi oħrajn ta’ priservazzjoni u preparazzjoni għall-manifattura tal-prodotti tal-ħut.
10.20.99 
Code: 10.20.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta’ ħut, krustaċji u molluski pproċessati u ppriservati
15.31.11 
10.31.11 
Patata, iffriżata
15.31.12 
10.31.11 
Patata, iffriżata
10.31.12 
Code: 10.31.12 
Patata mnixxfa, kemm jekk maqtuha jew sliced u kemm jekk le, iżda mhux ippreparata aktar minn hekk
10.31.13 
Code: 10.31.13 
Patata mnixxfa f’forma ta’ dqiq, dqiq oħxon, laqx; granuli u pellets
10.31.14 
Code: 10.31.14 
Patata ppreparata jew ippriservata
15.31.90 
10.31.91 
Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-patata u l-prodotti tal-patata
10.31.99 
Code: 10.31.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-patata pproċessata u ppriservata
15.32.10 
10.32.11 
Meraq tat-tadam
10.32.12 
Code: 10.32.12 
Meraq tal-larinġ
10.32.13 
Code: 10.32.13 
Meraq tal-grejpfrut
10.32.14 
Code: 10.32.14 
Meraq ta’ l-ananas
10.32.15 
Code: 10.32.15 
Meraq ta’ l-għeneb
10.32.16 
Code: 10.32.16 
Meraq tat-tuffieħ
10.32.17 
Code: 10.32.17 
Taħlitiet tal-meraq tal-frott u tal-ħaxix
10.32.19 
Code: 10.32.19 
Meraq ieħor tal-frott u tal-ħaxix
15.32.99 
10.32.99 
Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-meraq tal-frott jew tal-ħaxix
15.33.11 
10.39.11 
Ħaxix, iffriżat
15.33.12 
10.39.12 
Ħaxix, ippriservat b’mod proviżorju
15.33.13 
10.39.13 
Ħaxix imnixxef
15.33.14 
10.39.14 
Ħaxix u frott imqatta’ u imballat
10.39.15 
Code: 10.39.15 
Fażola, ippriservata b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati
10.39.16 
Code: 10.39.16 
Piżelli, ippriservata b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati
10.39.17 
Code: 10.39.17 
Ħaxix ieħor (minbarra l-patata), ippriservat b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċti aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati
10.85.13 
Code: 10.85.13 
Ikliet u platti ppreparati magħmula mill-ħaxix
15.33.15 
10.39.18 
Ħaxix (minbarra l-patata), frott, lewż u partijiet oħra li jittieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippriservati fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku
15.33.21 
10.39.21 
Frott u lewż, nejjin jew imsajrin, iffriżati
15.33.22 
10.39.22 
Ġammijiet, jelis tal-frott u purejiet u pejsts tal-frott jew il-lewż
15.33.23 
10.39.23 
Lewż, karawett, mixwijin, immellħin jew ippreparati b’xi mod ieħor
15.33.24 
10.39.24 
Frott u lewż, ippriservati b’mod proviżorju, mhux għall-konsum immedjat

Page 10/104  
Top