CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)
Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
28.13.26 
Virzuļkompresori
29.12.36 
Virzuļkompresori
28.13.27 
Rotācijas kompresori ar vienu vai vairākām vārpstām
29.12.37 
Rotācijas kompresori, vienass vai vairākasu
28.13.28 
Cita veida kompresori
29.12.38 
Kompresori izmantošanai civilajā aviācijā, citi kompresori
28.13.31 
Sūkņu daļas; šķidrumu pacēlāju daļas
29.12.42 
Sūkņu daļas; šķidrumu elevatoru daļas
28.13.32 
Gaisa vai vakuumsūkņu, gaisa vai cita veida gāzes kompresoru, ventilatoru un velkmes skapju daļas
29.12.43 
Vakuumsūkņu, gaisa vai gāzu kompresoru, ventilatoru, ventilācijas pārsegu daļas
28.13.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu sūkņu un kompresoru ražošanā
29.12.99 
Sūkņu un kompresoru ražošana
28.14.11 
Spiedienu samazinošie, regulēšanas, kontroles un drošības ventiļi
29.13.11 
Redukcijas vārsti, regulēšanas, kontroles un drošības vārsti
28.14.12 
Krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, bidē, rezervuāriem, vannām un līdzīgām ierīcēm; centrālapkures radiatoru ventiļi
29.13.12 
Krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, bidē, rezervuāriem, vannām un līdzīgām ierīcēm; centrālapkures radiatoru ventiļi
28.14.13 
Tehnoloģisko procesu vadības ventiļi, aizbīdņi, lodveida ventiļi un citi ventiļi
29.13.13 
Tehnoloģisko procesu vadības ventiļi, slēgvārsti, caurplūdes ventiļi un citi ventiļi
28.14.20 
Krānu, ventiļu un līdzīgu izstrādājumu daļas
29.13.20 
Krānu un ventiļu daļas un līdzīgi izstrādājumi
28.14.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krānu un ventiļu ražošanā
29.13.99 
Krānu un ventiļu ražošana
28.15.10 
Lodīšu vai rullīšu gultņi
29.14.10 
Lodīšu vai rullīšu gultņi
28.15.21 
Dzelzs vai tērauda šarnīrķēdes
29.14.21 
Dzelzs vai tērauda šarnīrsavienojumu ķēdes un to daļas
28.15.22 
Transmisijas vārpstas (ietverot izcilņu un kloķvārpstas) un kloķi
29.14.22 
Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi
28.15.23 
Gultņa korpusi un slīdgultņi
29.14.23 
Gultņa ligzdas un ass balsta slīdgultņi
28.15.24 
Zobrati un zobpārvadi; lodīšu vai rullīšu skrūves pāri; pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori
29.14.24 
Zobrati un zobpārvadi; lodīšu vai rullīšu skrūves pāri; pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori
28.15.25 
Spararati un skriemeļi, ietverot polispastus
29.14.25 
Spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus
28.15.26 
Sajūgi un vārpstu sakabes, ietverot kardānus
29.14.26 
Sajūgi un vārpstu sakabes, ieskaitot kardānus
28.15.31 
Lodītes, adatas un rullīši; lodīšu vai rullīšu gultņu daļas
29.14.31 
Lodītes, adatas un rullīši; lodīšu vai rullīšu gultņu daļas
28.15.32 
Dzelzs vai tērauda šarnīrķēžu daļas
29.14.32 
Dzelzs vai tērauda šarnīrsavienojumu ķēžu daļas
28.15.39 
Citur neklasificētas gultņu un piedziņas elementu daļas
29.14.33 
Gultņu un piedziņas elementu daļas, kas citur nav minētas
28.15.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gultņu, zobratu, zobpārvadu un piedziņas elementu ražošanā
29.14.99 
Gultņu, zobratu, sazobes un piedziņas elementu ražošana
28.21.11 
Kurtuvju degļi; mehāniskas kurtuves, režģi un ārdi; mehāniskās ierīces pelnu aizvākšanai un līdzīgas iekārtas
29.21.11 
Kurtuvju degļi; mehāniskas kurtuves, režģi un ārdi; mehāniskās ierīces pelnu aizvākšanai un līdzīgas iekārtas
28.21.12 
Neelektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ietverot atkritumu sadedzināšanas krāsnis, izņemot maizes krāsnis
29.21.12 
Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis, izņemot maizes krāsnis
28.21.13 
Elektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves; indukcijas vai dielektriskās sildīšanas iekārtas
29.21.13 
Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves; indukcijas krāsnis vai termiskās apstrādes dielektriskās iekārtas
28.21.14 
Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu daļas
29.21.14 
Krāšņu, kurtuvju degļu daļas
28.21.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu ražošanā
29.21.99 
Kurtuvju un krāšņu degļu ražošana
28.22.11 
Citur neklasificēti celšanas trīši un vinčas
29.22.11 
Citur neminēti celšanas trīši un vinčas
28.22.12 
Šahtas cēlējiekārtu vinčas; darbiem pazemē īpaši paredzētas vinčas; citas vinčas; vertikālās vinčas
29.22.12 
Šahtas cēlējiekārtu vinčas; darbiem pazemē īpaši paredzētas vinčas; pārējās vinčas; kabestāni
28.22.13 
Domkrati; pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai
29.22.13 
Domkrati; pacēlēji transportlīdzekļu pacelšanai
28.22.14 
Urbjtorņi; celtņi; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un automobiļi ar celtni
29.22.14 
Urbšanas torņi; celtņi; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un automobiļi ar celtni
28.22.15 
Autoiekrāvēji ar frontālo pacēlāju dakšu, citi kravas transportētāji; vilcēji, kurus izmanto dzelzceļa platformās
29.22.15 
Autoiekrāvēji ar frontālo pacēlēju dakšu, citi darba automobiļi; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa peroniem
28.22.16 
Lifti, liftcēlāji, eskalatori un kustīgie gājēju celiņi
29.22.16 
Lifti, liftcēlāji, eskalatori un kustīgie gājēju celiņi
28.22.17 
Pneimatiskie un citi nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri precēm un materiāliem
29.22.17 
Pneimatiskie un citi nepārtrauktas darbības elevatori un konveijeri precēm un materiāliem
28.22.18 
Citi pacelšanas, pārvietošanas, iekraušanas vai izkraušanas mehānismi
29.22.18 
Citi celšanas, pārkraušanas, iekraušanas vai izkraušanas mehānismi
35.50.10 
Code: 35.50.10 
Pārējie citur neminētie transporta līdzekļi
28.22.19 
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu detaļas
29.22.19 
Celšanas un kraušanas iekārtu daļas
28.22.20 
Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem mehānismiem
29.22.20 
Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem mehānismiem
28.22.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pacēlāju un pārvietošanas iekārtu ražošanā
29.22.99 
Celšanas un kraušanas iekārtu ražošana
28.23.11 
Rakstāmmašīnas un teksta apstrādes ierīces
30.01.11 
Automātiskās rakstāmmašīnas un teksta apstrādes ierīces

Page 45/104  
Top