CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
80.42.10 
Pārējie citur neminētie pieaugušo izglītības pakalpojumi
85.32.13 
Vidējās tehniskās un profesionālās izglītības augstākā posma pakalpojumi tiešsaistē
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Citi vidējās tehniskās un profesionālās izglītības augstākā posma pakalpojumi
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Sporta un veselības veicināšanas izglītības pakalpojumi
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Valodu skolu pakalpojumi
85.59.12 
Code: 85.59.12 
Informāciju tehnoloģiju skolu pakalpojumi
85.59.13 
Code: 85.59.13 
Citur neklasificēti profesionālās izglītības pakalpojumi
80.42.20 
Citi izglītības pakalpojumi
85.52.12 
Mūzikas skolu un mūzikas skolotāju pakalpojumi
85.52.13 
Code: 85.52.13 
Tēlotājmākslas skolu un tēlotājmākslas skolotāju pakalpojumi
85.52.19 
Code: 85.52.19 
Citi kultūras izglītības pakalpojumi
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Valodu skolu pakalpojumi
85.59.19 
Code: 85.59.19 
Citur neklasificēti izglītības pakalpojumi
85.11.11 
Slimnīcu ķirurģiskie pakalpojumi
86.10.11 
Slimnīcu ķirurģiskie pakalpojumi
85.11.12 
Slimnīcu ārstnieciskie (terapeitiskie) pakalpojumi
86.10.15 
Citi slimnīcu pakalpojumi, ko sniedz ārsti
85.11.13 
Slimnīcu ginekoloģiskie un dzemdniecības pakalpojumi
86.10.12 
Slimnīcu ginekoloģiskie un dzemdniecības pakalpojumi
85.11.14 
Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi
86.10.13 
Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi
85.11.15 
Slimnīcu psihiatriskie pakalpojumi
86.10.14 
Slimnīcu psihiatriskās palīdzības pakalpojumi
85.11.16 
Citi slimnīcu pakalpojumi
86.10.19 
Citi slimnīcu pakalpojumi
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Aprūpes centru pakalpojumi bērnu garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanai
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Aprūpes centru pakalpojumi pieaugušo garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanai
85.12.11 
Konsultācijas un ārstēšanās pie ģimenes ārstiem
86.21.10 
Vispārējie medicīnas pakalpojumi
85.12.12 
Konsultācijas un ārstēšanās pie ķirurģijas un citu medicīnas nozaru speciālistiem
86.22.11 
Rentgena uzņēmumu analīzes un interpretācijas pakalpojumi
86.22.19 
Code: 86.22.19 
Citi specializētie medicīnas pakalpojumi
85.13.11 
Ortodontu pakalpojumi
86.23.11 
Ortodontiskie pakalpojumi
85.13.12 
Citi zobārstu prakšu pakalpojumi
86.23.19 
Citi zobārstniecības pakalpojumi
85.14.11 
Vecmāšu pakalpojumi
86.90.11 
Ar grūtniecību saistītie pakalpojumi
85.14.12 
Medmāsu pakalpojumi
86.90.12 
Slimnieku kopšanas pakalpojumi
85.14.13 
Fizioterapeitu un citu paramedicīnas darbinieku pakalpojumi, ieskaitot homeopātijas un tamlīdzīgus pakalpojumus
86.90.13 
Fizioterapijas pakalpojumi
86.90.18 
Code: 86.90.18 
Garīgās veselības aprūpes pakalpojumi
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Pārējie citur neklasificēti veselības aprūpes pakalpojumi
85.14.14 
Ātrās palīdzības pakalpojumi
86.90.14 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi
85.14.15 
Citu stacionārās ārstniecības iestāžu, izņemot slimnīcas, pakalpojumi
87.10.10 
Slimnieku aprūpes centru pakalpojumi
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Aprūpes centru pakalpojumi bērnu garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanai
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Aprūpes centru pakalpojumi pieaugušo garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanai
87.30.11 
Code: 87.30.11 
Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko veciem ļaudīm sniedz to pastāvīgās uzturēšanās iestādēs
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko bērniem un jauniešiem invalīdiem sniedz to pastāvīgās uzturēšanās iestādēs
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko pieaugušiem invalīdiem sniedz to pastāvīgās uzturēšanās iestādēs
85.14.16 
Medicīnas laboratoriju pakalpojumi
86.90.15 
Medicīnas laboratoriju pakalpojumi
85.14.17 
Asins, spermas un transplantējamo orgānu banku pakalpojumi
86.90.16 
Asins, spermas un transplantēšanai paredzēto orgānu banku pakalpojumi
85.14.18 
Pārējie citur neminētie veselības aizsardzības pakalpojumi
86.90.17 
Diagnostiskās radioloģijas pakalpojumi bez rezultātu interpretācijas
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Pārējie citur neklasificēti veselības aprūpes pakalpojumi

Page 98/104  
Top