CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
65.12.10 
Citi valūtas starpniecības pakalpojumi
64.19.22 
Finanšu iestāžu sniegtie patēriņa kredīta piešķiršanas pakalpojumi
64.19.23 
Code: 64.19.23 
Finanšu iestāžu sniegtie mājokļu hipotekārā kredīta piešķiršanas pakalpojumi
64.19.24 
Code: 64.19.24 
Finanšu iestāžu sniegtie citu hipotekāro kredītu piešķiršanas pakalpojumi
64.19.25 
Code: 64.19.25 
Finanšu iestāžu sniegtie komercdarbības kreditēšanas pakalpojumi
64.19.26 
Code: 64.19.26 
Finanšu iestāžu sniegtie kredītkaršu pakalpojumi
64.19.29 
Code: 64.19.29 
Citi finanšu iestāžu sniegtie kreditēšanas pakalpojumi
64.19.30 
Code: 64.19.30 
Pārējie citur neklasificēti monetārās starpniecības pakalpojumi
65.21.10 
Finanšu līzinga pakalpojumi
64.91.10 
Finanšu nomas pakalpojumi
65.22.10 
Citi kreditēšanas pakalpojumi
64.92.11 
Starpnozaru kreditēšanas pakalpojumi, izņemot finanšu iestāžu sniegtos
64.92.12 
Code: 64.92.12 
Patēriņa kredīta sniegšanas pakalpojumi, izņemot finanšu iestāžu sniegtos
64.92.13 
Code: 64.92.13 
Mājokļu hipotekārā kredīta piešķiršanas pakalpojumi, izņemot finanšu iestāžu sniegtos
64.92.14 
Code: 64.92.14 
Citu hipotekāro kredītu piešķiršanas pakalpojumi, izņemot finanšu iestāžu sniegtos
64.92.15 
Code: 64.92.15 
Komercdarbības kreditēšanas pakalpojumi, izņemot finanšu iestāžu sniegtos
64.92.16 
Code: 64.92.16 
Kredītkaršu pakalpojumi, izņemot finanšu iestāžu sniegtos
64.92.19 
Code: 64.92.19 
Pārējie citur neklasificēti kreditēšanas pakalpojumi, izņemot finanšu iestāžu sniegtos
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Citur neklasificēti finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
65.23.10 
Pārējie citur neminētie finanšu starpniecības pakalpojumi, izņemot apdrošināšanas un pensiju finansēšanas pakalpojumus
64.20.10 
Holdingkompāniju pakalpojumi
64.30.10 
Code: 64.30.10 
Trastu, fondu un līdzīgu finanšu vienību pakalpojumi
64.99.11 
Code: 64.99.11 
Investīciju banku pakalpojumi
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Citur neklasificēti finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
66.01.11 
Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumi
65.11.10 
Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumi
66.01.12 
Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu pārapdrošināšana
65.20.11 
Dzīvības pārapdrošināšanas pakalpojumi
66.02.11 
Pensiju finansēšanas pakalpojumi
65.30.11 
Privātās pensiju uzkrāšanas pakalpojumi
65.30.12 
Code: 65.30.12 
Grupu pensiju uzkrāšanas pakalpojumi
66.02.12 
Pensiju finansēšanas pārapdrošināšanas pakalpojumi
65.20.50 
Pensiju uzkrāšanas pārapdrošināšanas pakalpojumi
66.03.11 
Apdrošināšana nelaimes gadījumiem
65.12.11 
Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi
66.03.12 
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.12 
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
66.03.13 
Ilgtermiņa veselības apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.12 
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
66.03.21 
Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumi, civiltiesiskā atbildība
65.12.21 
Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumi, civiltiesiskā atbildība
65.20.21 
Code: 65.20.21 
Mehānisko transportlīdzekļu pārapdrošināšanas pakalpojumi, civiltiesiskā atbildība
66.03.22 
Citi mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.29 
Citi mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumi
65.20.22 
Code: 65.20.22 
Citi mehānisko transportlīdzekļu pārapdrošināšanas pakalpojumi
66.03.31 
Jūras, aviācijas un transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.31 
Dzelzceļa ritošā sastāva apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.32 
Code: 65.12.32 
Lidaparātu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.33 
Code: 65.12.33 
Citi lidaparātu apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.34 
Code: 65.12.34 
Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi.
65.12.35 
Code: 65.12.35 
Citi kuģu apdrošināšanas pakalpojumi
65.20.23 
Code: 65.20.23 
Jūras, aviācijas un citu transportlīdzekļu pārapdrošināšanas pakalpojumi
66.03.32 
Kravas apdrošināšanas pakalpojumi
65.12.36 
Kravas apdrošināšanas pakalpojumi
65.20.24 
Code: 65.20.24 
Kravas pārapdrošināšanas pakalpojumi

Page 86/104  
Top