CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Stadionu un sporta laukumu vispārējie būvdarbi
42.99.22 
Āra stadionu un sporta laukumu būvniecība
45.21.62 
Peldbaseinu būvkonstrukciju vispārējie celtniecības darbi
41.00.20 
Nedzīvojamās ēkas
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Nedzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, piebūves, pārbūves un rekonstrukcijas darbi)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Citur neklasificēti specializētie būvdarbi
45.21.63 
Pārējo sporta un atpūtas ēku būvkonstrukciju vispārējie celtniecības darbi
41.00.20 
Nedzīvojamās ēkas
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Nedzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, piebūves, pārbūves un rekonstrukcijas darbi)
45.21.64 
Pārējo citur neminēto inženierbūvju vispārējie celtniecības darbi
42.21.13 
Apūdeņošanas sistēmas (kanāli); ūdens maģistrāles un ūdensvadi; ūdens attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un sūkņu stacijas
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Apūdeņošanas sistēmu (kanālu), ūdens maģistrāļu un ūdensvadu, ūdens attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju būvniecība
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Pārējās citur neklasificētas inženiertehniskās būves
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Citur neklasificētu inženiertehnisko būvju būvniecība
45.21.71 
Saliekamo dzīvojamo ēku montāža un būvdarbi
41.00.30 
Dzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, piebūves, pārbūves un rekonstrukcijas darbi)
45.21.72 
Saliekamo nedzīvojamo ēku montāža un būvdarbi
41.00.40 
Nedzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, piebūves, pārbūves un rekonstrukcijas darbi)
45.21.73 
Pārējo saliekamo ēku montāža un būvdarbi
41.00.40 
Nedzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, piebūves, pārbūves un rekonstrukcijas darbi)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Saliekamo būvkonstrukciju montāžas un uzstādīšanas darbi
45.22.11 
Jumta montāža
43.91.11 
Jumta montāža
45.22.12 
Jumta klāšana
43.91.19 
Citi jumiķu darbi
45.22.13 
Skārdnieku darbi un noteku ierīkošana
43.91.19 
Citi jumiķu darbi
45.22.20 
Hidroizolācijas darbi
43.99.10 
Hidroizolācijas darbi
45.23.11 
Šoseju, autoceļu, ielu un citu transporta vai gājēju pārvietošanās ceļu pamatnes vispārējie būvdarbi
42.11.20 
Automaģistrāļu, ceļu, ielu un citu satiksmes vai gājēju ceļu un lidlauku skrejceļu būvniecība
45.23.12 
Šoseju, autoceļu, ielu un citu transporta vai gājēju pārvietošanās ceļu klātnes vispārējie būvdarbi
42.11.10 
Automaģistrāles, ceļi, ielas un citi satiksmes vai gājēju ceļi un lidlauku skrejceļi
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Automaģistrāļu, ceļu, ielu un citu satiksmes vai gājēju ceļu un lidlauku skrejceļu būvniecība
45.23.13 
Dzelzceļu vispārējie būvdarbi
42.12.10 
Dzelzceļi un pazemes dzelzceļi
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Dzelzceļu un pazemes dzelzceļu būvniecība
45.23.14 
Lidlauku skrejceļu vispārējie būvdarbi
42.11.10 
Automaģistrāles, ceļi, ielas un citi satiksmes vai gājēju ceļi un lidlauku skrejceļi
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Automaģistrāļu, ceļu, ielu un citu satiksmes vai gājēju ceļu un lidlauku skrejceļu būvniecība
45.23.15 
Marķējuma krāsošana uz ceļiem, autostāvvietās un uz tamlīdzīgām virsmām
42.11.20 
Automaģistrāļu, ceļu, ielu un citu satiksmes vai gājēju ceļu un lidlauku skrejceļu būvniecība
45.23.21 
Stadionu un sporta laukumu zemes virmas līdzināšana
42.99.22 
Āra stadionu un sporta laukumu būvniecība
45.23.22 
Pārējo sporta un atpūtas iekārtu zemes virsmas līdzināšana
41.00.40 
Nedzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, piebūves, pārbūves un rekonstrukcijas darbi)
45.24.11 
Krasta būvju un ostu vispārējie būvdarbi
42.91.10 
Piekrastes un ostas būves, dambji, aizsprosti un saistītas hidromehāniskās iekārtas
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Piekrastes un ostas būvju, dambju, aizsprostu un saistītu hidromehānisko iekārtu būvniecība
45.24.12 
Aizsprostu, dambju, kanālu, apūdeņošanas kanālu un akveduktu vispārējie būvdarbi
42.21.13 
Apūdeņošanas sistēmas (kanāli); ūdens maģistrāles un ūdensvadi; ūdens attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un sūkņu stacijas
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Apūdeņošanas sistēmu (kanālu), ūdens maģistrāļu un ūdensvadu, ūdens attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju būvniecība
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Piekrastes un ostas būves, dambji, aizsprosti un saistītas hidromehāniskās iekārtas
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Piekrastes un ostas būvju, dambju, aizsprostu un saistītu hidromehānisko iekārtu būvniecība
45.24.13 
Slūžu, aizvaru un citu hidrotehnisko konstrukciju vispārējie būvdarbi
42.91.10 
Piekrastes un ostas būves, dambji, aizsprosti un saistītas hidromehāniskās iekārtas
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Piekrastes un ostas būvju, dambju, aizsprostu un saistītu hidromehānisko iekārtu būvniecība
45.24.14 
Gultnes padziļināšana; citi hidrotehniskie darbi
42.91.20 
Piekrastes un ostas būvju, dambju, aizsprostu un saistītu hidromehānisko iekārtu būvniecība
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Citur neklasificēti specializētie būvdarbi
45.25.10 
Sastatņu būvēšana
43.99.20 
Sastatņu montāžas darbi
45.25.21 
Pamatu izbūve, ieskaitot pāļu dzīšanu
43.99.30 
Pāļu dzīšanas darbi; pamatu likšana

Page 68/104  
Top