CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis, izņemot maizes krāsnis
28.21.12 
Neelektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ietverot atkritumu sadedzināšanas krāsnis, izņemot maizes krāsnis
29.21.13 
Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves; indukcijas krāsnis vai termiskās apstrādes dielektriskās iekārtas
28.21.13 
Elektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves; indukcijas vai dielektriskās sildīšanas iekārtas
29.21.14 
Krāšņu, kurtuvju degļu daļas
28.21.14 
Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu daļas
29.21.91 
Kurtuvju un krāšņu degļu uzstādīšanas pakalpojumi
33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.21.92 
Kurtuvju un krāšņu degļu apkopes un remonta pakalpojumi
33.12.14 
Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu remonta un apkopes pakalpojumi
29.21.99 
Kurtuvju un krāšņu degļu ražošana
28.21.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu ražošanā
29.22.11 
Citur neminēti celšanas trīši un vinčas
28.22.11 
Citur neklasificēti celšanas trīši un vinčas
29.22.12 
Šahtas cēlējiekārtu vinčas; darbiem pazemē īpaši paredzētas vinčas; pārējās vinčas; kabestāni
28.22.12 
Šahtas cēlējiekārtu vinčas; darbiem pazemē īpaši paredzētas vinčas; citas vinčas; vertikālās vinčas
29.22.13 
Domkrati; pacēlēji transportlīdzekļu pacelšanai
28.22.13 
Domkrati; pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai
29.22.14 
Urbšanas torņi; celtņi; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un automobiļi ar celtni
28.22.14 
Urbjtorņi; celtņi; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un automobiļi ar celtni
29.22.15 
Autoiekrāvēji ar frontālo pacēlēju dakšu, citi darba automobiļi; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa peroniem
28.22.15 
Autoiekrāvēji ar frontālo pacēlāju dakšu, citi kravas transportētāji; vilcēji, kurus izmanto dzelzceļa platformās
29.22.16 
Lifti, liftcēlāji, eskalatori un kustīgie gājēju celiņi
28.22.16 
Lifti, liftcēlāji, eskalatori un kustīgie gājēju celiņi
29.22.17 
Pneimatiskie un citi nepārtrauktas darbības elevatori un konveijeri precēm un materiāliem
28.22.17 
Pneimatiskie un citi nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri precēm un materiāliem
29.22.18 
Citi celšanas, pārkraušanas, iekraušanas vai izkraušanas mehānismi
28.22.18 
Citi pacelšanas, pārvietošanas, iekraušanas vai izkraušanas mehānismi
29.22.19 
Celšanas un kraušanas iekārtu daļas
28.22.19 
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu detaļas
29.22.20 
Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem mehānismiem
28.22.20 
Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem mehānismiem
29.22.91 
Celšanas un kraušanas mehānismu, izņemot liftu un eskalatoru, uzstādīšanas pakalpojumi
33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.22.92 
Celšanas un kraušanas mehānismu apkopes un remonta pakalpojumi
33.12.15 
Celšanas un kraušanas mehānismu remonta un apkopes pakalpojumi
29.22.99 
Celšanas un kraušanas iekārtu ražošana
28.22.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pacēlāju un pārvietošanas iekārtu ražošanā
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Pārējie citur neklasificēti uzstādīšanas darbi
29.23.11 
Siltummaiņi un mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai
28.25.11 
Siltummaiņi un mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai
29.23.12 
Gaisa kondicionēšanas iekārtas
28.25.12 
Gaisa kondicionēšanas iekārtas
29.23.13 
Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas un siltumsūkņi, izņemot mājsaimniecībai paredzētās šāda veida iekārtas
28.25.13 
Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas un siltumsūkņi, izņemot mājsaimniecībai paredzētās šāda veida iekārtas
29.23.14 
Citur neminētas iekārtas un aparatūra gāzu filtrēšanai vai attīrīšanai
28.25.14 
Citur neklasificētas iekārtas un aparatūra gāzu filtrēšanai vai attīrīšanai
29.23.20 
Ventilatori, izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta ventilatorus
28.25.20 
Ventilatori, izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta ventilatorus
29.23.30 
Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, kā arī siltumsūkņu daļas
28.25.30 
Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, kā arī siltumsūkņu daļas
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Daļas mašīnām un iekārtām, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai
29.23.91 
Rūpniecisko aukstumiekārtu un vēdināšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.23.92 
Rūpniecisko aukstumiekārtu un vēdināšanas iekārtu apkopes un remonta pakalpojumi
33.12.18 
Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
29.23.99 
Rūpniecisko aukstumiekārtu un vēdināšanas iekārtu ražošana
28.25.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošanā
29.24.11 
Ģeneratorgāzes un ūdens gāzes ģeneratori; acetilēna ģeneratori un līdzīgas ierīces; destilācijas un rektifikācijas iekārtas
28.29.11 
Ģeneratorgāzes vai ūdens gāzes ģeneratori; acetilēna ģeneratori un līdzīgas ierīces; destilācijas vai rektifikācijas iekārtas
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Šļirces, adatas, katetri, kaniles un līdzīgi instrumenti; oftalmoloģijas instrumenti un citi citur neklasificēti instrumenti un ierīces
29.24.12 
Iekārtas šķidrumu filtrēšanai vai attīrīšanai
28.29.12 
Šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces
29.24.13 
Iekšdedzes dzinēju eļļas filtri, degvielas filtri un gaisa filtri
28.29.13 
Iekšdedzes dzinēju eļļas filtri, degvielas filtri un gaisa filtri
29.24.21 
Pudeļu un citu trauku mazgāšanas, pildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtas
28.29.21 
Pudeļu un citu trauku mazgāšanas, pildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtas
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Šļirces, adatas, katetri, kaniles un līdzīgi instrumenti; oftalmoloģijas instrumenti un citi citur neklasificēti instrumenti un ierīces
29.24.22 
Svēršanas ierīces un svari cilvēku svēršanai vai mājsaimniecības vajadzībām; svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera; svari konstantas vai iepriekš iestādītas masas iesvēršanai
28.29.31 
Rūpnieciskie svari; svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera; svari nemainīgas vai iepriekš iestādītas masas iesvēršanai
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Svēršanas ierīces un svari cilvēku svēršanai vai mājsaimniecības vajadzībām
29.24.23 
Citur neminētas svēršanas iekārtas
28.29.39 
Citas svēršanas un mērīšanas iekārtas
29.24.24 
Ugunsdzēšanas ierīces, smidzinātāji, tvaika vai smilšu pūšanas un līdzīgas iekārtas, izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai lauksaimniecībā
28.29.22 
Ugunsdzēšamie aparāti, smidzinātāji, tvaika vai smilšu strūklu un līdzīgas mašīnas, izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai lauksaimniecībā

Page 44/104  
Top