CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
Citi rotācijas sūkņi šķidrumiem
28.13.13 
Citi rotācijas sūkņi šķidrumiem
29.12.24 
Pārējie centrbēdzes sūkņi šķidrumiem; citi sūkņi; šķidrumu elevatori
28.13.14 
Citi centrbēdzes sūkņi šķidrumiem; citi sūkņi
29.12.31 
Vakuumsūkņi
28.13.21 
Vakuumsūkņi
29.12.32 
Ar rokām vai kājām darbināmi gaisa sūkņi
28.13.22 
Ar roku vai kāju darbināmi gaisa sūkņi
29.12.33 
Aukstumiekārtu kompresori
28.13.23 
Dzesēšanas iekārtu kompresori
29.12.34 
Gaisa kompresori uz velkamas riteņšasijas
28.13.24 
Gaisa kompresori uz velkamas riteņšasijas
29.12.35 
Turbokompresori
28.13.25 
Turbokompresori
29.12.36 
Virzuļkompresori
28.13.26 
Virzuļkompresori
29.12.37 
Rotācijas kompresori, vienass vai vairākasu
28.13.27 
Rotācijas kompresori ar vienu vai vairākām vārpstām
29.12.38 
Kompresori izmantošanai civilajā aviācijā, citi kompresori
28.13.28 
Cita veida kompresori
29.12.41 
Hidraulisko un pneimatisko spēkiekārtu un dzinēju daļas
28.12.20 
Hidraulisko spēkiekārtu daļas
29.12.42 
Sūkņu daļas; šķidrumu elevatoru daļas
28.13.31 
Sūkņu daļas; šķidrumu pacēlāju daļas
29.12.43 
Vakuumsūkņu, gaisa vai gāzu kompresoru, ventilatoru, ventilācijas pārsegu daļas
28.13.32 
Gaisa vai vakuumsūkņu, gaisa vai cita veida gāzes kompresoru, ventilatoru un velkmes skapju daļas
29.12.91 
Sūkņu un kompresoru uzstādīšanas pakalpojumi
33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.12.92 
Sūkņu un kompresoru apkopes un remonta pakalpojumi
28.12.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst hidraulisko spēkiekārtu ražošanā
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Šķidruma spēkiekārtu, citu sūkņu, kompresoru, krānu un ventiļu remonta un apkopes pakalpojumi
29.12.99 
Sūkņu un kompresoru ražošana
28.13.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu sūkņu un kompresoru ražošanā
29.13.11 
Redukcijas vārsti, regulēšanas, kontroles un drošības vārsti
28.12.14 
Hidrauliskie un pneimatiskie vārsti
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Spiedienu samazinošie, regulēšanas, kontroles un drošības ventiļi
29.13.12 
Krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, bidē, rezervuāriem, vannām un līdzīgām ierīcēm; centrālapkures radiatoru ventiļi
28.14.12 
Krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, bidē, rezervuāriem, vannām un līdzīgām ierīcēm; centrālapkures radiatoru ventiļi
29.13.13 
Tehnoloģisko procesu vadības ventiļi, slēgvārsti, caurplūdes ventiļi un citi ventiļi
28.14.13 
Tehnoloģisko procesu vadības ventiļi, aizbīdņi, lodveida ventiļi un citi ventiļi
29.13.20 
Krānu un ventiļu daļas un līdzīgi izstrādājumi
28.14.20 
Krānu, ventiļu un līdzīgu izstrādājumu daļas
29.13.91 
Krānu, vārstu, ventiļu un citu cauruļvadiem, katliem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un līdzīgām metāla tilpnēm paredzēto piederumu montāžas pakalpojumi
33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.13.92 
Krānu, vārstu, ventiļu un citu cauruļvadiem, katliem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un līdzīgām metāla tilpnēm paredzēto piederumu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.12 
Šķidruma spēkiekārtu, citu sūkņu, kompresoru, krānu un ventiļu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Ieguves rūpniecības, karjeru izstrādes un būvniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
29.13.99 
Krānu un ventiļu ražošana
28.14.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krānu un ventiļu ražošanā
29.14.10 
Lodīšu vai rullīšu gultņi
28.15.10 
Lodīšu vai rullīšu gultņi
29.14.21 
Dzelzs vai tērauda šarnīrsavienojumu ķēdes un to daļas
28.15.21 
Dzelzs vai tērauda šarnīrķēdes
29.14.22 
Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi
28.15.22 
Transmisijas vārpstas (ietverot izcilņu un kloķvārpstas) un kloķi
29.14.23 
Gultņa ligzdas un ass balsta slīdgultņi
28.15.23 
Gultņa korpusi un slīdgultņi
29.14.24 
Zobrati un zobpārvadi; lodīšu vai rullīšu skrūves pāri; pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori
28.15.24 
Zobrati un zobpārvadi; lodīšu vai rullīšu skrūves pāri; pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori
29.14.25 
Spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus
28.15.25 
Spararati un skriemeļi, ietverot polispastus
29.14.26 
Sajūgi un vārpstu sakabes, ieskaitot kardānus
28.15.26 
Sajūgi un vārpstu sakabes, ietverot kardānus
29.14.31 
Lodītes, adatas un rullīši; lodīšu vai rullīšu gultņu daļas
28.15.31 
Lodītes, adatas un rullīši; lodīšu vai rullīšu gultņu daļas
29.14.32 
Dzelzs vai tērauda šarnīrsavienojumu ķēžu daļas
28.15.32 
Dzelzs vai tērauda šarnīrķēžu daļas
29.14.33 
Gultņu un piedziņas elementu daļas, kas citur nav minētas
28.15.39 
Citur neklasificētas gultņu un piedziņas elementu daļas
29.14.90 
Gultņu, zobratu, sazobes un piedziņas elementu montāžas, remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.13 
Gultņu, zobratu, zobpārvadu un piedziņas elementu remonta un apkopes pakalpojumi
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.14.99 
Gultņu, zobratu, sazobes un piedziņas elementu ražošana
28.15.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gultņu, zobratu, zobpārvadu un piedziņas elementu ražošanā
29.21.11 
Kurtuvju degļi; mehāniskas kurtuves, režģi un ārdi; mehāniskās ierīces pelnu aizvākšanai un līdzīgas iekārtas
28.21.11 
Kurtuvju degļi; mehāniskas kurtuves, režģi un ārdi; mehāniskās ierīces pelnu aizvākšanai un līdzīgas iekārtas

Page 43/104  
Top