CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.74.20 
Ķēdes (izņemot šarnīrķēdes) un to daļas
25.93.17 
Ķēdes (izņemot šarnīrķēdes) un to daļas
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
28.74.99 
Spaiļu, skrūvju stiprinājumu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana
25.94.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst savienotājelementu un skrūves mehānismu izstrādājumu ražošanā
28.75.11 
Dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija izlietnes, vannas, un citas sanitārtehniskās ierīces un to daļas
25.99.11 
Dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija izlietnes, vannas, un citi sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas
28.75.12 
Galda, virtuves un citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija
25.99.12 
Galda, virtuves vai citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija
28.75.21 
Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātuves, seifi un durvis
25.99.21 
Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātavas, seifi un durvis, ietverot banku noliktavu durvis un seifus, naudas skapjus un kastes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi
28.75.22 
Biroja piederumi no parastā metāla
25.99.22 
Paplātes un paliktņi papīriem un pildspalvām, spiedogu paliktņi un tamlīdzīgi biroja piederumi no parastā metāla, izņemot biroja mēbeles
28.75.23 
Parastā metāla pierīces ātršuvējiem vai mapēm, saspraudes un līdzīgas kancelejas preces, skavas blokos
25.99.23 
Parastā metāla pierīces ātršuvējiem vai mapēm, saspraudes un līdzīgas kancelejas preces, skavas blokos
28.75.24 
Statuetes, rotājumi un fotogrāfiju, gleznu vai tiem līdzīgu rāmji un spoguļu rāmji no parastā metāla
25.99.24 
Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi
28.75.25 
Āķi, actiņas, cilpas un sprādzes no parastā metāla
25.99.25 
Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizdares sprādzes, āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, markīzēm, somām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem ražojumiem; parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes; parastā metāla krelles un spīguļi
28.75.26 
Kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas
25.99.26 
Kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas
28.75.27 
Dažādi citur neminēti parasto metālu izstrādājumi
25.72.14 
Eņģes, apkalumi, veidgabali un līdzīgi izstrādājumi no parastā metāla, kas piemēroti izmantošanai transportlīdzekļiem, durvīm, logiem, mēbelēm un līdzīgā veidā
25.99.29 
Code: 25.99.29 
Pārējie citur neklasificēti parasto metālu izstrādājumi
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Drošības galvassegas un citi drošības produkti
28.75.30 
Zobeni, dunči, durkļi, šķēpi un citi aukstie ieroči un to daļas
25.71.15 
Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un līdzīgi ieroči un to daļas
28.75.90 
Pārējo citur neminēto metālizstrādājumu uzstādīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi
33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
33.20.12 
Code: 33.20.12 
Citu metāla izstrādājumu, izņemot iekārtas un aprīkoju, uzstādīšanas pakalpojumi
28.75.99 
Pārējo citur neminēto gatavo metālizstrādājumu ražošana
25.99.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu metāla izstrādājumu ražošanā
29.11.11 
Uzkarināmie motori kuģu dzinējiekārtām
28.11.11 
Ārējie motori kuģu dzinējiekārtām
29.11.12 
Iekšdedzes dzinēji ar dzirksteles aizdedzi kuģu dzinējiekārtām; citi dzinēji
28.11.12 
Dzirksteļaizdedzes dzinēji kuģu dzinējiekārtām; citi dzinēji
29.11.13 
Citi kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji
28.11.13 
Citi kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļmotori
29.11.21 
Ūdens tvaika turbīnas un pārējās tvaika turbīnas
28.11.21 
Ūdens tvaika un citas tvaika turbīnas
29.11.22 
Hidroturbīnas un ūdensrati
28.11.22 
Hidroturbīnas un ūdensrati
29.11.23 
Gāzturbīnu dzinēji, izņemot turboreaktīvos un turbopropelleru dzinējus
28.11.23 
Gāzturbīnu dzinēji, izņemot turboreaktīvos un turbopropelleru dzinējus
29.11.31 
Ūdens tvaika un citu tvaika turbīnu daļas
28.11.31 
Ūdens tvaika un citu tvaika turbīnu daļas
29.11.32 
Hidraulisko turbīnu un ūdensratu daļas, ieskaitot regulatorus
28.11.32 
Hidraulisko turbīnu un ūdensratu daļas, ietverot regulatorus
29.11.33 
Gāzturbīnu dzinēju daļas, izņemot turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas
28.11.33 
Gāzturbīnu dzinēju daļas, izņemot turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas
29.11.91 
Dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transporta līdzekļu un motovelosipēdu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi
33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.11.92 
Dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transporta līdzekļu un motovelosipēdu dzinēju apkopes un remonta pakalpojumi
33.12.11 
Dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinēju remonta un apkopes pakalpojumi
29.11.99 
Dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transporta līdzekļu un motovelosipēdu dzinējus, ražošana
28.11.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinēju ražošanā
29.12.11 
Lineārās darbības (cilindru) hidrauliskās un pneimatiskās spēkiekārtas un dzinēji
28.12.11 
Lineārās darbības hidrauliskie un pneimatiskie dzinēji (cilindri)
28.12.16 
Code: 28.12.16 
Hidrosistēmas
29.12.12 
Citas hidrauliskās un pneimatiskās spēkiekārtas un dzinēji
28.12.12 
Rotējošie hidrauliskie un pneimatiskie dzinēji
28.12.16 
Code: 28.12.16 
Hidrosistēmas
29.12.21 
Sūkņi degvielai, smērvielām, dzesēšanas šķidrumam un betonam
28.13.11 
Sūkņi degvielai, smērvielām, dzesēšanas šķidrumam un betonam
29.12.22 
Citi virzuļsūkņi šķidrumiem
28.12.13 
Hidrauliskie sūkņi
28.12.15 
Code: 28.12.15 
Hidrauliskie bloki
28.13.12 
Code: 28.13.12 
Citi virzuļsūkņi šķidrumiem
29.12.23 
Citi rotācijas sūkņi šķidrumiem
28.12.13 
Hidrauliskie sūkņi
28.12.15 
Code: 28.12.15 
Hidrauliskie bloki

Page 42/104  
Top