CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.40.13 
Citi metālapstrādes pakalpojumi
25.50.13 
Citi metālapstrādes pakalpojumi
28.40.20 
Pulvermetalurģija
25.50.20 
Pulvermetalurģija
28.51.11 
Pārklāšana ar metāliem
25.61.11 
Metālu metāliskās pārklāšanas pakalpojumi
28.51.12 
Pārklāšana ar nemetāliem
25.61.12 
Metālu nemetāliskās pārklāšanas pakalpojumi
28.51.21 
Metālu termiskās apstrādes pakalpojumi, izņemot pārklāšanu ar metāliem
25.61.21 
Metālu termiskās apstrādes pakalpojumi, izņemot pārklāšanu ar metāliem
28.51.22 
Citi metālu virsmas apstrādes pakalpojumi
25.61.22 
Citi metālu virsmas apstrādes pakalpojumi
28.52.10 
Metāla detaļu virpošana
25.62.10 
Metāla detaļu virpošanas pakalpojumi
28.52.20 
Citi vispārīgi mehānisko iekārtu pakalpojumi
25.62.20 
Citi mehāniskās apstrādes pakalpojumi
33.11.11 
Code: 33.11.11 
Metāla būvkonstrukciju remonta un apkopes pakalpojumi
33.11.12 
Code: 33.11.12 
Metāla tvertņu, rezervuāru un konteineru remonta un apkopes pakalpojumi
33.11.13 
Code: 33.11.13 
Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, apkopes un remonta pakalpojumi
33.11.14 
Code: 33.11.14 
Ieroču un munīcijas remonta un apkopes pakalpojumi
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinēju remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Šķidruma spēkiekārtu, citu sūkņu, kompresoru, krānu un ventiļu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.13 
Code: 33.12.13 
Gultņu, zobratu, zobpārvadu un piedziņas elementu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.14 
Code: 33.12.14 
Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.15 
Code: 33.12.15 
Celšanas un kraušanas mehānismu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Biroja iekārtu un aprīkojuma (izņemot datoru un perifēro iekārtu) remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Remonta un apkopes pakalpojumi rokas instrumentiem ar mehānisko piedziņu
33.12.18 
Code: 33.12.18 
Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Citur neklasificētu universālu iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.21 
Code: 33.12.21 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Metālapstrādes iekārtu un darbgaldu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.23 
Code: 33.12.23 
Metalurģisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Ieguves rūpniecības, karjeru izstrādes un būvniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.25 
Code: 33.12.25 
Pārtikas, dzērienu un tabakas pārstrādes iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.26 
Code: 33.12.26 
Tekstilizstrādājumu, apģērba, apavu un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.27 
Code: 33.12.27 
Papīra un kartona ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.28 
Code: 33.12.28 
Plastmasas un gumijas ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Citu speciālo iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
28.61.11 
Naži (izņemot nažus mašīnām), šķēres un to asmeņi
25.71.11 
Naži (izņemot nažus mašīnām), šķēres un to asmeņi
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
28.61.12 
Bārdas naži un žiletes, ieskaitot žilešu sagataves
25.71.12 
Bārdas naži un žiletes, ietverot žilešu sagataves
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
28.61.13 
Pārējie galda piederumi; manikīra un pedikīra instrumentu komplekti un atsevišķi instrumenti
25.71.13 
Citi griešanas rīki; manikīra vai pedikīra instrumentu komplekti un atsevišķi instrumenti
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
28.61.14 
Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, tortu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi
25.71.14 
Karotes, dakšiņas, kausi, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
28.61.99 
Griezējinstrumentu ražošana
25.71.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst griešanas rīku ražošanā

Page 40/104  
Top