CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
Pelēkā čuguna liešanas pakalpojumi
24.51.13 
Pelēkā čuguna liešanas pakalpojumi
27.52.10 
Tēraudliešanas pakalpojumi
24.52.10 
Tērauda liešanas pakalpojumi
27.53.10 
Vieglo metālu liešanas pakalpojumi
24.53.10 
Vieglo metālu liešanas pakalpojumi
27.54.10 
Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi
24.54.10 
Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi
28.11.10 
Saliekamās ēkas no metāla
25.11.10 
Saliekamās būvkonstrukcijas no metāla
28.11.21 
Tilti un tiltu laidumi no dzelzs vai tērauda
25.11.21 
Tilti un tiltu laidumi no dzelzs vai tērauda
28.11.22 
Torņi un režģu konstrukciju masti no dzelzs vai tērauda
25.11.22 
Torņi un režģu konstrukcijas no dzelzs vai tērauda
28.11.23 
Citas konstrukcijas un konstrukciju daļas, plāksnes, stieņi, leņķi, fasonprofili un līdzīgi izstrādājumi no čuguna, tērauda vai alumīnija
24.33.30 
Pārklātu tērauda lokšņu paneļi
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Citas konstrukcijas un konstrukciju daļas, plāksnes, stieņi, leņķi, fasonprofili un līdzīgi izstrādājumi no dzelzs, tērauda vai alumīnija
28.11.91 
Pašražotu metālkonstrukciju montāža
43.99.50 
Tērauda būvkonstrukciju montāža
28.11.92 
Metāla būvkonstrukciju remonta un apkopes pakalpojumi
33.11.11 
Metāla būvkonstrukciju remonta un apkopes pakalpojumi
28.11.99 
Metāla būvkonstrukciju un to daļu ražošana
25.11.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla būvkonstrukciju un konstrukciju daļu ražošanā
28.12 
Metāla būvdetaļas
33.11.11 
Metāla būvkonstrukciju remonta un apkopes pakalpojumi
28.12.10 
Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi no metāla
25.12.10 
Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi no metāla
28.12.90 
Pašražotu metāla būvdetaļu un būvkonstrukciju uzstādīšana (montāža)
43.32.10 
Būvgaldnieku darbi
28.12.99 
Metāla būvizstrādājumu ražošana
25.12.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla durvju un logu ražošanā
28.21.11 
Rezervuāri, tvertnes, cisternas, mucas un līdzīgi konteineri no metāla ar tilpumu > 300 l
25.29.11 
Dzelzs, tērauda vai alumīnija rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot saspiestas vai sašķidrinātas gāzes) glabāšanai, ar ietilpību > 300 litru, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma
28.21.12 
Metāla tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei
25.29.12 
Metāla tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei
28.21.91 
Metāla tvertņu, rezervuāru un konteineru (izņemot ēku apkurei paredzētos) montāžas pakalpojumi
33.20.12 
Citu metāla izstrādājumu, izņemot iekārtas un aprīkoju, uzstādīšanas pakalpojumi
28.21.92 
Metāla tvertņu, rezervuāru un konteineru (izņemot ēku apkurei paredzētos) apkopes un remonta pakalpojumi
33.11.12 
Metāla tvertņu, rezervuāru un konteineru remonta un apkopes pakalpojumi
28.21.99 
Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
25.29.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla cisternu, rezervuāru un tvertņu ražošanā
28.22.11 
Dzelzs vai tērauda radiatori centrālapkurei, kurai neizmanto elektrisko sildīšanu
25.21.11 
Dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori, kuriem neizmanto elektrisko sildīšanu
28.22.12 
Centrālapkures katli
25.21.12 
Centrālapkures katli karsta ūdens vai zemspiediena tvaika ražošanai
28.22.13 
Centrālapkures katlu daļas
25.21.13 
Centrālapkures katlu daļas
28.22.91 
Centrālapkures katlu montāžas pakalpojumi
33.20.12 
Citu metāla izstrādājumu, izņemot iekārtas un aprīkoju, uzstādīšanas pakalpojumi
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Siltumierīču, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanas darbi
28.22.92 
Centrālapkures katlu remonta un apkopes pakalpojumi
33.11.12 
Metāla tvertņu, rezervuāru un konteineru remonta un apkopes pakalpojumi
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Siltumierīču, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanas darbi
28.22.99 
Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
25.21.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst centrālapkures radiatoru un katlu ražošanā
28.30.11 
Ūdens tvaika katli vai katlu iekārtas citu tvaiku ģenerēšanai; pārkarsēta tvaika katli
25.30.11 
Ūdens tvaika vai citi tvaika katli; ūdens pārkarsēšanas katli
28.30.12 
Katlu palīgiekārtas; ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu kondensatori
25.30.12 
Katlu palīgiekārtas; ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu kondensatori
28.30.13 
Tvaika ģeneratoru daļas
25.30.13 
Tvaika ģeneratoru daļas
28.30.21 
Kodolreaktori
25.30.21 
Kodolreaktori, izņemot izotopu separācijas iekārtas
28.30.22 
Kodolreaktoru daļas
25.30.22 
Kodolreaktoru, izņemot izotopu separācijas iekārtu daļas
28.30.91 
Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, montāžas pakalpojumi, ieskaitot metāla cauruļvadu montāžu rūpniecības uzņēmumos
33.20.11 
Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālās apkures karstā ūdens katlus, uzstādīšanas pakalpojumi, ietverot metāla cauruļu sistēmu uzstādīšanas pakalpojumus ražošanas iekārtās
28.30.92 
Tvaika ģeneratoru (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus) remonta un apkopes pakalpojumi, ieskaitot metāla cauruļvadus rūpniecības uzņēmumos
33.11.13 
Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, apkopes un remonta pakalpojumi
28.30.99 
Tvaika katlu ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
25.30.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, ražošanā
28.40.11 
Metālu kalšanas pakalpojumi
25.50.11 
Metāla kalšanas pakalpojumi
28.40.12 
Metālu štancēšanas pakalpojumi
25.50.12 
Metāla štancēšanas pakalpojumi

Page 39/104  
Top