CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.15.50 
Kāliju saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi
20.15.52 
Kālija sulfāts
20.15.59 
Code: 20.15.59 
Citi kālija mēslošanas līdzekļi
24.15.60 
Citur neminēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi
20.15.80 
Citur neklasificēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi
24.15.70 
Nātrija nitrāts
20.15.60 
Nātrija nitrāts
24.15.80 
Citur neminēti mēsli
20.15.71 
Mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs barības vielas: slāpekli, fosforu un kāliju
20.15.72 
Code: 20.15.72 
Amonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts)
20.15.73 
Code: 20.15.73 
Monoamonija fosfāts
20.15.74 
Code: 20.15.74 
Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: slāpekli un fosforu
20.15.75 
Code: 20.15.75 
Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: fosforu un kāliju
20.15.79 
Code: 20.15.79 
Citur neklasificēti minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur vismaz divas barības vielas (slāpekli, fosfātu, potašu)
24.15.99 
Slāpekļa minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
20.15.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanā
24.16.10 
Etilēna polimēri primārās formās
20.16.10 
Etilēna polimēri pirmformās
24.16.20 
Stirola polimēri primārās formās
20.16.20 
Stirēna polimēri pirmformās
24.16.30 
Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri primārās formās
20.16.30 
Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās
24.16.40 
Poliēteri un poliesteri; polikarbonāti, alkīdsveķi un epoksīdsveķi
20.16.40 
Poliacetāli, citi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citi poliesteri pirmformās
24.16.51 
Propilēna vai citu olefīnu polimēri primārās formās
20.16.51 
Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās
24.16.52 
Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri primārās formās
20.16.52 
Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri un citi vinilpolimēri pirmformās
24.16.53 
Akrilskābes un tās atvasinājumu polimēri primārās formās
20.16.53 
Akrilpolimēri pirmformās
24.16.54 
Poliamīdi primārās formās
20.16.54 
Poliamīdi pirmformās
24.16.55 
Urīnvielas sveķi, tiourīnvielas sveķi un melamīna sveķi primārās formās
20.16.55 
Karbamīdsveķi, tiokarbamīdsveķi un melamīnsveķi primformās
24.16.56 
Citi amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni primārās formās
20.16.56 
Citi amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās
24.16.57 
Silikoni primārās formās
20.16.57 
Silikoni pirmformās
24.16.58 
Pārējie citur neminētie polimēru materiāli primārās formās
20.16.59 
Pārējie citur neklasificēti polimēru materiāli pirmformās
24.16.60 
Plastmasu atkritumi, skaidas un atlūzas
38.11.55 
Plastmasas atkritumi
24.16.99 
Plastmasu ražošana pirmformās
20.16.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst polimēru materiālu pirmformās ražošanā
24.17.10 
Sintētiskais kaučuks
20.17.10 
Sintētiskais kaučuks pirmformās
24.17.99 
Sintētiskā kaučuka ražošana pirmformās
20.17.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sintētiskā kaučuka pirmformās ražošanā
24.20.11 
Insekticīdi un akaricīdi
20.20.11 
Insekticīdi
24.20.12 
Herbicīdi
20.20.12 
Herbicīdi
24.20.13 
Pretdīgšanas līdzekļi un augu augšanas regulatori
20.20.13 
Augu pretdīgšanas līdzekļi un augu augšanas regulatori
24.20.14 
Dezinfekcijas līdzekļi
20.20.14 
Dezinfekcijas līdzekļi
24.20.15 
Fungicīdi, rodenticīdi un tiem līdzīgi produkti
20.20.15 
Fungicīdi
20.20.19 
Code: 20.20.19 
Citi pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti
24.20.99 
Pesticīdu un citu agroķīmisko produktu ražošana
20.20.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pesticīdu un citi agroķīmisko preparātu ražošanā
24.30.11 
Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes ūdens vidē
20.30.11 
Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes ūdens vidē
24.30.12 
Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes neūdens vidē; šķīdumi
20.30.12 
Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes neūdens vidē; šķīdumi
24.30.21 
Gatavi pigmenti, blāvotāji un krāsas, emaljas un stiklveida glazūras, aplējumi, šķidrie spīdumi un līdzīgi izstrādājumi; stiklveida friti
20.30.21 
Gatavi pigmenti, blāvotāji un krāsas, emaljas un stiklveida glazūras, aplējumi, šķidrie spīdumi un līdzīgi izstrādājumi; stikla frite
24.30.22 
Citas krāsas un lakas; gatavi sikatīvi
20.30.22 
Citas krāsas un lakas; gatavi sikatīvi
24.30.23 
Mākslinieku, skolnieku vai plakātu krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsas, izklaides krāsas un līdzīgas krāsas
20.30.23 
Mākslinieku, skolēnu vai plakātu krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsas, izklaides krāsas un līdzīgas krāsas
24.30.24 
Tipogrāfijas krāsa
20.30.24 
Tipogrāfijas krāsa

Page 28/104  
Top