CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
Pārējie citur neminētie pakalpojumi
96.09.19 
Pārējie citur neklasificēti dažādi pakalpojumi
95.00.10 
Privātas mājsaimniecības ar algotā darbā nodarbinātām personām
97.00.10 
Mājsaimniecību kā darba devēju pakalpojumi
96.00.10 
Dažādas mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces
98.10.10 
Dažādas privātu mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces
97.00.10 
Dažādi mājsaimniecību pakalpojumi pašu patēriņam
98.20.10 
Dažādi privātu mājsaimniecību pakalpojumi pašu patēriņam
99.00.10 
Eksteritoriālu organizāciju un personu sniegtie pakalpojumi
99.00.10 
Ārpusteritoriālo organizāciju un sniegtie pakalpojumi

Page 104/104  
Top