CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.20.22 
Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi
71.11.24 
Arhitektūras konsultāciju pakalpojumi
74.20.23 
Citi arhitektūras pakalpojumi
71.11.21 
Arhitektūras pakalpojumi dzīvojamo ēku projektiem
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Arhitektūras pakalpojumi nedzīvojamo ēku projektiem
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Vēsturiskās restaurācijas arhitektūras pakalpojumi
71.11.24 
Code: 71.11.24 
Arhitektūras konsultāciju pakalpojumi
74.20.31 
Tehnisko konsultāciju un konsultatīvie pakalpojumi
71.12.11 
Inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi
74.20.32 
Tehniskās projektēšanas pakalpojumi ēku pamatu un konstrukciju būvniecībai
71.12.12 
Inženiertehniskie pakalpojumi būvprojektiem
74.20.33 
Ēku mehānisko un elektrisko iekārtu tehniskās projektēšanas pakalpojumi
71.12.13 
Inženiertehniskie pakalpojumi enerģētikas projektiem
71.12.18 
Code: 71.12.18 
Inženiertehniskie pakalpojumi telekomunikāciju un apraides projektiem
74.20.34 
Inženierbūvju tehniskās projektēšanas pakalpojumi
71.12.14 
Inženiertehniskie pakalpojumi transporta projektiem
71.12.15 
Code: 71.12.15 
Inženiertehniskie pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas projektiem (izņemot bīstamos un nebīstamos atkritumus)
71.12.16 
Code: 71.12.16 
Inženiertehniskie pakalpojumi ūdens, kanalizācijas un notekūdeņu projektiem
71.12.19 
Code: 71.12.19 
Inženiertehniskie pakalpojumi citiem projektiem
74.20.35 
Rūpniecisko procesu un ražošanas tehniskās projektēšanas pakalpojumi
71.12.17 
Inženiertehniskie pakalpojumi rūpniecības un ražošanas projektiem
74.20.36 
Pārējie citur neminētie inženierpakalpojumi
71.12.18 
Inženiertehniskie pakalpojumi telekomunikāciju un apraides projektiem
74.20.37 
Citi inženierpakalpojumi
71.12.19 
Inženiertehniskie pakalpojumi citiem projektiem
74.20.40 
Integrētie inženierpakalpojumi projektiem, ko nodod ekspluatācijai gatavus
71.12.11 
Inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi
71.12.12 
Code: 71.12.12 
Inženiertehniskie pakalpojumi būvprojektiem
71.12.13 
Code: 71.12.13 
Inženiertehniskie pakalpojumi enerģētikas projektiem
71.12.14 
Code: 71.12.14 
Inženiertehniskie pakalpojumi transporta projektiem
71.12.15 
Code: 71.12.15 
Inženiertehniskie pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas projektiem (izņemot bīstamos un nebīstamos atkritumus)
71.12.16 
Code: 71.12.16 
Inženiertehniskie pakalpojumi ūdens, kanalizācijas un notekūdeņu projektiem
71.12.17 
Code: 71.12.17 
Inženiertehniskie pakalpojumi rūpniecības un ražošanas projektiem
71.12.18 
Code: 71.12.18 
Inženiertehniskie pakalpojumi telekomunikāciju un apraides projektiem
71.12.19 
Code: 71.12.19 
Inženiertehniskie pakalpojumi citiem projektiem
71.12.20 
Code: 71.12.20 
Projektu vadības pakalpojumi būvprojektiem
74.20.51 
Pilsētplānošanas pakalpojumi
71.11.31 
Pilsētplānošanas pakalpojumi
71.11.32 
Code: 71.11.32 
Lauku zemes ierīcības plānošanas pakalpojumi
71.11.33 
Code: 71.11.33 
Projekta objekta ģenerālplāna pakalpojumi
74.20.52 
Ainavu arhitektūras pakalpojumi
71.11.41 
Ainavu arhitektūras pakalpojumi
71.11.42 
Code: 71.11.42 
Ainavu arhitektūras konsultāciju pakalpojumi
74.20.60 
Projektu vadības pakalpojumi, kas saistīti ar būvdarbiem un inženierbūvju celtniecību
71.12.20 
Projektu vadības pakalpojumi būvprojektiem
74.90.19 
Code: 74.90.19 
Pārējie citur neklasificēti zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
74.20.71 
Ģeoloģiskie, ģeofiziskie un citi zinātniskie ģeoloģiskās izlūkošanas pakalpojumi
71.12.31 
Ģeoloģisko un ģeofizisko konsultāciju pakalpojumi
71.12.32 
Code: 71.12.32 
Ģeofiziskie pakalpojumi
74.20.72 
Pazemes ģeodēziskās izpētes pakalpojumi
71.12.33 
Minerālvielu izpētes un novērtēšanas pakalpojumi
74.20.73 
Virszemes ģeodēziskās izpētes pakalpojumi
71.12.34 
Virszemes ģeodēziskās izpētes pakalpojumi
74.20.74 
Kartogrāfijas pakalpojumi
71.12.35 
Kartēšanas pakalpojumi
74.90.14 
Code: 74.90.14 
Laika prognozes un meteoroloģijas pakalpojumi
74.20.75 
Tehniskās konsultācijas, izņemot inženierkonsultācijas
74.90.19 
Pārējie citur neklasificēti zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Page 93/104  
Top