CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
51.82.10 
Kalnrūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība
46.63.10 
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.83.10 
Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība
46.64.10 
Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.84.10 
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība
46.51.10 
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.85.11 
Biroja tehnikas, piemēram, rakstāmmašīnu, fotokopēšanas ierīču un kalkulatoru, vairumtirdzniecība
46.66.10 
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.85.12 
Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība
46.65.10 
Biroja mēbeļu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.86.10 
Citu elektronisko detaļu un iekārtu vairumtirdzniecība
46.52.11 
Telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecības pakalpojumi
46.52.12 
Code: 46.52.12 
Citu elektronisko ierīču un to daļu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.87.11 
Transporta līdzekļu, izņemot automobiļus, motociklus un velosipēdus, vairumtirdzniecība
46.69.11 
Transportlīdzekļu, izņemot automobiļu, motociklu un velosipēdu, aprīkojuma vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.87.12 
Mehānismu un ierīču piederumu vairumtirdzniecība
46.69.12 
Mašīnu un iekārtu piederumu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.87.13 
Celšanas un kraušanas mehānismu vairumtirdzniecība
46.69.13 
Celšanas un kraušanas mehānismu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.87.14 
Pārtikas preču, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu vairumtirdzniecība
46.69.14 
Pārtikas preču, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.87.15 
Profesionālo elektroiekārtu, aparātu un materiālu vairumtirdzniecība
46.69.15 
Profesionālo elektroiekārtu, aparātu un materiālu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.87.16 
Citu vispārējas nozīmes un speciālo iekārtu, aparatūras un ierīču vairumtirdzniecība
46.69.16 
Ieroču un munīcijas vairumtirdzniecības pakalpojumi
46.69.19 
Code: 46.69.19 
Citu universālo un speciālo iekārtu, aparatūras un ierīču vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.88.11 
Lauksaimniecības traktoru vairumtirdzniecība
46.61.11 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu, ietverot traktorus, vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.88.12 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu (izņemot traktorus), piederumu un rīku vairumtirdzniecība
46.61.11 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu, ietverot traktorus, vairumtirdzniecības pakalpojumi
46.61.12 
Code: 46.61.12 
Zāliena un dārza kopšanai paredzētu mehānismu, ierīču un to piederumu vairumtirdzniecības pakalpojumi
51.90.10 
Citi vairumtirdzniecības pakalpojumi
46.90.10 
Nespecializētie vairumtirdzniecības pakalpojumi
52.11.11 
Mazumtirdzniecības pakalpojumi nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod saldētas pārtikas preces
47.00.11 
Svaigu augļu un dārzeņu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.12 
Code: 47.00.12 
Pārstrādātu augļu un dārzeņu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.13 
Code: 47.00.13 
Gaļas mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.14 
Code: 47.00.14 
Gaļas produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.15 
Code: 47.00.15 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.16 
Code: 47.00.16 
Konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.17 
Code: 47.00.17 
Cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.18 
Code: 47.00.18 
Piena produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.19 
Code: 47.00.19 
Olu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.21 
Code: 47.00.21 
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.22 
Code: 47.00.22 
Pārtikas eļļu un tauku mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.23 
Code: 47.00.23 
Homogenizētu pārtikas produktu un diētiskās pārtikas mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.24 
Code: 47.00.24 
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.25 
Code: 47.00.25 
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.26 
Code: 47.00.26 
Citu dzērienu mazumtirdzniecības pakalpojumi
52.11.12 
Mazumtirdzniecības pakalpojumi nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod nesaldētas pārtikas preces, dzērienus vai tabakas izstrādājumus
47.00 
Mazumtirdzniecības pakalpojumi, izņemot automobiļu un motociklu mazumtirdzniecību
52.12.10 
Citi mazumtirdzniecības pakalpojumi nespecializētajos veikalos
47.00 
Mazumtirdzniecības pakalpojumi, izņemot automobiļu un motociklu mazumtirdzniecību
52.21.10 
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.11 
Svaigu augļu un dārzeņu mazumtirdzniecības pakalpojumi
52.22.10 
Gaļas (ieskaitot mājputnu gaļu) un gaļas izstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.13 
Gaļas mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.14 
Code: 47.00.14 
Gaļas produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi
52.23.10 
Zivju, vēžveidīgo un gliemju mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.15 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecības pakalpojumi
52.24.11 
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumi
47.00.16 
Konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumi

Page 75/104  
Top