CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
01.25.10 
Citi dzīvi dzīvnieki
03.00.69 
Pārējie citur neklasificēti ūdensaugi, dzīvnieki un to izcelsmes produkti
01.25.21 
Dabīgais medus
01.49.21 
Dabiskais medus
01.25.22 
Gliemeži (izņemot jūras gliemežus), dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti vai sālījumā; varžu kājiņas, svaigas, atdzesētas vai saldētas
01.49.23 
Gliemeži (izņemot jūras gliemežus), svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Cita svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti
01.25.23 
Citi dzīvnieku valsts pārtikas produkti, citur neminēti
01.49.22 
Citur neklasificēts neapstrādāts piens
01.49.24 
Code: 01.49.24 
Citur neklasificēti lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti
01.25.24 
Attīšanai derīgi zīdtārpiņu kokoni
01.49.25 
Tīšanai derīgi zīdtārpiņu kokoni
01.25.25 
Kukaiņu vasks un spermacets
01.49.26 
Rafinēts vai nerafinēts, krāsots un nekrāsots kukaiņu vasks un spermacets
01.25.31 
Neapstrādātas kažokādas, izņemot kažokādu šķirņu jēru ādas
01.49.31 
Neapstrādātas kažokādas, izņemot kažokādu šķirņu jēru ādas
01.25.32 
Neapstrādātas kažokādu šķirņu jēru ādas
01.49.32 
Neapstrādātas kažokādu šķirņu jēru kažokādas
01.25.33 
Dažādas jēlādas
01.49.39 
Citur neklasificētas neapstrādātas dzīvnieku ādas (svaigas vai konservētas, bet tālāk nesagatavotas)
01.41.11 
Ar augkopības produkcijas ražošanu saistīti pakalpojumi
01.61.10 
Papildu pakalpojumi augkopībai
01.63.10 
Code: 01.63.10 
Pakalpojumi pēc kultūraugu ražas novākšanas
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Sēklu apstrāde sējai
10.39.14 
Code: 10.39.14 
Sagriezti un iepakoti dārzeņi un augļi
01.41.12 
Dārzu, parku un kapsētu apstādījumu ierīkošanas un kopšanas pakalpojumi
81.30.10 
Ainavu uzturēšanas pakalpojumi
01.42.10 
Lopkopības pakalpojumi (izņemot veterināros pakalpojumus)
01.62.10 
Papildu pakalpojumi dzīvnieku audzēšanai
01.50.10 
Medības, medījamo dzīvnieku ķeršana, pavairošana un ar to saistītie pakalpojumi
01.70.10 
Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Citur neklasificētu citu organizāciju sniegtie pakalpojumi
02.01.11 
Skujkoku baļķi
02.20.11 
Skujkoku baļķi
02.01.12 
Lapkoku baļķi
02.20.12 
Lapu koku baļķi, izņemot tropu koksni
02.01.13 
Tropisko mežu koku baļķi
02.20.13 
Tropisko mežu koku baļķi
02.01.14 
Malka
02.20.14 
Kurināmā koksne
02.01.15 
Citi rupji apstrādāti kokmateriāli, ieskaitot šķeltus stabus, kārtis un mietus
16.10.39 
Citi neapstrādāti kokmateriāli, ietverot šķeltus stabus, kārtis un mietus
02.01.21 
Balata, gutaperča, gvajule, čikls un tiem līdzīgi dabīgie sveķi
02.30.11 
Balata, gutaperča, gvajule, čikls un tiem līdzīgi dabiskie sveķi
02.01.22 
Šellaka; dabīgie sveķi, kaučuks, kaučukveida sveķi un balzami
02.30.12 
Šellaka, balzami un citi dabiskie sveķi
02.01.30 
Dabīgais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā
02.30.20 
Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādāts
02.01.41 
Dekorēšanai piemērotas augu daļas, sūnas un ķērpji
01.29.20 
Nocirstas Ziemassvētku egles
02.30.30 
Code: 02.30.30 
Dekorēšanai piemērotas augu daļas, stiebrzāles, sūnas un ķērpji
02.01.42 
Citur neminēti augu materiāli pīšanai, pildījumam, polsterējumam, krāsošanai vai miecēšanai; citur neminēti augu valsts produkti
01.29.30 
Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto pīšanai vai kā pildījumu, polsterējumu, vai krāsošanai un miecēšanai
02.30.40 
Code: 02.30.40 
Savvaļas pārtikas produkti
02.01.50 
Koksne uz celma
02.10.30 
Meža koki
02.01.60 
Meža koku stādaudzētavu pakalpojumi
02.10.20 
Meža koku stādaudzētavu pakalpojumi
02.02.10 
Ar mežsaimniecību un mežizstrādi saistīti pakalpojumi
02.40.10 
Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai
05.00.11 
Dzīvas zivis
03.00.1 
Dzīvas zivis
03.00.11 
Code: 03.00.11 
Dzīvas dekoratīvas zivis
03.00.12 
Code: 03.00.12 
Dzīvas jūras zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā
03.00.13 
Code: 03.00.13 
Dzīvas saldūdens zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā
03.00.14 
Code: 03.00.14 
Zivaudzētavā audzētas dzīvas jūras zivis
03.00.15 
Code: 03.00.15 
Zivaudzētavā audzētas dzīvas saldūdens zivis

Page 6/104  
Top