CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.24.25 
Blīvslēgi ar metāla aizsargpārklājumu; mehāniskas noslēgierīces
28.29.23 
Blīvslēgi ar metāla aizsargpārklājumu; mehāniskas aizzīmogošanas ierīces
29.24.31 
Citur neminētas centrifūgas
28.29.41 
Citur neklasificētas centrifūgas
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Šļirces, adatas, katetri, kaniles un līdzīgi instrumenti; oftalmoloģijas instrumenti un citi citur neklasificēti instrumenti un ierīces
29.24.32 
Kalandrēšanas un citas valcēšanas iekārtas, izņemot metālam un stiklam paredzētās
28.29.42 
Kalandri vai citas valcēšanas iekārtas, izņemot metālam un stiklam paredzētās
29.24.33 
Dažādu preču tirdzniecības automāti
28.29.43 
Tirdzniecības automāti
29.24.40 
Citur neminētas iekārtas, kas paredzētas materiālu apstrādei procesos, kuros notiek temperatūras maiņas
28.29.60 
Citur neklasificētas iekārtas, kas paredzētas materiālu apstrādei procesos, kuros notiek temperatūras maiņas
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Mašīnas un iekārtas, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai
29.24.51 
Ģeneratorgāzes un ūdens gāzes ģeneratoru daļas
28.29.81 
Ģeneratorgāzes un ūdens gāzes ģeneratoru daļas
29.24.52 
Centrifūgu daļas; šķidrumu un gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču daļas
28.29.82 
Centrifūgu daļas; šķidrumu un gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču daļas
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Daļas mašīnām un iekārtām, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai
29.24.53 
Kalandru un citu valcēšanas iekārtu daļas; smidzināšanas ierīču daļas, svaru un svēršanas iekārtu daļas
28.29.83 
Kalandru un citu valcēšanas iekārtu daļas; smidzināšanas mašīnu daļas, svaru un svēršanas iekārtu daļas
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Daļas mašīnām un iekārtām, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai
29.24.54 
Citur neminētas iekārtu daļas, kas nesatur elektriskus savienojumus vai kontaktligzdas
28.29.84 
Citur neklasificētas iekārtu daļas, kas nesatur elektriskus savienojumus
29.24.60 
Rūpnieciskai izmantošanai paredzētas trauku mazgāšanas mašīnas
28.29.50 
Rūpnieciskai izmantošanai paredzētas trauku mazgāšanas mašīnas
29.24.70 
Trauku mazgāšanas mašīnu, mazgāšanas mašīnu, iesaiņošanas vai ietīšanas mašīnu daļas
28.29.85 
Trauku mazgāšanas mašīnu, mazgāšanas, piepildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtu daļas
29.24.91 
Pārējo citur neminēto vispārēja lietojuma iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
33.20.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
29.24.92 
Pārējo citur neminēto vispārēja lietojuma iekārtu apkopes un remonta pakalpojumi
33.12.19 
Citur neklasificētu universālu iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
29.24.99 
Pārējo citur neminēto vispārēja lietojuma iekārtu ražošana
28.29.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu universālu iekārtu ražošanā
29.31.10 
Kājniektraktori
28.30.10 
Kājniektraktori
29.31.21 
Traktori ar dzinēja jaudu ≤ 37 kW
28.30.21 
Traktori ar dzinēja jaudu, kas nepārsniedz 37 kW
29.31.22 
Traktori ar dzinēja jaudu > 37 kW bet ≤ 59 kW
28.30.22 
Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 37 kW, bet nepārsniedz 59 kW
29.31.23 
Traktori ar dzinēja jaudu > 59 kW
28.30.23 
Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 59 kW
29.31.24 
Lietoti traktori un citi traktori
28.30.23 
Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 59 kW
29.31.90 
Lauksaimniecības traktoru apkopes un remonta pakalpojumi
33.12.21 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi
95.22.10 
Code: 95.22.10 
Mājsaimniecības piederumu un mājas un dārza iekārtu remonta pakalpojumi
29.31.99 
Lauksaimniecības traktoru ražošana
28.30.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošanā
29.32.11 
Arkli un disku ecēšas
28.30.31 
Arkli
28.30.32 
Code: 28.30.32 
Ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji un kaplētāji
29.32.12 
Ecēšas (izņemot disku ecēšas), irdinātāji, kultivatori, ravētāji, kaplētāji
28.30.32 
Ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji un kaplētāji
29.32.13 
Sējmašīnas, stādīšanas mašīnas un dēstu stādīšanas mašīnas
28.30.33 
Sējmašīnas, stādāmās mašīnas un dēstu stādāmās mašīnas
29.32.14 
Kūtsmēslu ārdītāji un minerālmēslu sējmašīnas
28.30.34 
Kūtsmēslu ārdītāji un minerālmēslu izkliedētaji
29.32.15 
Citur neminētas lauksaimniecības un mežsaimniecības iekārtas; mauriņu vai sporta laukumu veltņi
28.30.39 
Citas augsnes apstrādes iekārtas
29.32.20 
Pļaujmašīnas zālieniem, parkiem un sporta laukumiem
28.30.40 
Pļaujmašīnas zālieniem, parkiem un sporta laukumiem
29.32.31 
Citur neminētas pļaujmašīnas (ieskaitot traktoriem uzmontējamās griezējierīces)
28.30.51 
Citur neklasificētas pļaujmašīnas (ietverot traktoriem uzmontējamās griezējierīces)
29.32.32 
Siena vākšanas tehnika
28.30.52 
Siena novākšanas mašīnas
29.32.33 
Salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses
28.30.53 
Salmu vai lopbarības preses, ietverot savācējpreses
29.32.34 
Citur neminētas ražas novākšanas un kulšanas mašīnas
28.30.54 
Mašīnas bumbuļaugu vai sakņaugu novākšanai
28.30.59 
Code: 28.30.59 
Citur neklasificētas ražas novākšanas un kulšanas mašīnas
29.32.40 
Lauksaimniecībai vai dārzkopībai paredzēti mehānismi šķidrumu un vai pulveru sagatavošanai, izkliedēšanai vai izsmidzināšanai
28.30.60 
Lauksaimniecībai vai dārzkopībai paredzēti mehānismi šķidrumu vai pulveru sagatavošanai, izkaisīšanai vai izsmidzināšanai
29.32.50 
Pašizgāzējas vai pašiekrāvējas piekabes un puspiekabes lauksaimniecībai
28.30.70 
Lauksaimniecībā izmantojamās pašiekrāvēju vai pašizkrāvēju piekabes un puspiekabes

Page 45/104  
Top