CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.31.20 
Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili; pārējie leģētā tērauda stieņi un rituļdzelzs
24.31.10 
Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili
24.31.20 
Code: 24.31.20 
Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili
27.31.30 
Stieņi, rituļdzelzs leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no leģēta tērauda
24.10.64 
Citi nerūsējošā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus
24.10.72 
Code: 24.10.72 
Nerūsējošā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas
24.31.20 
Code: 24.31.20 
Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili
24.31.30 
Code: 24.31.30 
Nerūsējoša tērauda stieptie stieņi un cietie profili
27.31.99 
Auksti stiepto materiālu ražošana
24.31.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stiepto stieņu ražošanā
27.32.10 
Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, < 600 mm plati
24.10.54 
Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu < 600 mm
24.32.10 
Code: 24.32.10 
Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, < 600 mm plati
27.32.20 
Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plakēti, ar galvanisko pārklājumu vai pārklājumu, < 600 mm plati
24.32.20 
Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plaķēti, ar galvanisko pārklājumu vai pārklājumu, < 600 mm plati
27.32.99 
Auksti velmētu lokšņu ražošana
24.32.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti velmēto šauro lokšņu ražošanā
27.33.11 
Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili
24.33.11 
Auksti formēti vai locīti neleģētā tērauda leņķi
24.33.20 
Code: 24.33.20 
Profilētas neleģētā tērauda loksnes
27.33.12 
Leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda
24.33.12 
Auksti formēti vai locīti nerūsējošā tērauda leņķi
27.33.99 
Auksti velmēti vai veidoti izstrādājumi no dzelzs, tērauda vai nerūsējošā tērauda
24.33.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti formētu vai locītu izstrādājumu ražošanā
27.34.11 
Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples
24.34.11 
Neleģētā tērauda auksti stiepta stieple
27.34.12 
Nerūsējošā tērauda vai cita leģētā tērauda stieples
24.34.12 
Nerūsējošā tērauda auksti stiepta stieple
24.34.13 
Code: 24.34.13 
Cita veida leģētā tērauda auksti stiepta stieple
27.34.99 
Stieples ražošana
24.34.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stieptas stieples ražošanā
27.41.10 
Sudrabs, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā
24.41.10 
Sudrabs, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā
27.41.20 
Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā
24.41.20 
Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā
27.41.30 
Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā
24.41.30 
Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā
27.41.40 
Ar zeltu plakēti parastie metāli vai sudrabs, neapstrādāts vai pusapstrādāts
24.41.40 
Ar zeltu pārklāti parasto metālu vai sudraba pusfabrikāti
27.41.50 
Parastie metāli, kas plakēti ar sudrabu un parastajiem metāliem, sudrabs vai zelts, kas plakēts ar platīnu, neapstrādāts vai pusapstrādāts
24.41.50 
Parasto metālu, kas pārklāti ar sudrabu un parastajiem metāliem, sudraba vai zelta, kas pārklāts ar platīnu, pusfabrikāti
27.41.61 
Zelta vai ar zeltu plakētu metālu atkritumi un lūžņi
38.11.58 
Nebīstamie metāla atkritumi
27.41.62 
Platīna un pārējo dārgmetālu atkritumi un lūžņi
38.11.58 
Nebīstamie metāla atkritumi
27.41.99 
Dārgmetālu ražošana
24.41.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dārgmetālu ražošanā
27.42.11 
Neapstrādāts alumīnijs
24.42.11 
Neapstrādāts alumīnijs
27.42.12 
Alumīnija oksīdi, izņemot mākslīgo korundu
24.42.12 
Alumīnija oksīdi, izņemot mākslīgo korundu
27.42.21 
Alumīnija pulveri un plēksnes
24.42.21 
Alumīnija pulveri un plēksnes
27.42.22 
Alumīnija stieņi un profili
24.42.22 
Alumīnija stieņi un profili
27.42.23 
Alumīnija stieples
24.42.23 
Alumīnija stieple
27.42.24 
Alumīnija plāksnes, loksnes, sloksnes, > 0.2 mm biezas
24.42.24 
Alumīnija plāksnes, loksnes un sloksnes ar biezumu > 0,2 mm
27.42.25 
Alumīnija folija, ≤ 0,2 mm bieza
24.42.25 
Alumīnija folija ar biezumu ≤ 0,2 mm
27.42.26 
Alumīnija caurules, cauruļvadi un to garnitūra
24.42.26 
Alumīnija caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali
27.42.31 
Pelni un atlikumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir alumīnijs
38.11.58 
Nebīstamie metāla atkritumi
27.42.32 
Alumīnija atgriezumi un lūžņi
38.11.58 
Nebīstamie metāla atkritumi
27.42.99 
Alumīnija un alumīnija izstrādājumu ražošana
24.42.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alumīnija ražošanā
27.43 
Svins, cinks, alva un to izstrādājumi
33.11.19 
Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi
27.43.11 
Neapstrādāts svins
24.43.11 
Neapstrādāts svins

Page 37/104  
Top