CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.10.71 
Aukstā velmējuma plakani izstrādājumi ≤ 600 mm plati (no tērauda, izņemot nerūsējošo un ātrgriezējtēraudu)
24.10.53 
Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm
27.10.72 
Plakani izstrādājumi ar pārklājumu ≤ 600 mm plati (no tērauda, izņemot nerūsējošo un ātrgriezējtēraudu)
24.10.51 
Plakani neleģētā tērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu
24.10.52 
Code: 24.10.52 
Plakani pārējo leģēto tēraudu velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu
27.10.81 
Karstā velmējuma stieple tinumos (neleģētā tērauda)
24.10.61 
Karsti velmēti neleģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos
27.10.82 
Karstā velmējuma stieple tinumos (no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo un ātrgriezējtēraudu)
24.10.65 
Karsti velmēti leģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos
27.10.83 
Karstā velmējuma stieņi (no tērauda, izņemot nerūsējošo un ātrgriezējtēraudu)
24.10.62 
Citi tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus
24.10.66 
Code: 24.10.66 
Citi citāda leģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus
24.10.67 
Code: 24.10.67 
Dobi stieņi
24.10.71 
Code: 24.10.71 
Neleģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas
24.10.72 
Code: 24.10.72 
Nerūsējošā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas
24.10.73 
Code: 24.10.73 
Cita veida leģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas
24.31.20 
Code: 24.31.20 
Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili
24.33.11 
Code: 24.33.11 
Auksti formēti vai locīti neleģētā tērauda leņķi
27.10.91 
Brusas
24.10.71 
Neleģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas
27.10.92 
Rievkonstrukcijas, metinātie speciālie profili un dzelzceļa materiāli no tērauda
24.10.74 
Tērauda rievkonstrukcijas un metināti tērauda leņķi
24.10.75 
Code: 24.10.75 
Tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem
27.10.99 
Neleģēta čuguna, tērauda un ferrosakausējumu ražošana
24.10.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neleģēta čuguna, tērauda un ferosakausējumu ražošanā
27.21.10 
Caurules, dobi profilizstrādājumi no čuguna
24.51.20 
Čuguna caurules, cauruļvadi un dobie profili
24.52.20 
Code: 24.52.20 
Caurules un cauruļvadi no centrbēdzes lietuvē lieta tērauda
27.21.20 
Lieta čuguna vai tērauda garnitūra
24.51.30 
Čuguna caurules vai cauruļu veidgabali
24.52.30 
Code: 24.52.30 
Caurules vai to veidgabali no lieta tērauda
27.21.99 
Caurules un cauruļu garnitūra no čuguna
24.51.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst čuguna liešanā
27.22.10 
Caurules, dobi profilizstrādājumi no dzelzs vai tērauda
24.20.11 
Tērauda bezšuvju caurules naftas un gāzes cauruļvadiem
24.20.12 
Code: 24.20.12 
Tērauda bezšuvju urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā
24.20.13 
Code: 24.20.13 
Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu
24.20.14 
Code: 24.20.14 
Cita šķērsgriezuma tērauda caurules un cauruļvadi un dobie profili
24.20.21 
Code: 24.20.21 
Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm
24.20.22 
Code: 24.20.22 
Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, kuras izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm
24.20.23 
Code: 24.20.23 
Cita veida metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm
24.20.24 
Code: 24.20.24 
Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs > 406,4 mm
24.20.31 
Code: 24.20.31 
Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks
24.20.32 
Code: 24.20.32 
Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, kuras izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm
24.20.33 
Code: 24.20.33 
Citas metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks
24.20.34 
Code: 24.20.34 
Cita šķērsgriezuma metinātas tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm
24.20.35 
Code: 24.20.35 
Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm
27.22.20 
Citur neminētas dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadu garnitūra
24.20.35 
Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm
24.20.40 
Code: 24.20.40 
Nelieti tērauda savienotājelementi caurulēm
27.22.99 
Tērauda cauruļu un tērauda cauruļvadu garnitūras ražošana
24.20.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda cauruļu, caurulīšu, dobu profilu un to veidgabalu ražošanā
27.31.10 
Pārējie dzelzs un neleģētā tērauda stieņi un rituļdzelzs
24.31.10 
Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili
27.31.20 
Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili; pārējie leģētā tērauda stieņi un rituļdzelzs
24.10.66 
Citi citāda leģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

Page 36/104  
Top