CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.66.49 
Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi
38.21.30 
Izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi
24.66.99 
Citur neminētu ķīmisko produktu ražošana
20.59.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu ķīmisko produktu ražošanā
24.70.11 
Sintētiskās šķiedras un štāpeļšķiedras, nekārstas un neķemmētas
20.60.11 
Nekārstas vai neķemmētas sintētiskās stāpeļšķiedras un atsukas
24.70.12 
Augstas stiprības dzija no neilona vai no pārējiem poliamīdiem:
20.60.12 
Augstas stiprības poliamīda un poliestera pavedieni
24.70.13 
Teksturēta dzija un citu veidu vienkārtas dzija
20.60.13 
Citi sintētiskie vienlaidu pavedieni
24.70.14 
Sintētiskie monopavedieni; lentes un līdzīgi izstrādājumi no sintētiskiem tekstilmateriāliem
20.60.14 
Sintētiskie monopavedieni; lentes un līdzīgi izstrādājumi no sintētiskiem tekstilmateriāliem
24.70.21 
Celulozes šķiedras un citu mākslīgās šķiedras un štāpeļšķiedras, nekārstas un neķemmētas
20.60.21 
Nekārstas vai neķemmētas mākslīgās stāpeļšķiedras un atsukas
24.70.22 
Augstas stiprības viskozes pavedienu dzija
20.60.22 
Augstas stiprības viskozes pavedieni
24.70.23 
Teksturēta celulozes un mākslīgo šķiedru dzija un pavedieni
20.60.23 
Citi vienlaidu mākslīgie pavedieni
24.70.24 
Celulozes šķiedras un citas mākslīgās šķiedras; lentes un līdzīgi izstrādājumi no celulozes un citiem mākslīgiem tekstilmateriāliem
20.60.24 
Mākslīgie monopavedieni; sloksnes un līdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem tekstilmateriāliem
24.70.30 
Ķīmisko šķiedru atkritumi
38.11.56 
Tekstilatkritumi
24.70.99 
Ķīmisko šķiedru ražošana
20.60.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķīmisko šķiedru ražošanā
25.11.11 
Jaunas automobiļu pneimatiskās riepas no gumijas
22.11.11 
Jaunas automobiļu pneimatiskās riepas no gumijas
25.11.12 
Jaunas motociklu un velosipēdu pneimatiskās riepas no gumijas
22.11.12 
Jaunas motociklu un velosipēdu pneimatiskās riepas no gumijas
25.11.13 
Jaunas autobusu, kravas automobiļu un lidmašīnu pneimatiskās riepas no gumijas
22.11.13 
Jaunas autobusu, kravas automobiļu un lidmašīnu pneimatiskās riepas no gumijas
25.11.14 
Lauksaimniecības transportlīdzekļu riepas; citas jaunas gumijas pneimatiskās riepas
22.11.14 
Lauksaimniecības transportlīdzekļu riepas; citas jaunas gumijas pneimatiskās riepas
25.11.15 
Kameras, cietās vai pildītās riepas, maināmie protektori un loka lentes no gumijas
22.11.15 
Kameras, cietās vai pildītās riepas, maināmie protektori un loka lentes no gumijas
25.11.16 
Sagataves gumijas riepu protektora atjaunošanai
22.11.16 
Sagataves gumijas riepu protektora atjaunošanai
25.11.20 
Lietotas pneimatiskās riepas no gumijas
38.11.53 
Lietotas pneimatiskās gumijas riepas
25.11.99 
Jaunu vai lietotu gumijas riepu un kameru ražošana
22.11.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru atjaunošana
25.12.10 
Atjaunotas pneimatiskās riepas no gumijas
22.11.20 
Atjaunotas pneimatiskās riepas no gumijas
25.12.99 
Atjaunotu gumijas pneimatisko riepu ražošana
22.11.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru atjaunošana
25.13.10 
Reģenerēta gumija primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs
22.19.10 
Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs
25.13.20 
Jēlgumija un tās izstrādājumi; plātnes, loksnes, lentes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)
22.19.20 
Jēlgumija un tās izstrādājumi; plātnes, loksnes, lentes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)
25.13.30 
Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)
22.19.30 
Caurules, cauruļvadi un šļūtenes no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku
25.13.40 
Konveijera lentes vai transmisijas siksnas, vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka
22.19.40 
Transportiera lentes vai transmisijas siksnas, vai dzensiksnas no vulkanizētas gumijas
25.13.50 
Gumijots audums, izņemot riepu korda audumu
22.19.50 
Gumijotas tekstildrānas, izņemot riepu korda audumu
25.13.60 
Apģērbs un apģērba piederumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)
22.19.60 
Apģērbs un apģērba piederumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku
25.13.71 
Higiēnas un farmaceitiskās preces (ieskaitot knupīšus) no vulkanizētas gumijas , izņemot izstrādājumus no cietgumijas
22.19.71 
Higiēnas un farmaceitiskās preces (ietverot knupīšus) no vulkanizētas gumijas, izņemot izstrādājumus no cietā kaučuka
25.13.72 
Grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas gumijas, izņemot poraino gumiju
22.19.72 
Grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas gumijas, izņemot poraino gumiju
25.13.73 
Pārējie citur neminētie vulkanizētas gumijas izstrādājumi; cietgumija visās formās un izstrādājumi no tās
22.19.73 
Pārējie citur neklasificēti vulkanizētas gumijas izstrādājumi; cietgumija visās formās un izstrādājumi no tās; grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas porainās gumijas
25.13.80 
Gumijas (izņemot cietgumiju) atkritumi, atgriezumi un atlūzas, no tiem iegūtie pulveri un granulas
38.11.54 
Citi gumijas atkritumi
25.13.90 
Citu gumijas izstrādājumu (izņemot riepas) remonta un apkopes pakalpojumi
33.19.10 
Citu iekārtu remonta pakalpojumi
25.13.99 
Citu gumijas izstrādājumu ražošana
22.19.99 
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu gumijas izstrādājumu ražošanā
25.21.10 
Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un profili
22.21.10 
Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un profili
25.21.21 
Mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem; cietās caurulītes, caurules un šļūtenes no plastmasas
22.21.21 
Mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem; cietie cauruļvadi, caurules un šļūtenes no plastmasas
25.21.22 
Citas caurulītes, caurules un šļūtenes no plastmasas
22.21.29 
Cita veida cauruļvadi, caurules un šļūtenes no plastmasas
25.21.30 
Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes bez pamatnes vai savienotas ar citiem materiāliem
22.21.30 
Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes bez pamatnes vai savienotas ar citiem materiāliem
25.21.41 
Pārējās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes
22.21.41 
Citas porainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes
25.21.42 
Pārējās neporainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes
22.21.42 
Citas neporainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

Page 31/104  
Top