CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
90.02.11 
Atkritumu savākšanas pakalpojumi
38.12.11 
Bīstamo medicīnas un citu bioloģiski bīstamo atkritumu savākšanas pakalpojumi
38.12.12 
Code: 38.12.12 
Citu bīstamo rūpniecisko atkritumu savākšanas pakalpojumi
38.12.13 
Code: 38.12.13 
Bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi
38.12.30 
Code: 38.12.30 
Bīstamo atkritumu pārvadāšanas pakalpojumi
90.02.12 
Atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi
38.11.39 
Citi nepārstrādājami nebīstami atkritumi
38.21.23 
Code: 38.21.23 
Nebīstamo atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi
90.02.13 
Citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
38.11.39 
Citi nepārstrādājami nebīstami atkritumi
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Stikla atkritumi
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Pārējie citur neklasificēti pārstrādājami nebīstamie atkritumi
38.21.10 
Code: 38.21.10 
Nebīstamo atkritumu apstrāde pirms galīgās izvietošanas
38.21.21 
Code: 38.21.21 
Sanitārās izgāztuves pakalpojumi
38.21.22 
Code: 38.21.22 
Citi izgāztuves pakalpojumi
38.21.29 
Code: 38.21.29 
Citu nebīstamo atkritumu izvietošanas pakalpojumi
90.02.14 
Speciālie atkritumu pārstrādes pakalpojumi
38.11.51 
Stikla atkritumi
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Pārējie citur neklasificēti pārstrādājami nebīstamie atkritumi
38.12.23 
Code: 38.12.23 
Citi medicīnas bīstamie atkritumi
38.12.26 
Code: 38.12.26 
Bīstamie metāla atkritumi
38.12.29 
Code: 38.12.29 
Citi bīstamie atkritumi
38.22.19 
Code: 38.22.19 
Citu bīstamo atkritumu apstrādes pakalpojumi
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Kodolatkritumu izvietošanas pakalpojumi
38.22.29 
Code: 38.22.29 
Citu bīstamo atkritumu izvietošanas pakalpojumi
90.02.20 
Sadzīves atkritumi
38.11.31 
Nepārstrādājami nebīstami sadzīves atkritumi
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Stikla atkritumi
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Pārējie citur neklasificēti pārstrādājami nebīstamie atkritumi
90.03.11 
Grunts un gruntsūdeņu sanācijas un attīrīšanas pakalpojumi
39.00.11 
Grunts un gruntsūdeņu sanācijas un attīrīšanas pakalpojumi
90.03.12 
Piesārņotu virszemes ūdeņu attīrīšanas pakalpojumi
39.00.12 
Virszemes ūdeņu sanācijas un attīrīšanas pakalpojumi
90.03.13 
Kanalizācijas, asenizācijas un līdzīgi pakalpojumi
38.11.21 
Nebīstamo nepārstrādājamo sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi
39.00.13 
Code: 39.00.13 
Gaisa sanācijas un attīrīšanas pakalpojumi
39.00.14 
Code: 39.00.14 
Ēku sanācijas pakalpojumi
39.00.21 
Code: 39.00.21 
Piesārņoto vietu sanācijas, kontroles un uzraudzības pakalpojumi un citi piesārņoto vietu attīrīšanas pakalpojumi
39.00.22 
Code: 39.00.22 
Citi attīrīšanas pakalpojumi
39.00.23 
Code: 39.00.23 
Citi speciāli piesārņojuma kontroles pakalpojumi
81.29.12 
Code: 81.29.12 
Slaucīšanas un sniega novākšanas pakalpojumi
81.29.13 
Code: 81.29.13 
Citi sanitārās apstrādes pakalpojumi
91.11.10 
Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmumu un darba devēju organizācijas
94.11.10 
Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmumu un darba devēju organizācijas
91.12.10 
Profesionālo organizāciju pakalpojumi
94.12.10 
Pakalpojumi, ko sniedz profesionālās organizācijas
91.20.10 
Arodbiedrību pakalpojumi
94.20.10 
Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi
91.31.10 
Reliģiskie pakalpojumi
94.91.10 
Reliģisko organizāciju sniegtie pakalpojumi
91.32.10 
Politisko organizāciju pakalpojumi
94.92.10 
Politisko organizāciju sniegtie pakalpojumi
91.33.11 
Sabiedriskie pāraudzināšanas un palīdzības pakalpojumi
94.99.11 
Cilvēktiesību aizsardzības organizāciju sniegtie pakalpojumi

Page 100/104  
Top