CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
Negyvenamojo nekilnojamojo turto plėtros ir pardavimo paslaugos
41.00.10 
Gyvenamieji pastatai
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Negyvenamieji pastatai
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Tiltai ir tuneliai
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Ilgų nuotolių nuotekų vamzdynai
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Vietiniai nuotekų vamzdynai
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo įrenginiai ir siurblinės
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Ilgų nuotolių elektros energijos linijos ir ryšio linijos
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Vietinės elektros energijos linijos ir ryšio linijos
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Elektrinės
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Kasybos ir gamybos statiniai
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Sporto ir poilsio organizavimo statiniai
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai
70.12.11 
Namų ir žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
68.10.11 
Gyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Pakaitinio naudojimo būstų pardavimo ar pirkimo paslaugos
70.12.12 
Laisvos, gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
68.10.13 
Tinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
70.12.13 
Negyvenamųjų pastatų ir žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
68.10.14 
Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
70.12.14 
Laisvos, gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
68.10.15 
Netinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
70.20.11 
Gyvenamojo nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, nuomos ar išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugos
68.20.11 
Nuosavo arba nuomojamo gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
70.20.12 
Negyvenamojo nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, nuomos ar išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugos
68.20.12 
Nuosavo arba nuomojamo negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
70.31.11 
Namų ir žemės pardavimo paslaugos už mokestį ar pagal sutartį
68.31.11 
Gyvenamųjų namų ir jiems priklausančios žemės, išskyrus pakaitinio naudojimo būstus, pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Pakaitinio naudojimo būstų pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
70.31.12 
Laisvos gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės pardavimo paslaugos už mokestį ar pagal sutartį
68.31.13 
Laisvos, gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
70.31.13 
Negyvenamųjų pastatų ir žemės pardavimo paslaugos už mokestį ar pagal sutartį
68.31.14 
Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
70.31.14 
Laisvos gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės pardavimo paslaugos už mokestį ar pagal sutartį
68.31.15 
Laisvos gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
70.31.15 
Turto vertinimo paslaugos už mokestį ar pagal sutartį
68.31.16 
Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
70.32.11 
Gyvenamosios nuosavybės tvarkybos paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
68.32.11 
Gyvenamųjų būstų, išskyrus pakaitinio naudojimo būstus, tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Pakaitinio naudojimo būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
70.32.12 
Negyvenamosios nuosavybės tvarkybos paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
68.32.13 
Negyvenamųjų būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
70.32.13 
Patalpų valdymo ir priežiūros paslaugos
81.10.10 
Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo paslaugos
71.10.10 
Privačių automobilių ir lengvųjų furgonų, kurių masė iki 3500 kg, nuomos ar išperkamosios nuomos (lizingo) be vairuotojo paslaugos
77.11.10 
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
71.21.11 
Krovininių transporto priemonių be vairuotojų nuomos ar išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugos
77.12.11 
Krovininių transporto priemonių be vairuotojų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
71.21.12 
Geležinkelio transporto priemonių nuomos ar išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugos
77.39.11 
Geležinkelio transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
71.21.13 
Konteinerių nuomos ar išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugos
77.39.12 
Konteinerių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
71.21.14 
Motociklų, automobilinių namelių ir turistinių autobusų išperkamosios nuomos (lizingo) ar nuomos paslaugos
77.39.13 
Motociklų, autonamelių ir turistinių namelių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
71.21.15 
Kitų sausumos kelių transporto priemonių be vairuotojų nuomos ar išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugos
77.12.19 
Kitų sausumos transporto priemonių be vairuotojų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
71.22.10 
Laivų be įgulos išperkamosios nuomos (lizingo) ar nuomos paslaugos
77.34.10 
Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
71.23.10 
Orlaivių be įgulos išperkamosios nuomos (lizingo) ar nuomos paslaugos
77.35.10 
Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Page 88/104  
Top